Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PSİ334 Adli Psikoloji 927003 3 6 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin hukuk ve psikoloji bilimlerinin kesişme noktaları ile psikoloji biliminin hukuk sistemi içerisinde kullanım alanlarını öğrenmelerini sağlamaktır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tören M, Adalet Psikolojisi, 6. Baskı, Başkent Matbaası, Ankara, 2007

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Adli psikolojide temel kavramlar, adli sistemi tanıma, medeni hukuka ilişkin kavramlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 5 35
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25
34 Okuma 5 2 10
54 Ev Ödevi 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Adli psikolojiye giriş (tanım, tarihçe, adli psikolojiye duyulan ihtiyaç, ilgi alanları, amacı ve fonksiyonu, yöntem, ilişkili bilim alanları
2 Adli sistemi tanıma (adliye teşkilatı, yargılama süreci, hukuk)
3 Medeni hukuka ilişkin kavramlar (kişilik, hak ve fiil ehliyeti, velayet-vesayet, akıl hastalıkları, alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı)
4 Ceza hukukuna ilişkin kavramlar (suçun hukuki tanımı, beden veya ruh bakımından kendisini savunma ve fiilin anlam ve sonuçlarının algılama yeteneği)
5 Suç ve suçlu (suç ve suçlu kavramları, suçlu teorileri)
6 Suç ve suçlu (suç türleri, şiddet kavramı, şiddeti açıklayan görüşler, şiddetin sınıflandırılması, aile içi şiddet)
7 Suç ve suçlu (hayat karşı suçlar, intihar, saldırgan kişiye yönelik önlemler ve yaklaşım, cinsel suçlar)
8 : Suçluların sınıflandırılması, suça sürüklenen çocuklar, yaşlı suçlular, kadın suçlular, suçlu psikolojisi, suçlu profili çıkarma)
9 Mağdur (mağdur kavramı, mağdur riski, mükerrer mağduriyet, stockholm sendromu)
10 Mağdurlarının korunması ve Megan yasaları, mağdurun suç sonrası kişisel sorunları, mağdurun terapisi
11 Hakim psikolojisi, savcı psikolojisi, polis psikolojisi, adli hatalar, sorgu psikolojisi
12 Sanık psikolojisi
13 Tanık Psikolojisi
14 : İnfaz sistemi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1267023 1. Adli psikolojiyi ve çalışma alanlarını tanımlar.
2 1267024 Adli psikoloji kuramlarını tanır.
3 1267025 Adli süreçleri belirtir.
4 1267026 Suç ve suçlu gibi temel adli kavramlarını tanımlar.
5 1267027 Adli psikoloji vaka ve araştırmalarını analiz eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63658 Psikolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları temel kavramlarıyla açıklar.
2 63659 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 63660 Tarihsel psikoloji okullarını bilir.
4 63661 Ölçme ve değerlendirmenin temel ilkelerini tanımlar.
5 63662 Psikolojide kullanılan mevcut ölçme araçlarını uygulamalı olarak bilir.
6 63663 İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini betimleyerek açıklar.
7 63664 Psikolojik süreçlere eşlik eden anatomik yapıları ve fizyolojik mekanizmaları tanımlar.
8 63665 Yaşa bağlı farklılaşma gösteren psikolojik süreçleri tanımlayarak açıklar.
9 63666 Kişiler arası ve kültürel bağlamda davranışları tanımlayarak açıklar.
10 63641 Kültürel farklı ve toplumsal dışlanmış gruplarla ön yargısız olarak çalışır.
11 63642 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı problemleri çözmek için uygular.
12 63643 Araştırma sonuçlarını teknoloji kullanarak sunar.
13 63646 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin planlama ve uygulama becerileri kazanır.
14 63650 Bir toplumsal ve mesleksel sorunun çözümü için birliktelik oluşturma ve sürdürme sorumluluğu üstlenir.
15 63649 Meslekdaşları ve meslek örgütleriyle iletişim içinde olur.
16 63645 Tek başına veya grup çalışmalarında sorumluluk üstlenir.
17 63648 Psikolojik ve sosyal sorunlarla ilgili araştırma, haberleşme ve hizmet grupları oluşturur.
18 63644 Verilen bir ödevi bağımsız olarak sonuçlandırır.
19 63657 Öğrendiği yeni bilgileri daha önceki bilgileriyle ilişkilendirir.
20 63656 Bir kişisel gelişim güdüsü olarak yaşam boyu öğrenmeyi içselleştirir.
21 63640 Öğrenmeyi öğrenir.
22 63655 Psikoloji araştırma ve uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda davranır.
23 63654 Hizmet verdiği ve ilişkili olduğu kişilerle ilgili iç görü ve empati yeteneği geliştirir.
24 63653 Psikolojik bir konuyu meslekten ve meslek dışı bir dinleyici grubuna etkili ve anlaşılır bir şekilde anlatır.
25 63652 Terapötik iletişim becerisini etkili olarak uygular.
26 63651 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
27 63639 Araştırma verisine uygun istatistiği seçip uygulayarak sonuçları yorumlar.
28 63638 Psikolojik süreçleri ölçmek için hatasız ve amaca uygun ölçme araçları geliştirir.
29 63637 Güncel araştırmaları eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.
30 63636 Psikolojinin mevcut durumunu değerlendirir.
31 63647 Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını planlayarak yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 2
2 4 4 4
3 3 2
4 2 3
5 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek