Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS202 Klasik Sosyoloji Teorileri II 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı bugünün sosyal dünyasını kavramsallaştırma biçimleri üzerinde etkili olan klasik düşünce ve düşünürleri tanıtabilmektir. Bu ders ile hedeflenen dünyayı sosyolojik perspektiften anlayabilme becerisi sunabilmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Yasemin Yüce Tar

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Swingewood, Alain; Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi, Çev. Osman Akınhay, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara 1998. 2. Coser, Lewis; Sosyolojik Düşüncenin Ustaları: Tarihsel ve Toplumsal Bağlamlarında Fikirler; Çev. Himmet Hülür, Serhat Toker, İbrahim Mazman, DeKi Basım, 2008, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Batı Marksizmi, Eleştirel Okul, Gündelik yaşam ve mikro teoriler, yapısalcılık

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 22 22
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 34 34
34 Okuma 12 2 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, Dersin İşlenişi Okumaların dağıtılması Okuma Yok Klasik SosyolojiII2020.docx
2 Marx'ın Teorik Mirası Okuma Yok
3 Weber'in Teorik Mirası Okuma Yok
4 Durkheim'ın Teorik Mirası Okuma Yok
5 Georg Simmel'in Sosyolojisi Okuma Yok
6 Thorstein Veblen'in Sosyolojisi Okuma Yok THORSTEIN VEBLEN.pptx
7 Vilfredo Pareto'nun Sosyolojisi Okuma Yok VİLFREDO PARETO.pptx
8 Karl Mannheim'ın Sosyolojisi Okuma Yok KARL MANNHEIM.pptx
9 VİZE Sınav Yok
10 Charles Horton Cooley Sosyolojisi Okuma Yok
11 George Herbert Mead'in Sosyolojisi Okuma Yok
12 Robert Ezra Park'ın Sosyolojisi Okuma Yok
13 Pitirim A. Sorokin Sosyolojisi Okuma Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1405497 Sosyolojinin temel kuramlarının neler olduğunu öğrenme
2 1381794 Sosyolojinin önde gelen temsilcilerinin kimler olduğunu ve bu düşünürlerin görüşlerinin neler olduğunu bilebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71548 Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olur.
2 71547 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 71550 Eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirir.
4 71549 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
5 71551 Sosyoloji araştırmaları ve projelerini uygun yaklaşım, yöntem ve tekniklerle planlar, yürütür ve yorumlar.
6 78543 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin temel becerileri kazanır. Disiplinlerarası çalışmayı planlar ve yürütür.
7 71552 Sosyolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve güncel araştırmaları değerlendirir.
8 78544 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
9 78545 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı toplumsal durumları anlamak ve problemleri çözmek için uygular.
10 71553 Sosyolojinin farklı alt disiplinlerine ilişkin kavramları betimler ve açıklar.