Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR205 Çağdaş Türk Dünyası Tarihi I 927001 2 3 3

Dersin Amacı

-Türk dünyasının oluşumu, coğrafyası, -Türk topluluklarının tarihsel gelişimleri, -Türk dünyasını birleştiren ve ayıran unsurlar, -Kıbrıs, Balkanlar ve Ortadoğu'da yaşayan Türklerin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik durumları konularını kavratmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Mucize Ünlü

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Sadettin Gömeç, Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları Tarihi. -Nadir Devlet, Çağdaş Türk Dünyası. -Mehmet Saray, Türkiye ve Yakın Komşuları. -Anıl Çeçen, Türk Devletleri. -Balkanlar El Kitabı.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 25 25
4 Quiz 1 15 15
54 Ev Ödevi 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı, kaynaklar.
2 Türk dünyasının oluşumu.
3 Türk dünyasını birleştiren ve ayıran unsurlar. 3.pdf
3.docx
4 Kıbrıs, Balkanlar ve Ortadoğu'da Türk varlığı. 4..pdf
4.pdf
4.docx
5 Kıbrıs Türkleri, KKTC'nin kuruluş süreci, Kıbrıs sorunu - quiz 5.docx
5a.docx
6 Türklerin Rumeli'ye geçişi, fetihler, iskan. 6.pdf
6.docx
7 Yunanistan'da yaşayan Türkler. 7.docx
7a.docx
8 Bulgaristan'da yaşayan Türkler. 8.docx
8a.docx
9 Eski Yugoslavya'da Türkler. 9.docx
9a.docx
10 Romanya'da Türkler. 10.docx
10a.docx
11 Afganistan Türkleri. 11a.docx
11.docx
12 İran Türkleri - ev ödevi 12a.docx
12.docx
13 Irak Türkleri. 13a.docx
13.docx
14 Suriye Türkleri. 14a.docx
14.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1353817 Kıbrıs, Balkanlar, Ortadoğu ve dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan Türklerin siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel durumlarını bilir ve günümüz gelişmelerini analiz edebilir.
2 1376734 Türk Tarihi kökenlerine inerek Türk Dünyasını tanıyabilir.
3 1351283 Türk topluluklarının tarihsel gelişimlerini bilir ve Türkiye\'yi Türk Dünyası perspektifinden değerlendirebilir.
4 1371126 Türk Tarihinden aldığı güçle devletine ve milletine sahip çıkar, ülkesi ve milleti için politikalar üretebilecek şuura sahip olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71466 Amaç: Tarihi süreçte meydana gelen olayları ve olguları çağdaş yöntemlerle tartışıp araştıran, akademik çalışmalar sonucu meydana gelen bilgi değişikliklerini ve konulara yönelik yaklaşım farklılıklarını takip edebilme ve öğrenebilme yöntemini edinen bu donanımla alanlarındaki gelişmeleri yakından takip eden ve edindiği bilgi ve yaklaşımları çevresiyle paylaşabilen bir öğrenci profili oluşmasına yönelik bir program uygulamak.
2 71467 Hedef:Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek.
3 71468 Genel kültür ve tarihte yardımcı bilimlerle ilgili, güncel bilgileri içeren kitapları, uygulama araç- gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir. Bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve araştırmalarında kullanır.
4 71469 Alanında gerçekleştirilmiş araştırmaları ve yayınları takip eder.
5 71470 Tarihi temalarla ilgili kamuyu bilgilendirme ve kamuoyu oluşturmada inisiyatif alır.
6 71471 Kamuyu bulunduğu bölgenin tarihi geçmişi hakkında bilgilendirecek bilgi donanımına sahiptir.
7 71472 Lisans eğitimi sonrası yaşadığı yerde yer alan tarihi kaynakları toplama ve değerlendirmede bulunarak yerel ve milli tarih araştırmalarına katkıda bulunacak yeterlilikte alt yapıya sahip olur.
8 71473 Tarih alanının gerektirdiği oranda bilgisayar donanımına sahiptir. Çağdaş bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 71474 Yapacağı çalışmalar sonucu elde edeceği bilgi ve yaklaşımların paylaşımında toplumsal, insanî, bilimsel ve milli değerleri gözetir.
10 71475 Milli ve evrensel değerleri kavramış, Atatürk ilkelerine bağlı yeni bilgi ve fikirlere açıktır.
11 71476 İnsanlık tarihini, temel insanî değerleri ve demokrasiyi tanıyıp tanıtacak ve yayacak donanıma sahiptir.
12 71477 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir.
13 71465 Tarih disiplini ile ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, sosyal bilimler araştırma metotlarıyla inceler ve değerlendirir, gün yüzüne çıkmamış (henüz araştırılmamış) konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bunlarla ilgili bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
14 71478 Tarihe konu olan olgular hakkında bağımsız olarak araştırma ve inceleme yapma ve bunları yazıya dökme veya bu konularda dersler ve konferanslar verme yetisi kazanır.
15 71482 Tarihle ilgili konularda yayın yapma, dergi çıkarma, toplumsal projeler organize etme vs. becerisi kazanır
16 71464 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
17 71479 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
18 71480 Alanı ile ilgili toplumu aydınlatacak etkinliklerde görev alabilir.
19 71481 Tarih araştırmaları dersleri ve konferanslar verme gib konularda yetkinlik kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 4
3 3
4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek