Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PSİ325 Sosyal Psikolojide Seçme Konular I 927003 3 5 5

Dersin Amacı

Dersin amacı öğrencilerin Sosyal Psikoloji I ve II zorunlu derslerinde öğrendikleri konuları disiplinler arası bağlantılarla pratiğe yönelik olarak derinleştirmek, yeni konularla ilişkilendirmek ve öğrencileri sosyal psikoloji alanında proje geliştirmeye ve yüksek lisans yeterliliğine hazırlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Kerim Edinsel

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Kağıtçıbaşı, Ç. (2010). Günümüzde İnsan ve İnsanlar: Sosyal Psikolojiye Giriş (12. Basım). İstanbul: Evrim. 2. Freedman, J. L., Sears, D. O. ve Carlsmith, J. M. (1989). Sosyal Psikoloji. Ali Dönmez (Çev.). İstanbul: İmge. 3. Michener, H. A., DeLamater, J. D., Schwartz, S. H. and Merton, R. K. (1990). Social Psychology (Second Edition). San Diego: Harcourt Brace Jovanovich. 4. Saks, M. J. and Krupat, E. (1988). Social Psychology and Its Applications. New York: Harper & Row. 5. Sosyal Psikoloji. (2009). Nuri Bilgin (Ed.). (3. Baskı). İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. 6. Krech, D. ve Crutchfild, R. S. (1980). Sosyal Psikoloji: Teori ve Problemler (3. Baskı). Erol Güngör (Çev.). İstanbul: Ötüken. 7. Tarhan, N. (2010). Toplum Psikolojisi: Sosyal Şizofreniden Toplumsal Empatiye. İstanbul: Timaş. 8. Taylor, S. E., Peplau, L. A., Sears, D. O. (2010). Sosyal psikoloji (2. Baskı). Ali Dönmez (Çev.). Ankara: İmge. 9. Arkonaç, S. A. (2008). Sosyal Psikolojide İnsanları Anlamak: Deneysel ve Eleştirel Yaklaşımlar. Ankara: Nobel. 10. Silah, M. (2005). Sosyal Psikoloji: Davranış Bilimi (2. Baskı). Ankara: Seçkin. 11. Kağıtçıbaşı, Ç. (2012). Benlik, Aile ve İnsan Gelişimi: Kültürel Psikoloji (3. Baskı). İstanbul: Koç Üniversitesi. 12. Myers, D. G. (2015). Sosyal Psikoloji. Çeviri Editörü: Serap Akpınar. Ankara: Nobel.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin içeriğini, ders amaçları doğrultusunda Sosyalleşme ve Sosyal Gelişim, Benlik, Toplumsal Etki, Sosyal Biliş, Kültür, Liderlik ve Yöneticilik, Önyargı, Toplumsal Cinsiyet vb. konular oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 5 35
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25
34 Okuma 5 2 10
54 Ev Ödevi 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sosyal psikolojiye disiplinlerararası bakış Yok Yok
2 Sosyalleşme ve Sosyal Gelişim I Yok Yok
3 Sosyalleşme ve Sosyal Gelişim II Yok Yok
4 Benlik ve Benlik Oluşumunun Boyutları ve Toplumsal Çerçevesi I Yok Yok
5 Benlik ve Benlik Oluşumunun Boyutları ve Toplumsal Çerçevesi II Yok Yok
6 Grup Yapısı ve Dinamiği Yok Yok
7 Liderlik ve Yöneticilik Yok Yok
8 Ara sınav Yok Yok
9 Toplumsal Etki Yok Yok
10 Sosyal Biliş Yok Yok
11 Önyargı Yok Yok
12 Toplumsal Cinsiyet Yok Yok
13 Toplumsal Kültür ve Kişilik Yok Yok
14 Sosyal Psikolojinin Uygulama Alanlarından Örneklemeler Yok Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1192930 Sosyalleşme ve sosyal gelişimi gelişim ve öğrenme psikolojisi, psikanalitik yaklaşımlar ve bilişsel boyutlarıyla kavrar
2 1209165 Benlik konusuyla ilişkili kavram ve konuları, benlik gelişiminin mekanizma ve motivasyonlarını, benlik ve gruplararası ilişkileri pratik çıkarımlarıyla birlikte öğrenir
3 1182355 Grup oluşum süreçlerini, grup yapılarını ve grubun birey üzerindeki etkilerini eleştirel olarak çözümler
4 1192261 Liderlik kuramlarını bilir
5 1175669 Bir tutum olarak önyargının duygusal, bilissel ve davranışsal boyutlarını oluşumsal nedenleri ve toplumsal sonuçlarıyla birlikte eleştirel olarak çözümler
6 1254662 Benlik oluşumu, toplumsallaşma ve toplumsal cinsiyet konularını kuramsal olarak ve toplumsal-bireysel pratik sonuçlarıyla birlikte irdeler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63658 Psikolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları temel kavramlarıyla açıklar.
2 63659 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 63660 Tarihsel psikoloji okullarını bilir.
4 63661 Ölçme ve değerlendirmenin temel ilkelerini tanımlar.
5 63662 Psikolojide kullanılan mevcut ölçme araçlarını uygulamalı olarak bilir.
6 63663 İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini betimleyerek açıklar.
7 63664 Psikolojik süreçlere eşlik eden anatomik yapıları ve fizyolojik mekanizmaları tanımlar.
8 63665 Yaşa bağlı farklılaşma gösteren psikolojik süreçleri tanımlayarak açıklar.
9 63666 Kişiler arası ve kültürel bağlamda davranışları tanımlayarak açıklar.
10 63641 Kültürel farklı ve toplumsal dışlanmış gruplarla ön yargısız olarak çalışır.
11 63642 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı problemleri çözmek için uygular.
12 63643 Araştırma sonuçlarını teknoloji kullanarak sunar.
13 63646 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin planlama ve uygulama becerileri kazanır.
14 63650 Bir toplumsal ve mesleksel sorunun çözümü için birliktelik oluşturma ve sürdürme sorumluluğu üstlenir.
15 63649 Meslekdaşları ve meslek örgütleriyle iletişim içinde olur.
16 63645 Tek başına veya grup çalışmalarında sorumluluk üstlenir.
17 63648 Psikolojik ve sosyal sorunlarla ilgili araştırma, haberleşme ve hizmet grupları oluşturur.
18 63644 Verilen bir ödevi bağımsız olarak sonuçlandırır.
19 63657 Öğrendiği yeni bilgileri daha önceki bilgileriyle ilişkilendirir.
20 63656 Bir kişisel gelişim güdüsü olarak yaşam boyu öğrenmeyi içselleştirir.
21 63640 Öğrenmeyi öğrenir.
22 63655 Psikoloji araştırma ve uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda davranır.
23 63654 Hizmet verdiği ve ilişkili olduğu kişilerle ilgili iç görü ve empati yeteneği geliştirir.
24 63653 Psikolojik bir konuyu meslekten ve meslek dışı bir dinleyici grubuna etkili ve anlaşılır bir şekilde anlatır.
25 63652 Terapötik iletişim becerisini etkili olarak uygular.
26 63651 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
27 63639 Araştırma verisine uygun istatistiği seçip uygulayarak sonuçları yorumlar.
28 63638 Psikolojik süreçleri ölçmek için hatasız ve amaca uygun ölçme araçları geliştirir.
29 63637 Güncel araştırmaları eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.
30 63636 Psikolojinin mevcut durumunu değerlendirir.
31 63647 Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını planlayarak yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3
2 3 2 5 3 3 3 3 2 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
4 3 3 3 5 3 3 4 3 4 3 3
5 3 2 5 3 3 4 4 3 3 4 3
6 3 3 4 3 3 3 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek