Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS207 Sosyal Bilimlerde İstatistik I 927001 2 3 6

Dersin Amacı

Dersin amacı sosyal bilim ve sosyoloji çalışmalarında istatistik kullanımına ilişkin temel becerileri kazandırmaktır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Yüksel Terzi

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

H. Gamgam, Ö. Ünver, B. Altunkaynak; Temel İstatistik Yöntemler, Gazi Kitabevi Ankara Filiz Çakır (2000) Sosyal Bilimlerde İstatistik, Alfa Yayınları, İstanbul. Hüsnü Arıcı (2004) İstatistik, Yöntemler ve Uygulamalar, Ankara Kazım Özdamar. (2013). Paket programlar İle İstatistiksel veri Analizi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İstatistikte temel kavram ve yaklaşımlar, istatistiksel araştırma ve bir araştırmanın içeriği, örnekler ve yığın, değişkenlerin ölçülmesi gibi sosyal bilimlerde kullanılan istatistiksel yöntemler ağırlıklı olarak öğrenciye sunulmaktadır. SPSS paket programı tanıtılarak, SPSS'te istatistiksel veri analizleri yapmak.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 20 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 3 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 4 40
54 Ev Ödevi 2 7 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İstatistiğin Temel Kavramları: Kitle, Parametre, Örneklem, Tahmin Edici (İstatistik), Değişken ve Türleri, Ölçme Düzeyi. SOS1.pdf
2 İstatistiksel Verilerin Toplanması ve Düzenlenmesi, Frekans Tabloları ve Değerlendirme SPSS Uygulama SOS2.pdf
3 Merkezi eğilim ölçüleri: Aritmetik ortalama, Ortanca, Mod SPSS Uygulama SOS03.pdf
4 Değişkenlik Ölçüleri Ranj, Mutlak Sapma, Varyans, Standart sapma, Değişim Katsayısı SPSS Uygulama SOS4.pdf
5 Normallik testi Tek grup: Parametrik-parametrik olmayan testler SPSS Uygulama SOS5.pdf
6 İki bağımsız grup: Parametrik-parametrik olmayan testler, SPSS uygulama SPSS Uygulama SOS6.pdf
7 İki bağımlı grup: Parametrik-parametrik olmayan testler, SPSS uygulama SPSS Uygulama SOS7.pdf
8 Ara Sınav
9 Anova, SPSS uygulama SPSS Uygulama SOS9.pdf
10 Two-way Anova, SPSS uygulama SPSS Uygulama SOS10.pdf
11 Çapraz tablolar, ki-kare testleri, SPSS uygulama SPSS Uygulama SOS11.pdf
12 McNemar testi, kappa, kendall-tau, phi testleri, SPSS uygulama SPSS Uygulama SOS12.pdf
13 Korelasyon SPSS Uygulama SOS13.pdf
14 Genel uygulama SPSS Uygulama SOS14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1403860 Sosyal bilimlerde istatistiksel modellemelere karar verebilmek
2 1381579 Değişken, evren ve örneklem türleri, ölçek ve veri tipleri gibi temel sınıflandırmaları bilmek
3 1384213 Uygulamalı sosyolojik çalışmalarda istatistik kullanabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71548 Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olur.
2 71547 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 71550 Eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirir.
4 71549 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
5 71551 Sosyoloji araştırmaları ve projelerini uygun yaklaşım, yöntem ve tekniklerle planlar, yürütür ve yorumlar.
6 78543 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin temel becerileri kazanır. Disiplinlerarası çalışmayı planlar ve yürütür.
7 71552 Sosyolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve güncel araştırmaları değerlendirir.
8 78544 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
9 78545 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı toplumsal durumları anlamak ve problemleri çözmek için uygular.
10 71553 Sosyolojinin farklı alt disiplinlerine ilişkin kavramları betimler ve açıklar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4
3 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek