Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PSİ304 Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme 927001 3 6 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı,psikolojik ölçmelerde gerekli olan yöntem,ilke ve teknikleri öğrencilere kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Filiz KOÇOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Özgüven, İ.E. (2019) Psikolojik Testler. Nobel Akademik Yayıncılık: Ankara 2. Cohen, R. J. ve Swerdlık, M. E. (2018). Psikolojik Test ve Değerleme. Nobel Akademik Yayıncılık: Ankara 3. Tavşancıl, E. (2012). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Psikometri alanında,psikolojik testlerin geliştirilmesi aşamalarındaki standardizasyon süreci ve normlar,güvenirlik yöntem ve özellikleri ile geçerlik yöntem ve özellikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 63 1
12 Takım/Grup Çalışması 2 37 1
44 Makale Yazma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 6 4 24
27 Makale Yazma 1 30 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 10 1 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı, içeriği ve gerekleri. Tanışma
2 Psikolojik ölçme ve değerlendirmenin temel prensipleri. Ölçme, değerlendirme, ölçüt, ölçme birimi, ölçmede hata vb. Kavramların incelenmesi. Anlatım, soru-cevap, tartışma
3 Psikolojik testlerin tanımı,özellikleri,sınıflandırması,kullanım amaçları. Anlatım, soru-cevap, tartışma
4 Bir testte olması istenen özellikler:GÜVENİRLİK: Klasik Test Kuramı genel güvenirlik modeli,güvenirlik tanımı ve güvenirlik katsayısını etkileyen hatalar Anlatım, soru-cevap, tartışma
5 Güvenirlik tahmin yöntemleri:Test-tekrar test,paralel test,testi yarıya bölme yöntemleri Anlatım, soru-cevap, tartışma
6 Bir testte olması istenen özellikler: Geçerlik tanımı, önemi, geçerlik türleri, kapsam geçerliği,ölçüt bağlantılı geçerlik. Anlatım, soru-cevap, tartışma
7 Geçerlik türleri: Yapı geçerliği, geçerlik katsayısı ve yorumu güvenirlik ve geçerlik arasındaki ilişki Anlatım, soru-cevap, tartışma
8 Araştırma Makalesi İnceleme Eleştirel tartışma
9 Ara sınav
10 Psikolojik ölçme aracı geliştirme yöntemleri Anlatım, soru-cevap, tartışma
11 Madde havuzu değerlendirme ve öndeneme uygulaması Anlatım, soru-cevap, tartışma
12 Pilot uygulama ve SPSS te faktör analizi Anlatım, yapıp gösterme
13 Faktör analizi sonuçlarının yorumlanması Anlatım, yapıp gösterme
14 SPSS te güvenirlik hesaplamaları Anlatım, yapıp gösterme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1173959 Psikolojik özellikler ve ölçümünü kavrayabilme.
2 1184308 Psikometrik yöntem bilgisine sahip olma
3 1171251 Ölçek geliştirme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63658 Psikolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları temel kavramlarıyla açıklar.
2 63659 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 63660 Tarihsel psikoloji okullarını bilir.
4 63661 Ölçme ve değerlendirmenin temel ilkelerini tanımlar.
5 63662 Psikolojide kullanılan mevcut ölçme araçlarını uygulamalı olarak bilir.
6 63663 İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini betimleyerek açıklar.
7 63664 Psikolojik süreçlere eşlik eden anatomik yapıları ve fizyolojik mekanizmaları tanımlar.
8 63665 Yaşa bağlı farklılaşma gösteren psikolojik süreçleri tanımlayarak açıklar.
9 63666 Kişiler arası ve kültürel bağlamda davranışları tanımlayarak açıklar.
10 63641 Kültürel farklı ve toplumsal dışlanmış gruplarla ön yargısız olarak çalışır.
11 63642 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı problemleri çözmek için uygular.
12 63643 Araştırma sonuçlarını teknoloji kullanarak sunar.
13 63646 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin planlama ve uygulama becerileri kazanır.
14 63650 Bir toplumsal ve mesleksel sorunun çözümü için birliktelik oluşturma ve sürdürme sorumluluğu üstlenir.
15 63649 Meslekdaşları ve meslek örgütleriyle iletişim içinde olur.
16 63645 Tek başına veya grup çalışmalarında sorumluluk üstlenir.
17 63648 Psikolojik ve sosyal sorunlarla ilgili araştırma, haberleşme ve hizmet grupları oluşturur.
18 63644 Verilen bir ödevi bağımsız olarak sonuçlandırır.
19 63657 Öğrendiği yeni bilgileri daha önceki bilgileriyle ilişkilendirir.
20 63656 Bir kişisel gelişim güdüsü olarak yaşam boyu öğrenmeyi içselleştirir.
21 63640 Öğrenmeyi öğrenir.
22 63655 Psikoloji araştırma ve uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda davranır.
23 63654 Hizmet verdiği ve ilişkili olduğu kişilerle ilgili iç görü ve empati yeteneği geliştirir.
24 63653 Psikolojik bir konuyu meslekten ve meslek dışı bir dinleyici grubuna etkili ve anlaşılır bir şekilde anlatır.
25 63652 Terapötik iletişim becerisini etkili olarak uygular.
26 63651 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
27 63639 Araştırma verisine uygun istatistiği seçip uygulayarak sonuçları yorumlar.
28 63638 Psikolojik süreçleri ölçmek için hatasız ve amaca uygun ölçme araçları geliştirir.
29 63637 Güncel araştırmaları eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.
30 63636 Psikolojinin mevcut durumunu değerlendirir.
31 63647 Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını planlayarak yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 2
2 4 4 2
3 2 2 3 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek