Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS191 Psikolojiye Giriş 927001 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin; psikoloji bilimindeki temel kavramları, ilkeleri, ve kuramları tanımasını, psikolojinin farklı disiplinlerinde kullanılan araştırma yöntemlerini öğrenmesini ve insan düşünce ve davranışının biyolojik, bilişsel ve sosyal temellerini anlamasını sağlamaktır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Murat Gökalp

Ön Koşul Dersleri

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Doğan Cüceloğlu, İnsan ve Davranışı, Remzi Kİtapevi, İstanbul, 2010 Clifford T. Morgan, Psikolojiye Giriş Ders Kİtabı, H.ü. meteksan Yayınları, Ankara, 1985 Charles, G. Morris, Psikolojiyi Anlamak, Türk Psikologlar Drneği Yay. Ankara 2002, Ayşegül Ataman, Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitime Giriş,Gündüz Eğt.yay. 2007 Ankara R.Atkinson ve Atkinson. Psikolojiyi Anlamak. 2010

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Psikoloji bilimi ve kuramlar, Bilimsel yöntemler, Fizyoloji ve davranış, Duyum ve algı, Bilinç ve farklı bilinç durumları, Öğrenme, Bellek, Bilişsel yetenekler, Zeka, Gelişim psikolojisi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 50 1
40 Proje Hazırlama 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 12 10 120

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kapsamı, önemi ve kurallar Tanışma ve ders içeriğinin incelenmesi Anlatım ve Tartışma Yok
2 Psikoloji bilimi Kuramlar Disiplinler Anlatım ve Tartışma Yok
3 Bilimsel yöntemler, Araştırma yöntemleri Anlatım ve Tartışma Yok
4 Fizyoloji ve davranış, Beynin yapısı, Genetik Anlatım ve Tartışma Yok
5 Duyum ve algı Anlatım ve Tartışma Yok
6 Bilinç, Uyku aşamaları, Psikoaktif ilaçlar Anlatım ve Tartışma Yok
7 Öğrenme Edimsel koşullama Anlatım ve Tartışma Yok
8 Öğrenme Kuramlar, Klasik koşullama Anlatım ve Tartışma Yok
9 Ara sınav Ara sınav Yok
10 Anormal davranışlar Anlatım ve Tartışma Yok
11 İnsan gelişiminin doğası Anlatım ve Tartışma Yok
12 Çocukluk ve ergenlik döneminde gelişim Anlatım ve Tartışma Yok
13 Fiziksel gelişim Bilişsel gelişim Sosyal ve duygusal gelişim Anlatım ve Tartışma Yok
14 Genel değerlendirme Anlatım ve Tartışma Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
24812 1470977 Temel kuramsal yaklaşımları açıklayabilme
28360 1470979 Psikoloji biliminin doğasını anlayabilme
30609 1470978 Psikoloji ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme
71571 1470981 Araştırma yöntemlerinin temel ilkelerini kavrayabilme
71572 1470982 Psikolojinin temel konuları (örn. algı, öğrenme, bellek, biliş) ile ilgili kuram ve araştırmaları kavrayabilme
71576 1470980 Psikolojik kavram, kuram ve araştırma sonuçlarını günlük yaşam problemlerine uygulayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71548 Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olur.
2 71547 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 71550 Eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirir.
4 71549 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
5 71551 Sosyoloji araştırmaları ve projelerini uygun yaklaşım, yöntem ve tekniklerle planlar, yürütür ve yorumlar.
6 78543 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin temel becerileri kazanır. Disiplinlerarası çalışmayı planlar ve yürütür.
7 71552 Sosyolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve güncel araştırmaları değerlendirir.
8 78544 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
9 78545 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı toplumsal durumları anlamak ve problemleri çözmek için uygular.
10 71553 Sosyolojinin farklı alt disiplinlerine ilişkin kavramları betimler ve açıklar.