Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PSİ324 Sağlık Psikolojisi 927003 3 6 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin sağlık psikolojisi, sağlık, hastalık ve kronik hastalıklar konusunda insan psikolojisi ile davranışsal, bilişsel, yaşamsal, sosyal faktörler arasında ilişki kurulmalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

yok

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Baltaş Z, Sağlık Psikolojisi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2012 Ogden J. Sağlık Psikolojisi (Çev: Dirik, G.), Nobel Akademik Yayıncılık, İstanbul, 2016

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hastalık, hastalığa uyum sağlama, yaşam kalitesi, sağlık davranışları gibi kavramları ve sağlık psikolojisi alanında temel olarak kullanılan araştırma yöntemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 3 39
20 Rapor Hazırlama 7 5 35
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10
34 Okuma 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sağlık psikolojisine giriş
2 Biyopsikolojiye giriş
3 Sağlık ve davranış: metodlar, modeller ve tedaviler
4 Stres ve hastalık
5 Stres, hastalık ve başa çıkma yolları
6 Ölüm riski yüksek olan hastalıklar: HIV ve kanser, vaka örnekleri
7 Ağrı yönetimi, vaka örnekleri
8 Ağrı yönetimi, vaka örnekleri
9 Ağrı yönetimi, vaka örnekleri
10 Madde kullanımı ve bağımlılığı ve sağlık: alkol, tütün, uyuşturucu
11 : Sağlıklı birey, egzersiz, rahatlama, sosyal yaşam, cinsel yaşam, besinler, beslenme alışkanlıkları, uyku alışkanlıkları, temizlik alışkanlıkları
12 İş yaşamı sağlık psikolojisi
13 Çocuk sağlık psikolojisi
14 Alan Okuması
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1488591 Sağlık psikologlarının kullandığı bilimsel metodları tanımlar.
2 1488592 Stres, problemlerin üstesinden gelmek, kişilik yapısı ve sosyal destek gibi sağlığın psiko-sosyal unsularını tanımlar.
3 1488593 Sağlıklı ve sağlıksız davranışlar konusunda ayrım yapar.
4 1488594 Bazı hastalıkların psikolojik faktörlerini tanımlar.
5 1488595 Hastalık algılaması ve bu konuyla ilgili modeller; sağlık personeli ve hasta ilişkisini, sigara ve alkol tüketimi, obezite ve yemek yeme davranışları, egzersiz (hareket etmenin fizyolojik ve psikolojik yararları), stres, stres ile diğer hastalıklar arasındaki ilişkileri tanımlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71427 Psikolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları temel kavramlarıyla açıklar.
2 71428 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 71429 Tarihsel psikoloji okullarını bilir.
4 71430 Ölçme ve değerlendirmenin temel ilkelerini tanımlar.
5 71431 Psikolojide kullanılan mevcut ölçme araçlarını uygulamalı olarak bilir.
6 71432 İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini betimleyerek açıklar.
7 71433 Psikolojik süreçlere eşlik eden anatomik yapıları ve fizyolojik mekanizmaları tanımlar.
8 71434 Yaşa bağlı farklılaşma gösteren psikolojik süreçleri tanımlayarak açıklar.
9 71435 Kişiler arası ve kültürel bağlamda davranışları tanımlayarak açıklar.
10 71410 Kültürel farklı ve toplumsal dışlanmış gruplarla ön yargısız olarak çalışır.
11 71411 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı problemleri çözmek için uygular.
12 71412 Araştırma sonuçlarını teknoloji kullanarak sunar.
13 71415 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin planlama ve uygulama becerileri kazanır.
14 71419 Bir toplumsal ve mesleksel sorunun çözümü için birliktelik oluşturma ve sürdürme sorumluluğu üstlenir.
15 71418 Meslekdaşları ve meslek örgütleriyle iletişim içinde olur.
16 71414 Tek başına veya grup çalışmalarında sorumluluk üstlenir.
17 71417 Psikolojik ve sosyal sorunlarla ilgili araştırma, haberleşme ve hizmet grupları oluşturur.
18 71413 Verilen bir ödevi bağımsız olarak sonuçlandırır.
19 71426 Öğrendiği yeni bilgileri daha önceki bilgileriyle ilişkilendirir.
20 71425 Bir kişisel gelişim güdüsü olarak yaşam boyu öğrenmeyi içselleştirir.
21 71409 Öğrenmeyi öğrenir.
22 71424 Psikoloji araştırma ve uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda davranır.
23 71423 Hizmet verdiği ve ilişkili olduğu kişilerle ilgili iç görü ve empati yeteneği geliştirir.
24 71422 Psikolojik bir konuyu meslekten ve meslek dışı bir dinleyici grubuna etkili ve anlaşılır bir şekilde anlatır.
25 71421 Terapötik iletişim becerisini etkili olarak uygular.
26 71420 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
27 71408 Araştırma verisine uygun istatistiği seçip uygulayarak sonuçları yorumlar.
28 71407 Psikolojik süreçleri ölçmek için hatasız ve amaca uygun ölçme araçları geliştirir.
29 71406 Güncel araştırmaları eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.
30 71405 Psikolojinin mevcut durumunu değerlendirir.
31 71416 Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını planlayarak yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 2 2
2 4 3
3 2 4 4 3
4 4 4 3
5 3 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek