Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PSİ304 Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme 927001 3 6 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı,psikolojik ölçmelerde gerekli olan yöntem,ilke ve teknikleri öğrencilere kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Filiz KOÇOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Özgüven, İ.E. (2019) Psikolojik testler (15. Baskı). Nobel Akademik Yayıncılık: Ankara. 2) Cohen, R. J. ve Swerdlık, M. E. (2018). Psikolojik test ve değerleme (7. Baskı). Nobel Akademik Yayıncılık: Ankara. 3. Tavşancıl, E. (2018). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi (6. Baskı). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Psikometri alanında,psikolojik testlerin geliştirilmesi aşamalarındaki standardizasyon süreci ve normlar,güvenirlik yöntem ve özellikleri ile geçerlik yöntem ve özellikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 63 1
12 Takım/Grup Çalışması 2 37 1
44 Makale Yazma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 6 4 24
27 Makale Yazma 1 30 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 10 1 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı, içeriği ve gerekleri. Tanışma Psi. Ölçme 1. Hafta.pptx
2 Psikolojik testlere giriş ve psikolojik testlerin tarihçesi Anlatım, soru-cevap, tartışma Psi. Ölçme 2. Hafta.ppt
3 Ölçme ve ölçekler, test puanlarının yorumlanması Anlatım, soru-cevap, tartışma Psi. Ölçme 3. Hafta.ppt
4 Güvenirlik Anlatım, soru-cevap, tartışma Psi. Ölçme 4. Hafta.ppt
5 Geçerlik Anlatım, soru-cevap, tartışma Psi. Ölçme 5. Hafta.ppt
6 Güvenirlik ve geçerlik SPSS uygulaması Anlatım, soru-cevap, tartışma Psi. Ölçme 6. Hafta.ppt
7 Test geliştirme ve madde analizi Anlatım, soru-cevap, tartışma Psi. Ölçme 7. Hafta.ppt
8 Ara Sınav Eleştirel tartışma Psi. Ölçme 8. Hafta.pptx
9 Yeteneklerin ölçülmesi ve zeka Testleri Psi. Ölçme 9. Hafta.ppt
10 Davranışların ölçülmesinde gözlemsel teknikler ve ilgilerin ölçülmesi Anlatım, soru-cevap, tartışma Psi. Ölçme 10. Hafta.ppt
11 Kişiliğin ölçülmesi, kişilik envanterleri, projektif testler Anlatım, soru-cevap, tartışma Psi. Ölçme 11. Hafta.ppt
12 Stres, kaygı ve sosyal tercihlerin ölçülmesi Tutum ve değerlerin ölçülmesi Anlatım, yapıp gösterme Psi. Ölçme 12. Hafta.pptx
13 Psikolojik testlerin kullanılması ve psikolojik test uygulamalarında etik Anlatım, yapıp gösterme Psi. Ölçme 13. Hafta.pptx
14 Genel tekrar Anlatım, yapıp gösterme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1401952 Psikolojik özellikler ve ölçümünü kavrayabilme.
2 1411705 Psikometrik yöntem bilgisine sahip olma
3 1399403 Ölçek geliştirme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71427 Psikolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları temel kavramlarıyla açıklar.
2 71428 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 71429 Tarihsel psikoloji okullarını bilir.
4 71430 Ölçme ve değerlendirmenin temel ilkelerini tanımlar.
5 71431 Psikolojide kullanılan mevcut ölçme araçlarını uygulamalı olarak bilir.
6 71432 İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini betimleyerek açıklar.
7 71433 Psikolojik süreçlere eşlik eden anatomik yapıları ve fizyolojik mekanizmaları tanımlar.
8 71434 Yaşa bağlı farklılaşma gösteren psikolojik süreçleri tanımlayarak açıklar.
9 71435 Kişiler arası ve kültürel bağlamda davranışları tanımlayarak açıklar.
10 71410 Kültürel farklı ve toplumsal dışlanmış gruplarla ön yargısız olarak çalışır.
11 71411 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı problemleri çözmek için uygular.
12 71412 Araştırma sonuçlarını teknoloji kullanarak sunar.
13 71415 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin planlama ve uygulama becerileri kazanır.
14 71419 Bir toplumsal ve mesleksel sorunun çözümü için birliktelik oluşturma ve sürdürme sorumluluğu üstlenir.
15 71418 Meslekdaşları ve meslek örgütleriyle iletişim içinde olur.
16 71414 Tek başına veya grup çalışmalarında sorumluluk üstlenir.
17 71417 Psikolojik ve sosyal sorunlarla ilgili araştırma, haberleşme ve hizmet grupları oluşturur.
18 71413 Verilen bir ödevi bağımsız olarak sonuçlandırır.
19 71426 Öğrendiği yeni bilgileri daha önceki bilgileriyle ilişkilendirir.
20 71425 Bir kişisel gelişim güdüsü olarak yaşam boyu öğrenmeyi içselleştirir.
21 71409 Öğrenmeyi öğrenir.
22 71424 Psikoloji araştırma ve uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda davranır.
23 71423 Hizmet verdiği ve ilişkili olduğu kişilerle ilgili iç görü ve empati yeteneği geliştirir.
24 71422 Psikolojik bir konuyu meslekten ve meslek dışı bir dinleyici grubuna etkili ve anlaşılır bir şekilde anlatır.
25 71421 Terapötik iletişim becerisini etkili olarak uygular.
26 71420 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
27 71408 Araştırma verisine uygun istatistiği seçip uygulayarak sonuçları yorumlar.
28 71407 Psikolojik süreçleri ölçmek için hatasız ve amaca uygun ölçme araçları geliştirir.
29 71406 Güncel araştırmaları eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.
30 71405 Psikolojinin mevcut durumunu değerlendirir.
31 71416 Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını planlayarak yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 2
2 4 4 2
3 2 2 3 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek