Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PSİ326 Sosyal Psikolojide Seçme Konular II 927003 3 6 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin sosyal psikolojide seçilmiş bazı konular üzerindeki bilgi ve becerilerini artırmaktır. Seçilmiş konularla ilgili geçmişten günümüze çeşitli yayınlar ve araştırmaların incelenmesi ve öğrencilerin bu konularla ilgili araştırma projeleri üzerinde çalışmaları amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Hilal PEKER DURAL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Bilgin, N. (2014) Kimlik İnşası (2. Basım). İzmir: İBB Ahmet Priştina Kent Arşivi ve Müzesi 2. Bilgin, N. (2013) Sosyal Psikoloji (5. Basım). İzmir: Ege Üni. Yay. 3. Çayır, K. ve Ayan-Ceyhan, M. (2012). Ayrımcılık: çok boyutlu yaklaşımlar. İstanbul: Bilgi İletişim Grubu Yay. 4. Taylor, S. E., Peplau, L. A., Sears, D. O. (2010). Sosyal psikoloji (2. Baskı). Ali Dönmez (Çev.). Ankara: İmge. 5. Nelson, T. D. (2016). Handbook of Prejudice, Stereotyping, and Discrimination. New Yrok :Taylor &Francis.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sosyal Kimlik, Gruplararası Süreçler ve İlişkiler, Önyargı ve Ayrımcılık, Sistemi Meşrulaştırma, Sosyal Baskınlık, Cinsiyetçilik, Erkeklik, Feminist Psikoloji, Sosyal Temsiller

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
54 Ev Ödevi 2 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
4 Quiz 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
20 Rapor Hazırlama 7 5 35
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 1 5 5
52 Quiz için Bireysel Çalışma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin konusu, tanımı ve içeriği. Yok Yok
2 Sosyal kimlik Yok Yok Sosyal kimlik.pptx
3 Grup içi süreçler ve sosyal etki Yok Yok grup içi süreçler sosyal etki4.pptx
4 Kolektif davranışlar ve bireylik yitimi Yok Yok kolektif davranışlar ve bireylik yitimi.pptx
5 Gruplararası ilişkiler Yok Yok gruplararası ilişkiler - Kopya.pptx
6 Önyargı ve Stereotipler Yok Yok gruplararası ilişkiler - Kopya.pptx
7 Önyargı ve ayrımcılığın azaltılması Yok Yok 20-melek-goregenli-3 önyargı ve ayrımcılığı azaltmak.pdf
Eniç 2019.pdf
sosyal temas kuramı.pdf
önyargı ve ayrımcılık azaltılması - Kopya.pptx
8 Çelişik duygulu cinsiyetçilik Yok Yok 6SakallUgurluCinsiyetcilikreview2003TPY.pdf
ambivalent sexism in 21. cent.pdf
çelişik duygulu cinsiyetçilik.pptx
9 Ara sınav Yok Yok
10 Erkeklik Yok Yok History and Future of men and masculinities.pdf
2019SakallTurkoglu.SosyalPsikolojikacdanErkeklikCalsmalar.pdf
Smiler 2004.pdf
11 Vejetaryenlik, Et yeme(me) psikolojisi Yok Yok Vejetaryenlik.pptx
12 Terör yönetimi kuramı Yok Yok 12DoguluSakall-Ugurlu-TMTderlemesi.pdf
TMT meta - Burke et al 2010.pdf
13 Sosyal temsiller Yok Yok sosyal temsiller wagner.pdf
türkçe sosyal temsiller.pdf
14 Ders ile ilgili genel değerlendirme Yok Yok
15 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1187527 Gruplararası süreçler ve ilişkiler konularını öğrenir.
2 1194220 Sosyal kimlik, önyargı ve ayrımcılık konularını kavrar.
3 1155348 Sosyal baskınlık, sistemi meşrulaştırma kuramlarını detaylı öğrenir.
4 1157918 Sosyal psikoloji alanında yapılan geçmiş ve yeni çalışmaları öğrenir.
5 1159390 Sosyal psikoloji alanında araştırma ve proje gerçekleştirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63658 Psikolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları temel kavramlarıyla açıklar.
2 63659 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 63660 Tarihsel psikoloji okullarını bilir.
4 63661 Ölçme ve değerlendirmenin temel ilkelerini tanımlar.
5 63662 Psikolojide kullanılan mevcut ölçme araçlarını uygulamalı olarak bilir.
6 63663 İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini betimleyerek açıklar.
7 63664 Psikolojik süreçlere eşlik eden anatomik yapıları ve fizyolojik mekanizmaları tanımlar.
8 63665 Yaşa bağlı farklılaşma gösteren psikolojik süreçleri tanımlayarak açıklar.
9 63666 Kişiler arası ve kültürel bağlamda davranışları tanımlayarak açıklar.
10 63641 Kültürel farklı ve toplumsal dışlanmış gruplarla ön yargısız olarak çalışır.
11 63642 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı problemleri çözmek için uygular.
12 63643 Araştırma sonuçlarını teknoloji kullanarak sunar.
13 63646 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin planlama ve uygulama becerileri kazanır.
14 63650 Bir toplumsal ve mesleksel sorunun çözümü için birliktelik oluşturma ve sürdürme sorumluluğu üstlenir.
15 63649 Meslekdaşları ve meslek örgütleriyle iletişim içinde olur.
16 63645 Tek başına veya grup çalışmalarında sorumluluk üstlenir.
17 63648 Psikolojik ve sosyal sorunlarla ilgili araştırma, haberleşme ve hizmet grupları oluşturur.
18 63644 Verilen bir ödevi bağımsız olarak sonuçlandırır.
19 63657 Öğrendiği yeni bilgileri daha önceki bilgileriyle ilişkilendirir.
20 63656 Bir kişisel gelişim güdüsü olarak yaşam boyu öğrenmeyi içselleştirir.
21 63640 Öğrenmeyi öğrenir.
22 63655 Psikoloji araştırma ve uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda davranır.
23 63654 Hizmet verdiği ve ilişkili olduğu kişilerle ilgili iç görü ve empati yeteneği geliştirir.
24 63653 Psikolojik bir konuyu meslekten ve meslek dışı bir dinleyici grubuna etkili ve anlaşılır bir şekilde anlatır.
25 63652 Terapötik iletişim becerisini etkili olarak uygular.
26 63651 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
27 63639 Araştırma verisine uygun istatistiği seçip uygulayarak sonuçları yorumlar.
28 63638 Psikolojik süreçleri ölçmek için hatasız ve amaca uygun ölçme araçları geliştirir.
29 63637 Güncel araştırmaları eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.
30 63636 Psikolojinin mevcut durumunu değerlendirir.
31 63647 Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını planlayarak yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 3
2 5 4 2
3 5 4 3 4
4 5 2 4
5 5 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek