Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS291 Sosyal Psikoloji 927001 2 3 6

Dersin Amacı

Öğrenciye, sosyal psikoloji ile ilgili temel teorik bilgi vermek, Sosyal-psikolojik ortamlarda bireysel ve grupsal davranışın anlamını kavrama yeteneğini artırmak,

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Murat ŞAHİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kağıtçıbaşı, Ç. & Cemalcılar, Z. (2019). Dünden Bugüne İnsan ve İnsanlar Sosyal Psikolojiye Giriş. İstanbul: Evrim Yayınları, 22. Basım. Turhan, M. (1997). Kültür Değişmeleri. İstanbul: Marmara İlahiyat Fakültesi Yayınları. Cemalcılar, Z. (2014). AÖF Sosyal Psikoloji Ders Kitabı. Mead, G. H. (2017). Zihin, Benlik ve Toplum, Çeviren: Yeşim Erdem. Ankara: Heretik Yayınları. Krech, D. & Crutcfild, R. S. (2005). Sosyal Psikoloji. Çeviren: Erol Güngör. İstanbul: Ötüken Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sosyal psikoloji nedir, sosyal psikolojinin tarihsel gelişimi, Sosyal Psikolojinin Çalışma Alanları, Sosyal Psikoloji Araştırmalarında Kullanılan Yöntemler, Sosyal Psikolojide Kullanılan Araştırma Teknikleri, Sosyal Psikolojide Olgu ve Olaylar, Sosyal Psikolojinin Temel Çalışma Alanları, Sosyal Psikoloji Kuramları, Sosyal Psikolojide Alanındaki Güncel Yaklaşımlar, Dünyada ve Türkiye'de Sosyal Psikoloji Alanındaki Gelişmeler, Sosyal Psikoloji Araştırma Örnekleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 10 1
34 Okuma 1 30 1
54 Ev Ödevi 1 10 1
2 Final Sınavı 1 50 1
40 Proje Hazırlama 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
4 Quiz 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 48 48
34 Okuma 2 12 24
54 Ev Ödevi 2 3 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sosyal Psikoloji Nedir? 1.docx
2 Sosyal Psikolojinin Tarihsel Gelişimi 2.docx
3 Sosyal Psikolojinin Çalışma Alanları 3.docx
4 Sosyal Psikoloji Araştırmalarında Kullanılan Yöntemler 4.docx
5 Metodolojik Yaklaşımlar ve Kullanılan Teknikler 5.docx
6 Sosyal Psikolojik Olgular 6.docx
7 Sosyal Psikolojinin Temel Çalışma Alanları 7.docx
8 Sosyal Psikoloji Kuramları 8.docx
9 Ara Sınav 9.docx
10 Sosyal Psikoloji Alanındaki Güncel Yaklaşımlar 10.docx
11 Dünyada sosyal psikoloji alanındaki çalışmalar 11.docx
12 Türkiye'de sosyal psikoloji alanındaki çalışmalar 12.docx
13 Sosyal Psikoloji Araştırma Örnekleri 13.docx
14 Dersin değerlendirilimesi 14.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1383163 Sosyal psikolojinin temel kavramlarını açıklamak
2 1389367 sosyoloji ile sosyal psikoloji arasındaki ilişkiyi kavramsallaştırmak
3 1459323 Sosyal etki ve uyma; uyma davranışını etkileyen ortamsal ve kişisel etkenleri betimler.
4 1459324 Sosyal psikolojinin tanımı, tarihsel gelişimi ve araştırma yöntemini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71548 Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olur.
2 71547 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 71550 Eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirir.
4 71549 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
5 71551 Sosyoloji araştırmaları ve projelerini uygun yaklaşım, yöntem ve tekniklerle planlar, yürütür ve yorumlar.
6 78543 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin temel becerileri kazanır. Disiplinlerarası çalışmayı planlar ve yürütür.
7 71552 Sosyolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve güncel araştırmaları değerlendirir.
8 78544 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
9 78545 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı toplumsal durumları anlamak ve problemleri çözmek için uygular.
10 71553 Sosyolojinin farklı alt disiplinlerine ilişkin kavramları betimler ve açıklar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek