Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PSİ398 Sosyal Bilimler İçin Bilgisayar Uygulamalı İstatistik 927003 3 6 5

Dersin Amacı

SPSS programında ölçek ve anket çalışmalarının istatistiksel analizini yapmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Yüksel ÖNER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Özdamar K. (2002). İstatistik Paket Programlarıyla Veri Analizi 1-2, Kaan Kitabevi, Eskişehir. • Akgül A. (2003). Tıbbi Araştırmalarda İstatistiksel Analiz Teknikleri-SPSS Uygulamaları, Ankara • Kalaycı Ş. ve ark. (2005). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayın Dağıtım, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

SPSS programının kullanımı, verilerin istatistiksel analizi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
5 Derse Katılım 13 10 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 70 1
39 Rapor Sunma 1 20 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 13 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
9 Problem Çözümü 10 2 20
11 Soru-Yanıt 5 2 10
29 Bireysel Çalışma 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 4 8
34 Okuma 4 4 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 SPSS menülerinin tanıtımı, veri girişi 1.HAFTA.pdf
2 SPSS Paket Programında Veri Depolama, Veri Dönüştürme, Veri Kaydetme, Veri İşleme ve İstatistiksel Verilerin Düzenlenmesi 2.HAFTA.pdf
3 SPSS'de Değişkenler Üzerinde Dönüşüm Yapma, Veri Dosyası Bölme, Veri Ölçütüne Göre Birim Seçme ve Sıralama Ölçeğine Dönüştürme İşlemleri 3.HAFTA.pdf
4 SPSS'de İstatistiksel Grafiklerin Tanıtımı ve Çizimi 4.HAFTA.pdf
5 İstatistiksel Hipotez Testleri, Hipotez testlerinin Sınıflandırılması, Normal Dağılım ve SPSS'de Normal Dağılıma Uyumluluk Testleri Tek Kitle Parametresi ile İlgili Parametrik veya Parametrik Olmayan Test Teknikleri veSPSS Programı ile Kullanımı 5.HAFTA.pdf
6 İki Bağımsız Grup Karşılaştırması ile İlgili Parametrik veya Parametrik Olmayan Test Teknikleri ve Onların SPSS Programı ile Kullanımı 6.HAFTA.pdf
7 İki Bağımlı Grup Karşılaştırması ile İlgili Parametrik veya Parametrik Olmayan Test Teknikleri, İkiden Fazla Bağımsız Grup Karşılaştırması ile İlgili Parametrik veya Parametrik Olmayan Test Teknikleri ve Onların SPSS Programı ile Kullanımı 7.HAFTA.pdf
8 Ki- Kare Testleri 8.HAFTA.pdf
9 Arasınav
10 Korelasyon Analizi ve SPSS Uygulamaları 9.HAFTA.pdf
11 Lineer Regresyon Analizi ve SPSS Uygulamaları 10.Hafta.pdf
12 Güvenilirlik Analizi ve SPSS Uygulaması 11.Hafta.pdf
13 Ödev Sonuçlarının Değerlendirilmesi
14 Ödev Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1150478 Öğrenci SPSS programını bilir.
2 1160983 SPSS'te parametrik ve parametrik olmayan istatistiksel yöntemlerin analizi yapılabilir.
3 1150131 Güvenilirlik analizi ve faktör analizini bilir.
4 1170130 Anket ve ölçek çalışmalarının istatistiksel analizini yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63658 Psikolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları temel kavramlarıyla açıklar.
2 63659 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 63660 Tarihsel psikoloji okullarını bilir.
4 63661 Ölçme ve değerlendirmenin temel ilkelerini tanımlar.
5 63662 Psikolojide kullanılan mevcut ölçme araçlarını uygulamalı olarak bilir.
6 63663 İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini betimleyerek açıklar.
7 63664 Psikolojik süreçlere eşlik eden anatomik yapıları ve fizyolojik mekanizmaları tanımlar.
8 63665 Yaşa bağlı farklılaşma gösteren psikolojik süreçleri tanımlayarak açıklar.
9 63666 Kişiler arası ve kültürel bağlamda davranışları tanımlayarak açıklar.
10 63641 Kültürel farklı ve toplumsal dışlanmış gruplarla ön yargısız olarak çalışır.
11 63642 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı problemleri çözmek için uygular.
12 63643 Araştırma sonuçlarını teknoloji kullanarak sunar.
13 63646 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin planlama ve uygulama becerileri kazanır.
14 63650 Bir toplumsal ve mesleksel sorunun çözümü için birliktelik oluşturma ve sürdürme sorumluluğu üstlenir.
15 63649 Meslekdaşları ve meslek örgütleriyle iletişim içinde olur.
16 63645 Tek başına veya grup çalışmalarında sorumluluk üstlenir.
17 63648 Psikolojik ve sosyal sorunlarla ilgili araştırma, haberleşme ve hizmet grupları oluşturur.
18 63644 Verilen bir ödevi bağımsız olarak sonuçlandırır.
19 63657 Öğrendiği yeni bilgileri daha önceki bilgileriyle ilişkilendirir.
20 63656 Bir kişisel gelişim güdüsü olarak yaşam boyu öğrenmeyi içselleştirir.
21 63640 Öğrenmeyi öğrenir.
22 63655 Psikoloji araştırma ve uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda davranır.
23 63654 Hizmet verdiği ve ilişkili olduğu kişilerle ilgili iç görü ve empati yeteneği geliştirir.
24 63653 Psikolojik bir konuyu meslekten ve meslek dışı bir dinleyici grubuna etkili ve anlaşılır bir şekilde anlatır.
25 63652 Terapötik iletişim becerisini etkili olarak uygular.
26 63651 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
27 63639 Araştırma verisine uygun istatistiği seçip uygulayarak sonuçları yorumlar.
28 63638 Psikolojik süreçleri ölçmek için hatasız ve amaca uygun ölçme araçları geliştirir.
29 63637 Güncel araştırmaları eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.
30 63636 Psikolojinin mevcut durumunu değerlendirir.
31 63647 Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını planlayarak yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 2 5 3 2 2 2 2 3 4 4 4 2 2 4 2 4 3 1 3 3 1 2 3 3 5 4 3 2 2
2 3 2 3 4 4 2 1 4 1 4 4 4 5 2 2 4 2 5 4 2 2 3 2 3 3 3 5 3 3 3 2
3 2 2 4 4 3 3 2 3 2 3 4 4 4 1 2 3 2 5 3 2 3 3 1 2 4 3 5 4 3 3 2
4 3 1 3 5 4 3 2 4 3 4 5 4 5 2 2 4 2 5 4 2 3 2 2 3 4 3 5 3 3 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek