Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS192 Felsefeye Giriş 927001 1 2 6

Dersin Amacı

Felsefece düşünmenin ne türden bir düşünme etkinliği olduğunu tanıtlamayı; felsefenin genel yapısını ve onun temel alt disiplinlerini tanıtmayı içermektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Ferhat Akdemir

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İsmail Tunalı, Felsefeye Giriş Nigel Warburton, Felsefeye Giriş Doğan Özlem, Günümüzde Felsefe Disiplinleri Ahmet Arslan, Felsefeye Giriş Lokman Çilingir, Ana Hatlarıyla Felsefe

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Felsefece düşünmeye giriş ve felsefenin temel problem, kavram ve disiplinleridir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
4 Quiz 1 10 1
5 Derse Katılım 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 24 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 48 48
52 Quiz için Bireysel Çalışma 1 24 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Felsefe nedir? Felsefe nasıl bir bilgi alanıdır? Yok Yok Ahmet Arsşan felsefeye Giriş 2012.pdf
2 Felsefenin temel kavramları, problemleri Yok Yok Ahmet Arslan Felsefeye Giriş 2012.pdf
3 Felsefenin temel disiplinleri: Bilgi Felsefesi Yok Yok Ahmet Arslan Felsefeye Giriş 2012.pdf
4 Bilim Felsefesi Yok Yok Ahmet Arslan Felsefeye Giriş 2012.pdf
5 Varlık Felsefesi Yok Yok Ahmet Arslan Felsefeye Giriş 2012.pdf
6 Ahlak Felsefesi Yok Yok Ahmet Arslan Felsefeye Giriş 2012.pdf
7 Ahlak Felsefesi Yok Yok Ahmet Arslan Felsefeye Giriş 2012.pdf
8 Siyaset Felsefesi Yok Yok Ahmet Arslan Felsefeye Giriş 2012.pdf
9 Siyaset Felsefesi Yok Yok Ahmet Arslan Felsefeye Giriş 2012.pdf
10 Ara sınav Ara sınav Yok
11 Sanat Felsefesi Yok Yok Ahmet Arslan Felsefeye Giriş 2012.pdf
12 Eğitim Felsefesi Yok Yok Ahmet Arslan Felsefeye Giriş 2012.pdf
13 Din Felsefesi Yok Yok Ahmet Arslan Felsefeye Giriş 2012.pdf
14 Final sınavı Final sınavı Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1411515 Felsefece düşünmenin kurallarını öğrenecektir.
2 1413179 Kavramsal düşünmeyi öğrenecektir.
3 1417607 Felsefe alanında, ilgili bir konuda araştırma yapabilme ve araştırma metinleri yazabilme becerisi kazanacaktır.
4 1398272 Felsefe tarihi bilgisini öğrenecektir
5 1409676 Felsefe bilgisinin koşullarını (düşünmeyi felsefece bir düşünme yapan öğeleri, bilgiyi felsefi bilgi kılan koşulları; felsefe bilgisi ile diğer bilgi türleri arasındaki ayrımları) öğrenecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71548 Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olur.
2 71547 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 71550 Eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirir.
4 71549 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
5 71551 Sosyoloji araştırmaları ve projelerini uygun yaklaşım, yöntem ve tekniklerle planlar, yürütür ve yorumlar.
6 78543 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin temel becerileri kazanır. Disiplinlerarası çalışmayı planlar ve yürütür.
7 71552 Sosyolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve güncel araştırmaları değerlendirir.
8 78544 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
9 78545 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı toplumsal durumları anlamak ve problemleri çözmek için uygular.
10 71553 Sosyolojinin farklı alt disiplinlerine ilişkin kavramları betimler ve açıklar.