Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS201 Klasik Sosyoloji Teorileri I 927001 2 3 6

Dersin Amacı

Bu ders, sosyolojik düşüncenin ortaya çıkmasında etkili olan faktörlerin neler olduğunu ve sosyolojiyi bir bilim olarak geliştiren kurucularını öğretmeyi amaçlamaktadır. Bugünün sosyal dünyasını kavramsallaştırma biçimleri üzerinde etkili olan temel klasik sosyolojik düşünce ve düşünürleri anlamak ve bu düşüncelerin arka planında olan tarihsel konjonktürü kavramayı amaçlamaktadır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yar. Doç. Dr. Yasemin Yüce Tar

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Swingewood, Alain; Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi, Çev. Osman Akınhay, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara 1998. 2. Ağaoğulları ve diğerleri, Kral Devletten Ulus Devlete, İmge Kitapevi, 2009, Ankara. 3. Hobsbawm, Eric J. Devrimler Çağı: 1789-1848, V. Yayınları, 1989, Ankara. 4. Turner ve Diğerleri, Sosyolojik Teorinin Oluşumu, Sentez Yayınları, 2010, İstanbul

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sanayi devrimi, Bilimsel devrimler, Aydınlanma, Fransız devrimi, Reform ve Rönesans, Klasik sosyolojinin doğuşu ve klasik sosyologlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 2 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 36 36
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 45 45
34 Okuma 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, dersin tanıtımı Klasik SosyolojiII2020.docx
2 Teori nedir, ne işimize yarar?
3 Sosyoloji öncesi sosyoloji
4 Sosyolojinin doğuşu
5 Karl Marx
6 Karl Marx
7 Vize
8 Max Weber
9 Max Weber
10 Pozitivizm Eleştirisi: Durkheim
11 Pozitivizm Eleştirisi: Durkheim
12 Pozitivizm Eleştirisi: Simmel
13 Pozitivizm Eleştirisi: Simmel
14 Dersin değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1349209 Sosyolojinin temel kuramlarının neler olduğunu öğrenme
2 1349256 Sosyolojinin tarihsel süreç içerisinde hangi aşamalar kaydettiğini fark edebilme
3 1349258 Sosyolojinin önde gelen temsilcilerinin kimler olduğunu ve bu düşünürlerin görüşlerinin neler olduğunu bilebilme
4 1349266 Sosyolojiye ait kuramlar arasındaki farklılıkları fark edebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71548 Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olur.
2 71547 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 71550 Eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirir.
4 71549 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
5 71551 Sosyoloji araştırmaları ve projelerini uygun yaklaşım, yöntem ve tekniklerle planlar, yürütür ve yorumlar.
6 78543 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin temel becerileri kazanır. Disiplinlerarası çalışmayı planlar ve yürütür.
7 71552 Sosyolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve güncel araştırmaları değerlendirir.
8 78544 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
9 78545 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı toplumsal durumları anlamak ve problemleri çözmek için uygular.
10 71553 Sosyolojinin farklı alt disiplinlerine ilişkin kavramları betimler ve açıklar.