Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS291 Sosyal Psikoloji 927001 2 3 6

Dersin Amacı

Öğrenciye, sosyal psikoloji ile ilgili temel teorik bilgi vermek, Sosyal-psikolojik ortamlarda bireysel ve grupsal davranışın anlamını kavrama yeteneğini artırmak,

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Gülay Aydın

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Michael A. Hogg/ Graham M. Vaughan, (2007) Sosyal Psikoloji Ütopya Yayınevi -David Krech ve Richard S. Crutchfild, (2007), Sosyal Psikoloji Ötüken Neşriyat -D. O. Sears/ J.L. Freedman, (2007), Sosyal Psikoloji, İmge Kitabevi Yayınları -Jean Maisonneuve, (2005), Sosyal Psikoloji, Dost Kitabevi -Alfred Adler (2000), Sosyal Duygunun Gelişiminde Bireysel Psikoloji Hayat Yayınları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sosyal psikoloji nedir, sosyal biliş ve sosyal düşünüş, yükleme ve sosyal bilgi, benlik ve kimlik, ikna yöntemleri ve tutum değişimi, sosyal etki, önyargı ve ayrımcılık, gruplar arası davranışlar, saldırganlık psikolojisi, psikolojik şiddet ve saldırganlık, yakınlaşma, çekme ve itme davranışları, toplum yanlısı ve karşıtı davranışlar, dil ve iletişim

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
18 Örnek Vaka İncelemesi 4 5 20
26 Rol Oynama / Dramatize Etme 7 3 21
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
54 Ev Ödevi 7 5 35

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş-Kavramsal Açıklamalar
2 Sosyal Psikolojinin Teorik Arka planı
3 Sosyal Etki ve Uyma
4 Sosyal Biliş ve sosyal düşünüş
5 Yükleme ve Sosyal Biliş
6 Benlik ve Kimlik Psikolojisi
7 Tutumlar ve Tutum Değişim Süreci
8 Ara Sınav
9 Benlik ve Kimlik Psikolojisi
10 Karar alma ve liderlik
11 Önyargı ve ayrımcılık psikolojisi
12 Psikolojik şiddet ve saldırganlık
13 Yakınlaşma, çekme ve itme davranışları
14 Dersin değerlendirilimesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1154133 Sosyal psikolojinin temel kavramlarını açıklamak
2 1160651 sosyoloji ile sosyal psikoloji arasındaki ilişkiyi kavramsallaştırmak
3 1234870 Sosyal etki ve uyma; uyma davranışını etkileyen ortamsal ve kişisel etkenleri betimler.
4 1234871 Sosyal psikolojinin tanımı, tarihsel gelişimi ve araştırma yöntemini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63780 Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olur.
2 63779 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 63783 Eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirir.
4 63781 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
5 63786 Sosyoloji araştırmaları ve projelerini uygun yaklaşım, yöntem ve tekniklerle planlar, yürütür ve yorumlar.
6 70887 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin temel becerileri kazanır. Disiplinlerarası çalışmayı planlar ve yürütür.
7 63787 Sosyolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve güncel araştırmaları değerlendirir.
8 70888 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
9 70889 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı toplumsal durumları anlamak ve problemleri çözmek için uygular.
10 63792 Sosyolojinin farklı alt disiplinlerine ilişkin kavramları betimler ve açıklar.