Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PSİ308 Psikolojik Testler-II 927001 3 6 5

Dersin Amacı

KLİNİK ORTAMLARDA SIKLIKLA UYGULANAN PSİKOLOJİK TESTLERİ TANIMAK, UYGULAMA BECERİSİ KAZANMAK VE KLİNİK DEĞERLENDİRME RAPORU YAZMAK

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğretim Görevlisi Nevres Kaya

Ön Koşul Dersleri

psikolojik testler I

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

AGTE , MMPI, HACETTEPE KİŞİLİK ENVANTERİ , PORTAGE , BEIER VE BENZERİ ÖLÇEKLER Öner,N.(1994), Türkıye’de Kullanılan Psıkolojık Testler, Boğazıçı Ü. Matb., İstanbul Akkoyun,F. ( 2005 ), Projektıf Teknıkler, Nobel Yayınevı,2. Baskı Ankara BİLİŞSEL-DAVRANIŞÇI TERAPİLERDE DEĞERLENDİRME:SIK KULLANILAN ÖLÇEKLER, psikologlar Dreneği Yayınları Ankara,1997

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Çeşitli testler uygulamalı olarak öğretilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
21 Rapor Sunma 1 20 1
49 Performans 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 5 70
7 Laboratuvar 7 3 21
15 Gösterme 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİLERDE KULLANILAN ÖLÇEKLER 1 -1(SCL-90, Beck Depresyon envanteri- Hamilton Depresyon ölçeği-Otomatik Düşünceler Ölçeği- Kısa Semptom envanteri- Çocuklar için Depresyon Ölçeği-Problem Çözme Envanteri )
2 BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİLERDE KULLANILAN ÖLÇEKLER 2. (Suçluluk Utanç Ölçeği, Öfke Ölçeği,Rotter İç-dış Kontrol Odağı Ölçeği-Rosenbaum Öğrenilmiş Güçlülük Ölçeği )
3 BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİLERDE KULLANILAN ÖLÇekleR 3 ( BECK ANKSİYETE envanteri, kısa semptom envanteri. OFFER benlik imgesi ölçeği. beck yalnızlık ölçeği)
4 PROJEKTİF YÖNTEM DE TAMAMLAMA TEKNİĞİ NEDİR?
5 BEİER CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ/TEORİ VE UYGULAMA-1
6 BEİER CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ/TEORİ VE UYGULAMA-2
7 SINAV KAYGISI ENVANTERİ TEORİ VE UYGULAMA 1
8 SINAV KAYGISI ENVANTERİ TEORİ VE UYGULAMA 2
9 ARA SINAV
10 PORTEUS LABİRENTLERİ TEORİ VE UYGULAMA 1
11 PORTEUS LABİRENTLERİ TEOR,İ VE UYGULAMA 2
12 MMPI TESTİ TEORİ 1
13 MMPİ TESTİ TEORİ 2
14 GENEL DEĞERLENDİRME

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
5485 1126105 Tamamlama, yapılandırma, çağrışım gibi projektif teknikleri örnek test materyalleri ile açıklar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63658 Psikolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları temel kavramlarıyla açıklar.
2 63659 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 63660 Tarihsel psikoloji okullarını bilir.
4 63661 Ölçme ve değerlendirmenin temel ilkelerini tanımlar.
5 63662 Psikolojide kullanılan mevcut ölçme araçlarını uygulamalı olarak bilir.
6 63663 İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini betimleyerek açıklar.
7 63664 Psikolojik süreçlere eşlik eden anatomik yapıları ve fizyolojik mekanizmaları tanımlar.
8 63665 Yaşa bağlı farklılaşma gösteren psikolojik süreçleri tanımlayarak açıklar.
9 63666 Kişiler arası ve kültürel bağlamda davranışları tanımlayarak açıklar.
10 63641 Kültürel farklı ve toplumsal dışlanmış gruplarla ön yargısız olarak çalışır.
11 63642 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı problemleri çözmek için uygular.
12 63643 Araştırma sonuçlarını teknoloji kullanarak sunar.
13 63646 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin planlama ve uygulama becerileri kazanır.
14 63650 Bir toplumsal ve mesleksel sorunun çözümü için birliktelik oluşturma ve sürdürme sorumluluğu üstlenir.
15 63649 Meslekdaşları ve meslek örgütleriyle iletişim içinde olur.
16 63645 Tek başına veya grup çalışmalarında sorumluluk üstlenir.
17 63648 Psikolojik ve sosyal sorunlarla ilgili araştırma, haberleşme ve hizmet grupları oluşturur.
18 63644 Verilen bir ödevi bağımsız olarak sonuçlandırır.
19 63657 Öğrendiği yeni bilgileri daha önceki bilgileriyle ilişkilendirir.
20 63656 Bir kişisel gelişim güdüsü olarak yaşam boyu öğrenmeyi içselleştirir.
21 63640 Öğrenmeyi öğrenir.
22 63655 Psikoloji araştırma ve uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda davranır.
23 63654 Hizmet verdiği ve ilişkili olduğu kişilerle ilgili iç görü ve empati yeteneği geliştirir.
24 63653 Psikolojik bir konuyu meslekten ve meslek dışı bir dinleyici grubuna etkili ve anlaşılır bir şekilde anlatır.
25 63652 Terapötik iletişim becerisini etkili olarak uygular.
26 63651 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
27 63639 Araştırma verisine uygun istatistiği seçip uygulayarak sonuçları yorumlar.
28 63638 Psikolojik süreçleri ölçmek için hatasız ve amaca uygun ölçme araçları geliştirir.
29 63637 Güncel araştırmaları eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.
30 63636 Psikolojinin mevcut durumunu değerlendirir.
31 63647 Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını planlayarak yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
5485 4 5 5 5 4 5 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek