Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PSİ397 Sosyal Bilimler İçin İleri İstatistik 927003 3 5 5

Dersin Amacı

Psikoloji bölümünün ders programında yer alan PSİ196 kodlu zorunlu dersinde temel düzey tek değişkenli istatistik yöntemler tanıtılmaktadır. PSİ397 ileri istatistik dersi ise programda seçmeli ders olarak yer alır. Bu dersin amacı daha önce teorik ve uygulamalı olarak öğrendikleri istatistik yöntemlerinin çok yaygın olarak kullanılan istatistik yazılımlarından SPSS ve MINITAB gibi paket programlarındaki uygulamalarını tanıtmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Yüksel ÖNER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Eğitim, Sağlık ve Sosyal Bilimler için SPSS uygulamalı Temel İstatistik - Kazım Özdamar 2. Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler - Hamza Gamgam; Bülent Altunkaynak 3. Temel İstatistik Yöntemler- Özkan Ünver -Hamza Gamgam - Bülent Altunkaynak 4. Sosyal Bilimler İçin İstatistik SPSS Uygulamalı - Yaşar Baykul- Cem Oktay Güzeller

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yukarıda bahsi geçen paket programlarının tanıtımı, veri girişi veri düzenleme , veri dosyalarının kaydı ve yüklenmesi, verilerin merkezi eğilim ve saçılım ölçülerine ilişkin bilgileri, tek örnek ortalamasına, bağımsız iki örnek ortalamasına ve bağımlı iki örnek ortalamasına ilişkin hipotez testleri, Ki-karenin homojenlik ve bağımsızlık testleri, korelasyon ve regresyon.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
5 Derse Katılım 14 10 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 80 1
35 Quiz 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
9 Problem Çözümü 10 2 20
11 Soru-Yanıt 5 2 10
29 Bireysel Çalışma 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 4 8
34 Okuma 4 4 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel İstatistik Kavramları ve SPSS paket programınnın tanıtımı Hafta-1.pdf
2 SPSS Paket Programında Veri Depolama, Veri Dönüştürme, Veri Kaydetme, Veri İşleme ve İstatistiksel Verilerin Düzenlenmesi Hafta-2.pdf
3 SPSS'de Değişkenler Üzerinde Dönüşüm Yapma, Veri Dosyası Bölme, Veri Ölçütüne Göre Birim Seçme ve Sıralama Ölçeğine Dönüştürme İşlemleri
4 SPSS'de İstatistiksel Grafiklerin Tanıtımı ve Çizimi
5 İstatistiksel Hipotez Testleri, Hipotez testlerinin Sınıflandırılması, Normal Dağılım ve SPSS'de Normal Dağılıma Uyumluluk Testleri Hafta-5.pdf
6 Tek Kitle Parametresi ile İlgili Parametrik veya Parametrik Olmayan Test Teknikleri veSPSS Programı ile Kullanımı Hafta-6.pdf
7 İki Bağımsız Grup Karşılaştırması ile İlgili Parametrik veya Parametrik Olmayan Test Teknikleri ve Onların SPSS Programı ile Kullanımı Hafta-7.pdf
8 Arasınav
9 İki Bağımlı Grup Karşılaştırması ile İlgili Parametrik veya Parametrik Olmayan Test Teknikleri ve Onların SPSS Programı ile Kullanımı Hafta-9.pdf
10 İkiden Fazla Bağımsız Grup Karşılaştırması ile İlgili Parametrik veya Parametrik Olmayan Test Teknikleri ve Onların SPSS Programı ile Kullanımı Hafta-10.pdf
11 Ki- Kare Testleri Hafta-11.pdf
12 Korelasyon Analizi ve SPSS Uygulamaları Hafta-12.pdf
13 Lineer Regresyon Analizi ve SPSS Uygulamaları Hafta-13.pdf
14 Güvenilirlik Analizi ve SPSS Uygulaması Hafta-14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1503802 Temel istatistik yöntemlerini tanır
2 1503803 Verinin betimsel istatistik bilgilerine SPSS kullanarak nasıl ulaşabileceğini bilir
3 1503804 Temel hipotez testlerine ilişkin sınamaları SPSS ile nasıl yapılabileceğini bilir
4 1503805 Belli başlı istatistiksel grafiklerin SPSS ile nasıl yapılabileceğini bilir
5 1503806 Regresyon ve korelasyona ilişkin tüm analizleri SPSS ile nasıl yapılabildiğini bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71427 Psikolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları temel kavramlarıyla açıklar.
2 71428 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 71429 Tarihsel psikoloji okullarını bilir.
4 71430 Ölçme ve değerlendirmenin temel ilkelerini tanımlar.
5 71431 Psikolojide kullanılan mevcut ölçme araçlarını uygulamalı olarak bilir.
6 71432 İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini betimleyerek açıklar.
7 71433 Psikolojik süreçlere eşlik eden anatomik yapıları ve fizyolojik mekanizmaları tanımlar.
8 71434 Yaşa bağlı farklılaşma gösteren psikolojik süreçleri tanımlayarak açıklar.
9 71435 Kişiler arası ve kültürel bağlamda davranışları tanımlayarak açıklar.
10 71410 Kültürel farklı ve toplumsal dışlanmış gruplarla ön yargısız olarak çalışır.
11 71411 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı problemleri çözmek için uygular.
12 71412 Araştırma sonuçlarını teknoloji kullanarak sunar.
13 71415 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin planlama ve uygulama becerileri kazanır.
14 71419 Bir toplumsal ve mesleksel sorunun çözümü için birliktelik oluşturma ve sürdürme sorumluluğu üstlenir.
15 71418 Meslekdaşları ve meslek örgütleriyle iletişim içinde olur.
16 71414 Tek başına veya grup çalışmalarında sorumluluk üstlenir.
17 71417 Psikolojik ve sosyal sorunlarla ilgili araştırma, haberleşme ve hizmet grupları oluşturur.
18 71413 Verilen bir ödevi bağımsız olarak sonuçlandırır.
19 71426 Öğrendiği yeni bilgileri daha önceki bilgileriyle ilişkilendirir.
20 71425 Bir kişisel gelişim güdüsü olarak yaşam boyu öğrenmeyi içselleştirir.
21 71409 Öğrenmeyi öğrenir.
22 71424 Psikoloji araştırma ve uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda davranır.
23 71423 Hizmet verdiği ve ilişkili olduğu kişilerle ilgili iç görü ve empati yeteneği geliştirir.
24 71422 Psikolojik bir konuyu meslekten ve meslek dışı bir dinleyici grubuna etkili ve anlaşılır bir şekilde anlatır.
25 71421 Terapötik iletişim becerisini etkili olarak uygular.
26 71420 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
27 71408 Araştırma verisine uygun istatistiği seçip uygulayarak sonuçları yorumlar.
28 71407 Psikolojik süreçleri ölçmek için hatasız ve amaca uygun ölçme araçları geliştirir.
29 71406 Güncel araştırmaları eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.
30 71405 Psikolojinin mevcut durumunu değerlendirir.
31 71416 Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını planlayarak yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 2 1 3 3 2 3 2 4 2 1 3 2 2 2 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 5 4 3 2 2
2 3 2 3 1 2 3 2 3 3 4 5 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 1 3 3 3 5 3 3 3 2
3 2 2 3 1 2 2 3 2 2 5 4 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 4 3 5 4 3 3 2
4 3 1 3 2 4 2 4 2 3 4 3 2 3 1 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 4 3 5 3 3 3 2
5 3 2 4 1 3 2 2 3 3 3 3 1 3 3 2 3 2 3 2 2 2 1 3 2 2 3 5 3 3 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek