Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS202 Klasik Sosyoloji Teorileri II 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı bugünün sosyal dünyasını kavramsallaştırma biçimleri üzerinde etkili olan klasik düşünce ve düşünürleri tanıtabilmektir. Bu ders ile hedeflenen dünyayı sosyolojik perspektiften anlayabilme becerisi sunabilmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Yasemin Yüce Tar

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Swingewood, Alain; Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi, Çev. Osman Akınhay, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara 1998. 2. Coser, Lewis; Sosyolojik Düşüncenin Ustaları: Tarihsel ve Toplumsal Bağlamlarında Fikirler; Çev. Himmet Hülür, Serhat Toker, İbrahim Mazman, DeKi Basım, 2008, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Batı Marksizmi, Eleştirel Okul, Gündelik yaşam ve mikro teoriler, yapısalcılık

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 22 22
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 34 34
34 Okuma 12 2 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, Dersin İşlenişi Okumaların dağıtılması Okuma Yok Klasik SosyolojiII2020.docx
2 Marx'ın Teorik Mirası Okuma Yok
3 Weber'in Teorik Mirası Okuma Yok
4 Durkheim'ın Teorik Mirası Okuma Yok
5 Georg Simmel'in Sosyolojisi Okuma Yok
6 Thorstein Veblen'in Sosyolojisi Okuma Yok THORSTEIN VEBLEN.pptx
7 Vilfredo Pareto'nun Sosyolojisi Okuma Yok VİLFREDO PARETO.pptx
8 Karl Mannheim'ın Sosyolojisi Okuma Yok KARL MANNHEIM.pptx
9 VİZE Sınav Yok
10 Charles Horton Cooley Sosyolojisi Okuma Yok
11 George Herbert Mead'in Sosyolojisi Okuma Yok
12 Robert Ezra Park'ın Sosyolojisi Okuma Yok
13 Pitirim A. Sorokin Sosyolojisi Okuma Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1177712 Sosyolojinin temel kuramlarının neler olduğunu öğrenme
2 1152695 Sosyolojinin önde gelen temsilcilerinin kimler olduğunu ve bu düşünürlerin görüşlerinin neler olduğunu bilebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63780 Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olur.
2 63779 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 63778 Sosyolojinin farklı alt disiplinlerine ilişkin kavramları betimler ve açıklar.
4 63783 Eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirir.
5 63781 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
6 63782 Saha araştırması yapma ve bunları bilgisayar ortamına istatistiksel değerlendirmelere tabii tutma becerilerini geliştirir.
7 63784 Sosyoloji araştırmaları ve projelerini planlar ve yürütür.
8 63793 Sosyolojik proje ve araştırmalarında ve uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda davranır.
9 63785 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin temel becerileri kazanır. Disiplinlerarası çalışmayı planlar ve yürütür.
10 63794 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
11 63786 Araştırma verisine uygun istatistiği seçer, uygular ve sonuçları yorumlar.
12 63787 Sosyolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve güncel araştırmaları değerlendirir.
13 63788 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı problemleri çözmek için uygular.
14 63789 Disiplinler arası bilgi ve kavrayışa sahip olabilmek için, birlikte çalışma becerilerini artırarak, sözlü ve yazılı sunum becerisi kazanır.
15 63790 Sosyal çoğulculuğu kavrar ve sosyal değişimleri değerlendirir.
16 63791 Klasik ve Çağdaş Sosyoloji kuramlarını bilir ve sosyolojik ekolleri tanımlar.
17 63792 Kişiler arası ve kültürel bağlamda davranışları tanımlar ve açıklar.