Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS106 İktisada Giriş 927001 1 2 5

Dersin Amacı

İktisadi hayatın kavranması, günlük hayatta kullanılan iktisadi kavramların anlaşılması ve iktisadi karar süreçlerindeki rasyonelliğin öğrenilmesi? Milli Gelir, Para, Uluslararası İktisadi Faaliyetler, Büyüme, İktisadi Düşünce ve Sistemler hakkında genel bilgi sahibi olunması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Demet ÖZMEN YILMAZ

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

EKONOMİ REHBERİ, Ha-Joon CHANGEKONOMİ REHBERİ, Ha-Joon CHANG

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bu derste giriş mahiyetinde olmak üzere, iktisadi hayat, iktisadi olay, iktisadi olayın tarafları, bunların davranış tarzları, fayda ve kâr maksimizasyonu, Milli Gelirin teşekkülü, Para ve fonksiyonları, iktisadi büyüme ve iktisadi sistemler gibi temel konular görülecektir

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
12 Takım/Grup Çalışması 3 3 9
54 Ev Ödevi 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İktisadi Hayata Toplu Bakış, Genel Kavramlar, İktisadi Olay ve Tarafları, Kıtlık (Nedret Kanunu), İktisadi Adam Davranışı ve Tarafların Davranış Biçimleri Yok Yok Ekonomi Rehberi, giriş 13-25
2 Piyasa, Talep ve Talebi Etkileyen Unsurlar, Arz ve Arzı Etkileyen Unsurlar, Piyasa Dengesi, Piyasa Dengesinde Meydana Gelen Değişmeler, Yok Yok Ekonomi Rehberi, Birinci Bölüm, 25-37
3 Esneklik (Elastiklik): Talep ve Arz Esneklikleri, Hesaplama Şekilleri ve Yorumları Yok Yok Ekonomi Rehberi, İkinci Bölüm, 37-51
4 Arz ve Talep Uygulamaları: Vergi, Teşvik, Taban ve Tavan Fiyatlamaları Yok Yok Ekonomi Rehberi, Üçüncü Bölüm, 51-105
5 Tüketici Dengesi: Fayda Analizi, Eş-Fayda ve Bütçe fonksiyonları ile tüketici dengesinin belirlenmesi Yok Yok Ekonomi Rehberi, Üçüncü Bölüm, 51-105
6 Üretim Teorisi (Üretici Dengesi): Azalan Verim Kanunu, Eş-Ürün ve Maliyet Doğrusu Fonksiyonları, Uzu Dönem Üretim Maliyetlerinin Belirlenmesi Yok Yok Ekonomi Rehberi, Dördüncü Bölüm, 105-159
7 Piyasalar: Tam Rekabet ve Eksik Rekabet Piyasaları Yok Yok Ekonomi Rehberi, Beşinci Bölüm,159-185
8 ARA SINAV Ara sınav Yok
9 Makro İktisada Giriş: Milli Gelir, Büyüme, İşsizlik ve Enflasyonun Hesaplanması ve Yorumlanması Yok Yok Ekonomi Rehberi, Altıncı Bölüm 191-217
10 Harcama Yöntemine Göre Milli Gelir Dengesi: Çarpan ve Hızlandıran Mekanizmalarının İşleyişi Yok Yok Ekonomi Rehberi, Yedinci Bölüm, 217-249
11 Açık ve Kapalı Ekonomilerde Maliye Politikaları Yok Yok Ekonomi Rehberi, Sekizinci Bölüm, 249-283
12 Para, Bankacılık Sistemi, Para Teorisi ve Para Politikası Yok Yok Ekonomi Rehberi, Dokuzuncu Bölüm, 283-309
13 AS-AD Analizi Yok Yok Ekonomi Rehberi, Onuncu Bölüm, 309-335
14 Uluslararası Ekonomi: Ticaret Teorisi ve Politikaları Yok Yok Ekonomi Rehberi, Onbirinci Bölüm, 335-361
15 Final Sınavı Final Sınavı Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1388793 İktisat ile ilgili temel kavramları öğrenir.
2 1379188 Mikro ve Makro İktisat çerçevesinde Pazar ilişkilerini öğrenir.
3 1383452 İktisatın topluma olan etkisini kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71548 Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olur.
2 71547 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 71550 Eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirir.
4 71549 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
5 71551 Sosyoloji araştırmaları ve projelerini uygun yaklaşım, yöntem ve tekniklerle planlar, yürütür ve yorumlar.
6 78543 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin temel becerileri kazanır. Disiplinlerarası çalışmayı planlar ve yürütür.
7 71552 Sosyolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve güncel araştırmaları değerlendirir.
8 78544 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
9 78545 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı toplumsal durumları anlamak ve problemleri çözmek için uygular.
10 71553 Sosyolojinin farklı alt disiplinlerine ilişkin kavramları betimler ve açıklar.