Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PSİ397 Sosyal Bilimler İçin İleri İstatistik 927003 3 5 5

Dersin Amacı

Psikoloji bölümünün ders programında yer alan PSİ196 kodlu zorunlu dersinde temel düzey tek değişkenli istatistik yöntemler tanıtılmaktadır. PSİ397 ileri istatistik dersi ise programda seçmeli ders olarak yer alır. Bu dersin amacı daha önce teorik ve uygulamalı olarak öğrendikleri istatistik yöntemlerinin çok yaygın olarak kullanılan istatistik yazılımlarından SPSS ve MINITAB gibi paket programlarındaki uygulamalarını tanıtmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Yüksel ÖNER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Eğitim, Sağlık ve Sosyal Bilimler için SPSS uygulamalı Temel İstatistik - Kazım Özdamar 2. Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler - Hamza Gamgam; Bülent Altunkaynak 3. Temel İstatistik Yöntemler- Özkan Ünver -Hamza Gamgam - Bülent Altunkaynak 4. Sosyal Bilimler İçin İstatistik SPSS Uygulamalı - Yaşar Baykul- Cem Oktay Güzeller

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yukarıda bahsi geçen paket programlarının tanıtımı, veri girişi veri düzenleme , veri dosyalarının kaydı ve yüklenmesi, verilerin merkezi eğilim ve saçılım ölçülerine ilişkin bilgileri, tek örnek ortalamasına, bağımsız iki örnek ortalamasına ve bağımlı iki örnek ortalamasına ilişkin hipotez testleri, Ki-karenin homojenlik ve bağımsızlık testleri, korelasyon ve regresyon.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
9 Problem Çözümü 10 2 20
11 Soru-Yanıt 5 2 10
29 Bireysel Çalışma 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 4 8
34 Okuma 4 4 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel İstatistik Kavramları ve SPSS paket programınnın tanıtımı Hafta-1.pdf
2 SPSS Paket Programında Veri Depolama, Veri Dönüştürme, Veri Kaydetme, Veri İşleme ve İstatistiksel Verilerin Düzenlenmesi Hafta-2.pdf
3 SPSS'de Değişkenler Üzerinde Dönüşüm Yapma, Veri Dosyası Bölme, Veri Ölçütüne Göre Birim Seçme ve Sıralama Ölçeğine Dönüştürme İşlemleri Hafta-3.pdf
4 SPSS'de İstatistiksel Grafiklerin Tanıtımı ve Çizimi Hafta-4.pdf
5 İstatistiksel Hipotez Testleri, Hipotez testlerinin Sınıflandırılması, Normal Dağılım ve SPSS'de Normal Dağılıma Uyumluluk Testleri Hafta-5.pdf
6 Tek Kitle Parametresi ile İlgili Parametrik veya Parametrik Olmayan Test Teknikleri veSPSS Programı ile Kullanımı Hafta-6.pdf
7 İki Bağımsız Grup Karşılaştırması ile İlgili Parametrik veya Parametrik Olmayan Test Teknikleri ve Onların SPSS Programı ile Kullanımı Hafta-7.pdf
8 Arasınav
9 İki Bağımlı Grup Karşılaştırması ile İlgili Parametrik veya Parametrik Olmayan Test Teknikleri ve Onların SPSS Programı ile Kullanımı Hafta-9.pdf
10 İkiden Fazla Bağımsız Grup Karşılaştırması ile İlgili Parametrik veya Parametrik Olmayan Test Teknikleri ve Onların SPSS Programı ile Kullanımı Hafta-10.pdf
11 Ki- Kare Testleri Hafta-11.pdf
12 Korelasyon Analizi ve SPSS Uygulamaları Hafta-12.pdf
13 Lineer Regresyon Analizi ve SPSS Uygulamaları Hafta-13.pdf
14 Güvenilirlik Analizi ve SPSS Uygulaması Hafta-14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1283960 Temel istatistik yöntemlerini tanır
2 1283961 Verinin betimsel istatistik bilgilerine SPSS kullanarak nasıl ulaşabileceğini bilir
3 1283962 Temel hipotez testlerine ilişkin sınamaları SPSS ile nasıl yapılabileceğini bilir
4 1283963 Belli başlı istatistiksel grafiklerin SPSS ile nasıl yapılabileceğini bilir
5 1283964 Regresyon ve korelasyona ilişkin tüm analizleri SPSS ile nasıl yapılabildiğini bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63658 Psikolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları temel kavramlarıyla açıklar.
2 63659 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 63660 Tarihsel psikoloji okullarını bilir.
4 63661 Ölçme ve değerlendirmenin temel ilkelerini tanımlar.
5 63662 Psikolojide kullanılan mevcut ölçme araçlarını uygulamalı olarak bilir.
6 63663 İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini betimleyerek açıklar.
7 63664 Psikolojik süreçlere eşlik eden anatomik yapıları ve fizyolojik mekanizmaları tanımlar.
8 63665 Yaşa bağlı farklılaşma gösteren psikolojik süreçleri tanımlayarak açıklar.
9 63666 Kişiler arası ve kültürel bağlamda davranışları tanımlayarak açıklar.
10 63641 Kültürel farklı ve toplumsal dışlanmış gruplarla ön yargısız olarak çalışır.
11 63642 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı problemleri çözmek için uygular.
12 63643 Araştırma sonuçlarını teknoloji kullanarak sunar.
13 63646 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin planlama ve uygulama becerileri kazanır.
14 63650 Bir toplumsal ve mesleksel sorunun çözümü için birliktelik oluşturma ve sürdürme sorumluluğu üstlenir.
15 63649 Meslekdaşları ve meslek örgütleriyle iletişim içinde olur.
16 63645 Tek başına veya grup çalışmalarında sorumluluk üstlenir.
17 63648 Psikolojik ve sosyal sorunlarla ilgili araştırma, haberleşme ve hizmet grupları oluşturur.
18 63644 Verilen bir ödevi bağımsız olarak sonuçlandırır.
19 63657 Öğrendiği yeni bilgileri daha önceki bilgileriyle ilişkilendirir.
20 63656 Bir kişisel gelişim güdüsü olarak yaşam boyu öğrenmeyi içselleştirir.
21 63640 Öğrenmeyi öğrenir.
22 63655 Psikoloji araştırma ve uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda davranır.
23 63654 Hizmet verdiği ve ilişkili olduğu kişilerle ilgili iç görü ve empati yeteneği geliştirir.
24 63653 Psikolojik bir konuyu meslekten ve meslek dışı bir dinleyici grubuna etkili ve anlaşılır bir şekilde anlatır.
25 63652 Terapötik iletişim becerisini etkili olarak uygular.
26 63651 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
27 63639 Araştırma verisine uygun istatistiği seçip uygulayarak sonuçları yorumlar.
28 63638 Psikolojik süreçleri ölçmek için hatasız ve amaca uygun ölçme araçları geliştirir.
29 63637 Güncel araştırmaları eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.
30 63636 Psikolojinin mevcut durumunu değerlendirir.
31 63647 Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını planlayarak yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 2 1 3 3 2 3 2 4 2 1 3 2 2 2 3 3 1 1 2
2 3 2 3 1 2 3 2 3 3 4 5 2 2 3 3 3 2 2 3 2 1
3 2 2 3 1 2 2 3 2 2 5 4 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3
4 3 1 3 2 4 2 4 2 3 4 3 2 3 1 3 2 2 2 3 3 3
5 3 2 4 1 3 2 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 2 2 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek