Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR212 Tarih Metodolojisi II 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Tarihin anlamı, konusu, tarih telakkileri, tarihin yararlandığı ilimler ve tarihi araştırmalarda izlenecek yöntemleri kavratmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nedim İpek

Ön Koşul Dersleri

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ekrem MEMİŞ, Tarih Metodolojisi, Çizgi Kitabevi, 2002. Mübahat Kütükoğlu, Tarih Araştırmalarında Usul, Elif Kitabevi, İstanbul 2007. Edward Hallet Carr, Tarih Nedir, Çeviren. Misket Gizem Gürtürk, İletişim Yayınları, İstanbul 1996. John Tosh, Tarihin Peşinde, Çev. Özden Arıkan, İletişim Yayınları, İstanbul 1984.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Tarih araştırmalarında izlenecek yöntemin anlatılması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 30 1
4 Quiz 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
4 Quiz 1 5 5
54 Ev Ödevi 1 50 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Secere, Takvim. 1.arşiv.pdf
2 Biyografi, Otobiyografi. 2.otobiyografi.pdf
3 Vekayiname, Yıllıklar. 3.2.yıllık.pdf
3. 1. kronik.pdf
4 Hatırat, Seyahatname. 4.1.hatırat.pdf
4.2.seyahatname.pdf
5 Sefaretname, Meclis Zabıtları 5.2meclis zabıtı.pdf
5.1.sefaretname.pdf
6 Tarihi Kalıntı: İmge, Mimarî, Resim, Fotograf, Karikatür. 6. Kaynak.pdf
7 Tarihi Kalıntı: Sikke, Mezar Taşı, Tarihi eserler. 6. Kaynak.pdf
8 Tarih çalışmalarında saha araştırması ve önemi. 7.mekan.pdf
9 Kaynak tenkidi: Önemi, iç tenkid, dış tenkid. 8.Kaynak tenkidi.pdf
10 Bilgi fişi: Hazırlama, tasnif, planlama. 9-13 tez yazım kılavuzu.pdf
11 Dipnot: Yazım teknikleri. 9-13 tez yazım kılavuzu.pdf
12 Önsöz, sonuç. 9-13 tez yazım kılavuzu.pdf
13 Ekler 9-13 tez yazım kılavuzu.pdf
9-13 tez yazım kılavuzu.pdf
14 Bibliyografya tanzimi 9-13 tez yazım kılavuzu.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1360582 Öğrenciler tarihî kaynakları toplayıp değerlendirebilir.
2 1374281 Öğrenciler tarihsel perspektif günlük gelişmelerin bir değerlendirmesini yapabilir.
3 1368507 Öğrenciler yerel ve millî tarih araştırmalarına katkıda bulunacak yeterliliğe sahip olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71466 Amaç: Tarihi süreçte meydana gelen olayları ve olguları çağdaş yöntemlerle tartışıp araştıran, akademik çalışmalar sonucu meydana gelen bilgi değişikliklerini ve konulara yönelik yaklaşım farklılıklarını takip edebilme ve öğrenebilme yöntemini edinen bu donanımla alanlarındaki gelişmeleri yakından takip eden ve edindiği bilgi ve yaklaşımları çevresiyle paylaşabilen bir öğrenci profili oluşmasına yönelik bir program uygulamak.
2 71467 Hedef:Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek.
3 71468 Genel kültür ve tarihte yardımcı bilimlerle ilgili, güncel bilgileri içeren kitapları, uygulama araç- gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir. Bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve araştırmalarında kullanır.
4 71469 Alanında gerçekleştirilmiş araştırmaları ve yayınları takip eder.
5 71470 Tarihi temalarla ilgili kamuyu bilgilendirme ve kamuoyu oluşturmada inisiyatif alır.
6 71471 Kamuyu bulunduğu bölgenin tarihi geçmişi hakkında bilgilendirecek bilgi donanımına sahiptir.
7 71472 Lisans eğitimi sonrası yaşadığı yerde yer alan tarihi kaynakları toplama ve değerlendirmede bulunarak yerel ve milli tarih araştırmalarına katkıda bulunacak yeterlilikte alt yapıya sahip olur.
8 71473 Tarih alanının gerektirdiği oranda bilgisayar donanımına sahiptir. Çağdaş bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 71474 Yapacağı çalışmalar sonucu elde edeceği bilgi ve yaklaşımların paylaşımında toplumsal, insanî, bilimsel ve milli değerleri gözetir.
10 71475 Milli ve evrensel değerleri kavramış, Atatürk ilkelerine bağlı yeni bilgi ve fikirlere açıktır.
11 71476 İnsanlık tarihini, temel insanî değerleri ve demokrasiyi tanıyıp tanıtacak ve yayacak donanıma sahiptir.
12 71477 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir.
13 71465 Tarih disiplini ile ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, sosyal bilimler araştırma metotlarıyla inceler ve değerlendirir, gün yüzüne çıkmamış (henüz araştırılmamış) konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bunlarla ilgili bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
14 71478 Tarihe konu olan olgular hakkında bağımsız olarak araştırma ve inceleme yapma ve bunları yazıya dökme veya bu konularda dersler ve konferanslar verme yetisi kazanır.
15 71482 Tarihle ilgili konularda yayın yapma, dergi çıkarma, toplumsal projeler organize etme vs. becerisi kazanır
16 71464 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
17 71479 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
18 71480 Alanı ile ilgili toplumu aydınlatacak etkinliklerde görev alabilir.
19 71481 Tarih araştırmaları dersleri ve konferanslar verme gib konularda yetkinlik kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 3 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 5 5 3 4
2 5 5 4 4 3 5 5 5 4 3 4 4 3 4 4 5 5 3 4
3 5 4 4 4 3 5 5 5 4 3 4 4 3 4 4 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek