Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR104 Genel Türk Tarihi II 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Göktürkler, Uygurlar, Kırgızlar, Hazarlar ve batıya giden diğer Türk boylarının tarihlerini, dini, iktisadi, sosyal ve kültürel durumlarını tespit ederek öğrencilerin Türk Tarihini bir bütün olarak algılamalarını sağlamak, iyi öğreticiler olmalarına katkıda bulunmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Dursun Ali AKBULUT

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Taşağıl,A. Göktürkler, I-III, Ankara 2004. Artamonov, M.İ. Hazar Tarihi, İstanbul 2004. Ögel, B. Türk Mitolojisi, I, Ankara 1971. Ögel, B. İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi, Ankara 1962. Barthold, V.V. Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler, Ankara 1975. Kurat, A.N. Karadeniz'in Kuzeyinde Türk Kavimleri, Ankara 2002. İnan, A. Tarihte ve Bugün Şamanizm, Ankara 1986. İnan, A. Eski Türk Dini Tarihi, İstanbul 1976. Ergin, M. Orhun Abideleri, İstanbul 1975.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Öğrenciler Orta Asya'da kurulan Türk devletleri ve batıya giden Türk boyları hakkında bilgilendirilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 6 6
2 Final Sınavı 1 9 9
5 Derse Katılım 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 I. Göktürk Kağanlığı
2 II. Göktürk Kağanlığı'nın Kuruluşu -
3 Bilge Kağan'dan Sonra Göktürkler -
4 Uygur Kağanlığı (744-840) -
5 Uygur adı ve anlamı, hükümdarlık unvanları -
6 Ötüken Uygur Devleti -
7 Ara Sınav -
8 Maniheizm ve etkileri -
9 Hazar Kağanlğı'nın Ortaya Çıkışı ve Hazar-Arap İlişkileri -
10 Hazar Barışı/Pax Khazarica -
11 Hazar Hanedanı'nın Museviliği -
12 Eski Türk Kitabeleri -
13 Eski Türk Dini -
14 Basmıllar, Kırgızlar, Sabarlar, Bulgarlar, Avarlar -

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1156606 Türk kültürünün İslam öncesi maddi ve manevi unsurlarını tanımlayabilme
2 1141854 Orta Asya'daki Türk izlerini açıklayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63697 Amaç: Tarihi süreçte meydana gelen olayları ve olguları çağdaş yöntemlerle tartışıp araştıran, akademik çalışmalar sonucu meydana gelen bilgi değişikliklerini ve konulara yönelik yaklaşım farklılıklarını takip edebilme ve öğrenebilme yöntemini edinen bu donanımla alanlarındaki gelişmeleri yakından takip eden ve edindiği bilgi ve yaklaşımları çevresiyle paylaşabilen bir öğrenci profili oluşmasına yönelik bir program uygulamak.
2 63698 Hedef:Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek.
3 63699 Genel kültür ve tarihte yardımcı bilimlerle ilgili, güncel bilgileri içeren kitapları, uygulama araç- gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir. Bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve araştırmalarında kullanır.
4 63700 Alanında gerçekleştirilmiş araştırmaları ve yayınları takip eder.
5 63701 Tarihi temalarla ilgili kamuyu bilgilendirme ve kamuoyu oluşturmada inisiyatif alır.
6 63702 Kamuyu bulunduğu bölgenin tarihi geçmişi hakkında bilgilendirecek bilgi donanımına sahiptir.
7 63703 Lisans eğitimi sonrası yaşadığı yerde yer alan tarihi kaynakları toplama ve değerlendirmede bulunarak yerel ve milli tarih araştırmalarına katkıda bulunacak yeterlilikte alt yapıya sahip olur.
8 63704 Tarih alanının gerektirdiği oranda bilgisayar donanımına sahiptir. Çağdaş bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 63705 Yapacağı çalışmalar sonucu elde edeceği bilgi ve yaklaşımların paylaşımında toplumsal, insanî, bilimsel ve milli değerleri gözetir.
10 63706 Milli ve evrensel değerleri kavramış, Atatürk ilkelerine bağlı yeni bilgi ve fikirlere açıktır.
11 63707 İnsanlık tarihini, temel insanî değerleri ve demokrasiyi tanıyıp tanıtacak ve yayacak donanıma sahiptir.
12 63708 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir.
13 63696 Tarih disiplini ile ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, sosyal bilimler araştırma metotlarıyla inceler ve değerlendirir, gün yüzüne çıkmamış (henüz araştırılmamış) konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bunlarla ilgili bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
14 63709 Tarihe konu olan olgular hakkında bağımsız olarak araştırma ve inceleme yapma ve bunları yazıya dökme veya bu konularda dersler ve konferanslar verme yetisi kazanır.
15 63713 Tarihle ilgili konularda yayın yapma, dergi çıkarma, toplumsal projeler organize etme vs. becerisi kazanır
16 63695 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
17 63710 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
18 63711 Alanı ile ilgili toplumu aydınlatacak etkinliklerde görev alabilir.
19 63712 Tarih araştırmaları dersleri ve konferanslar verme gib konularda yetkinlik kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 5 4 5 4 5 3 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4
2 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek