Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS103 Sosyal Antropoloji 927001 1 1 6

Dersin Amacı

Bu derste antropolojinin temel konuları yerel örnekler ve evrensel sorunlar arasında bağlantı kurularak incelenecektir. Bu dersin hedefleri, 1) antropolojik kavramlar ile aşina olmak, 2) insan tabiatı ve toplumsal hayat hakkındaki farklı antropolojik açıklamaları iyi anlamak, ve 3) kritik düşünme kabiliyetini geliştirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Miki Suzuki Him

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Thomas Hylland Eriksen 2009 Küçük Yerler Derin Mevzular, Avesta. 2. Kültürel Antropoloji, William A. Haviland ve diğerleri, Kaknüs yayınları, 2008 3. Sosyal ve Kültürel Antropoloji, John Monaghan&Peter Just, Dost Kitabevi yayınları, 2007

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Bu derste antropolojinin temel konuları yerel örnekler ve evrensel sorunlar arasında bağlantı kurularak incelenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 15 10 1
10 Tartışma 10 30 1
2 Final Sınavı 1 50 1
36 Rapor 1 25 1
38 Rapor Hazırlama 1 10 1
39 Rapor Sunma 1 15 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
34 Okuma 10 2 20
54 Ev Ödevi 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Derse ve antropolojiye giriş Anlatım, Tartışma, Sunum Yok
2 Sosyal antropolojinin kapsamı Anlatım, Tartışma, Sunum Yok
3 Sosyal antropoloji ve insanı inceleyen diğer disiplinler Anlatım, Tartışma, Sunum Yok
4 Kültür kavramı Anlatım, Tartışma, Sunum Yok
5 Teori ve antropoloji Anlatım, Tartışma, Sunum Yok
6 Antropolojik çalışmalarda temel kuramsal yaklaşımlar Anlatım, Tartışma, Sunum Yok
7 Aile, akrabalık Anlatım, Tartışma, Sunum Yok
8 Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet Anlatım, Tartışma, Sunum Yok
9 Ara sınav Ara sınav Yok
10 Ekonomik ve Siyasal antropoloji Anlatım, Tartışma, Sunum Yok
11 Kültürel antropolojinin başlıca konu alanlarında öğrenci sunumu Anlatım, Tartışma, Sunum Yok
12 Kültürel antropolojinin başlıca konu alanlarında öğrenci sunumu Anlatım, Tartışma, Sunum Yok
13 Günümüz dünyasında sosyal antropoloji ve disiplini etkileyen meseleler Anlatım, Tartışma, Sunum Yok
14 Genel Değerlendirme Anlatım, Tartışma, Sunum Yok

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63780 Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olur.
2 63779 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 63783 Eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirir.
4 63781 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
5 63786 Sosyoloji araştırmaları ve projelerini uygun yaklaşım, yöntem ve tekniklerle planlar, yürütür ve yorumlar.
6 70887 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin temel becerileri kazanır. Disiplinlerarası çalışmayı planlar ve yürütür.
7 63787 Sosyolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve güncel araştırmaları değerlendirir.
8 70888 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
9 70889 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı toplumsal durumları anlamak ve problemleri çözmek için uygular.
10 63792 Sosyolojinin farklı alt disiplinlerine ilişkin kavramları betimler ve açıklar.