Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PSİ306 Psikopatoloji-II 927001 3 6 5

Dersin Amacı

Dersin genel amacı davranışsal ve ruhsal bozuklukların incelenmesidir. Psikolojik bozukluklarının sebepleri, sınıflandırma ve tedavi yöntemleri çağdaş kuram ve araştırmalar ile tanıtılacaktır. Öğrenciler normal ve anormal davranış kavramlarını, anormal davranışa farklı kuramsal yaklaşımları, çocuk ve yetişkin psikopatolojisini, son sınıflandırma sistemine göre (DSM V) vaka analizleri üzerinden öğreneceklerdir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Elif Ünal

Ön Koşul Dersleri

Psikopatoloji I

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çev. Edit. Şahin, M. (2015). Anormal Psikolojisi, DSM 5, Nobel Yayıncılık. Çev. Köroğlu, E. (2013), DSM – 5 Tanı Ölçütleri Başvuru Kitabı. Hyb Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Davranışsal ve ruhsal bozuklukların incelenmesidir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 1 5 1
28 Makale Kritik Etme 5 35 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
54 Ev Ödevi 5 10 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma, Dönemin planlanması, Sınıflandırma ve Tanı, DSM 5 Ders İçeriği.docx
2 Sınıflandırma, Tanı ve Değerlendirme Psikopatoloji II.pptx
3 Yeme Bozuklukları yeme bozuklukları1.pdf
yeme bozuklukları2.pdf
Psikopatoloji II-2.pptx
4 Madde Kullanım Bozuklukları Psikopatoloji-3.pptx
5 Cinsel İşlev Bozuklukları Cinsel Bozukluklar.ppt
6 Çocukluk Dönemi Bozuklukları, DEHB, Davranım Bozukluğu Çocukluk Dönemi Bozuklukları.pptx
oyun bağımlılığı.pdf
oyun bağımlılığı vaka.pdf
Psikopatoloji-5.pptx
7 Çocukluk Dönemi Bozuklukları, Öğrenme Güçlükleri, Zihinsel Yeti Eksikliği Psikopatoloji-6.pptx
8 Çocuk ve Ergenlerde Depresyon ve Kaygı, Otizm Spekturum Bozukluğu Psikopatoloji-7.pptx
9 Ara Sınav Ara Sınav Hakkında Bilgilendirme.docx
10 Kişilik Bozuklukları Psikopatoloji-8.pptx
11 İleri Yaş ve Nörobilişsel Bozukluklar Psikopatoloji-9.pptx
şahsiyet.pdf
12 Resmi Tatil Vaka Örnekleri.docx
13 Yasal ve Etik Konular Psikopatoloji-10.pptx
14 Uygulama Çalışmaları Vaka Örnekleri.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1284498 Tanımlanmış psikolojik bozuklukların nedenleri, belirtileri ve güncel tedavi biçimlerini öğrenir.
2 1284499 Çeşitli psikoterapi tekniklerini tanımlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63658 Psikolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları temel kavramlarıyla açıklar.
2 63659 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 63660 Tarihsel psikoloji okullarını bilir.
4 63661 Ölçme ve değerlendirmenin temel ilkelerini tanımlar.
5 63662 Psikolojide kullanılan mevcut ölçme araçlarını uygulamalı olarak bilir.
6 63663 İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini betimleyerek açıklar.
7 63664 Psikolojik süreçlere eşlik eden anatomik yapıları ve fizyolojik mekanizmaları tanımlar.
8 63665 Yaşa bağlı farklılaşma gösteren psikolojik süreçleri tanımlayarak açıklar.
9 63666 Kişiler arası ve kültürel bağlamda davranışları tanımlayarak açıklar.
10 63641 Kültürel farklı ve toplumsal dışlanmış gruplarla ön yargısız olarak çalışır.
11 63642 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı problemleri çözmek için uygular.
12 63643 Araştırma sonuçlarını teknoloji kullanarak sunar.
13 63646 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin planlama ve uygulama becerileri kazanır.
14 63650 Bir toplumsal ve mesleksel sorunun çözümü için birliktelik oluşturma ve sürdürme sorumluluğu üstlenir.
15 63649 Meslekdaşları ve meslek örgütleriyle iletişim içinde olur.
16 63645 Tek başına veya grup çalışmalarında sorumluluk üstlenir.
17 63648 Psikolojik ve sosyal sorunlarla ilgili araştırma, haberleşme ve hizmet grupları oluşturur.
18 63644 Verilen bir ödevi bağımsız olarak sonuçlandırır.
19 63657 Öğrendiği yeni bilgileri daha önceki bilgileriyle ilişkilendirir.
20 63656 Bir kişisel gelişim güdüsü olarak yaşam boyu öğrenmeyi içselleştirir.
21 63640 Öğrenmeyi öğrenir.
22 63655 Psikoloji araştırma ve uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda davranır.
23 63654 Hizmet verdiği ve ilişkili olduğu kişilerle ilgili iç görü ve empati yeteneği geliştirir.
24 63653 Psikolojik bir konuyu meslekten ve meslek dışı bir dinleyici grubuna etkili ve anlaşılır bir şekilde anlatır.
25 63652 Terapötik iletişim becerisini etkili olarak uygular.
26 63651 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
27 63639 Araştırma verisine uygun istatistiği seçip uygulayarak sonuçları yorumlar.
28 63638 Psikolojik süreçleri ölçmek için hatasız ve amaca uygun ölçme araçları geliştirir.
29 63637 Güncel araştırmaları eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.
30 63636 Psikolojinin mevcut durumunu değerlendirir.
31 63647 Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını planlayarak yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 3 5 3 3 4 5 5 5 5 2 3 1 5 5 3 5 3 2 4 5 4 4 3 5 5 3 4 4 5
2 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 2 2 3 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek