Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR210 Türkiye Cumhuriyeti Siyasal Tarihi II 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Milli Şef İnönü Dönemi, Çok Partili Siyasi Hayata Geçiş, Demokrat Parti Dönemi Gelişmelerini kavratmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Fahri Sakal

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I-II, Komisyon, Atatürk araştırma Merkezi, Ankara, 2008 -Mustafa Kemal ATATÜRK, Nutuk, Doğan Kitap, 2001. -Ahmet DEMİREL, I. Mecliste Muhalefet, İletişim Yayınları, İstanbul 1995. -Bernard LEWİS, Modern Türkiye’nin Doğuşu, TTK, Ankara 1998. -Turan FEYİZOĞLU vd., Atatürk Yolu, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 1995.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

İsmet Paşa dönemi siyasi olayları, Türkiye'nin çok partili hayata geçiş süreci, Demokrat Partinin kuruluşu ve iktidar yılları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 1 3 3
8 Rehberli Problem Çözümü 14 3 42
24 Seminer 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İsmet İnönü’nün cumhurbaşkanlığına seçimi ve II. Celal Bayar Hükümeti
2 İsmet İnönü’nün Milli Şef olma süreci
3 Savaş döneminde sosyal ve ekonomik politikalar
4 Savaşın sonu ve Türkiye’de demokrasi rüzgarı
5 Demokrat Parti’nin kuruluşu ve programı
6 10 Mayıs 1946 CHP Kurultayı, partide ve devlette liberalleşme
7 1946 seçimleri
8 1947 Demokrat Parti Kongresi ve Hürriyet misakı
9 12 Temmuz 1947 İnönü’nün bildirisi ve iktidar-muhalefet uzlaşması
10 Ara Sınav
11 1950 seçimleri ve Demokrat Parti iktidarı
12 Demokrat Parti Dönemi siyasi olayları, iktidar muhalefet ilişkileri
13 1960 Askeri müdahalesinin sebep ve sonuçları
14 Mili Birlik Komitesi Dönemi
15 1961 Anayasası ve sivil yönetime geçiş süreci
16 1965-1971 dönemi siyasi gelişmeleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
8361 1119212 Yakın Dönem Türk Siyasi Tarihini Kavramak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63697 Amaç: Tarihi süreçte meydana gelen olayları ve olguları çağdaş yöntemlerle tartışıp araştıran, akademik çalışmalar sonucu meydana gelen bilgi değişikliklerini ve konulara yönelik yaklaşım farklılıklarını takip edebilme ve öğrenebilme yöntemini edinen bu donanımla alanlarındaki gelişmeleri yakından takip eden ve edindiği bilgi ve yaklaşımları çevresiyle paylaşabilen bir öğrenci profili oluşmasına yönelik bir program uygulamak.
2 63698 Hedef:Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek.
3 63699 Genel kültür ve tarihte yardımcı bilimlerle ilgili, güncel bilgileri içeren kitapları, uygulama araç- gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir. Bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve araştırmalarında kullanır.
4 63700 Alanında gerçekleştirilmiş araştırmaları ve yayınları takip eder.
5 63701 Tarihi temalarla ilgili kamuyu bilgilendirme ve kamuoyu oluşturmada inisiyatif alır.
6 63702 Kamuyu bulunduğu bölgenin tarihi geçmişi hakkında bilgilendirecek bilgi donanımına sahiptir.
7 63703 Lisans eğitimi sonrası yaşadığı yerde yer alan tarihi kaynakları toplama ve değerlendirmede bulunarak yerel ve milli tarih araştırmalarına katkıda bulunacak yeterlilikte alt yapıya sahip olur.
8 63704 Tarih alanının gerektirdiği oranda bilgisayar donanımına sahiptir. Çağdaş bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 63705 Yapacağı çalışmalar sonucu elde edeceği bilgi ve yaklaşımların paylaşımında toplumsal, insanî, bilimsel ve milli değerleri gözetir.
10 63706 Milli ve evrensel değerleri kavramış, Atatürk ilkelerine bağlı yeni bilgi ve fikirlere açıktır.
11 63707 İnsanlık tarihini, temel insanî değerleri ve demokrasiyi tanıyıp tanıtacak ve yayacak donanıma sahiptir.
12 63708 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir.
13 63696 Tarih disiplini ile ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, sosyal bilimler araştırma metotlarıyla inceler ve değerlendirir, gün yüzüne çıkmamış (henüz araştırılmamış) konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bunlarla ilgili bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
14 63709 Tarihe konu olan olgular hakkında bağımsız olarak araştırma ve inceleme yapma ve bunları yazıya dökme veya bu konularda dersler ve konferanslar verme yetisi kazanır.
15 63713 Tarihle ilgili konularda yayın yapma, dergi çıkarma, toplumsal projeler organize etme vs. becerisi kazanır
16 63695 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
17 63710 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
18 63711 Alanı ile ilgili toplumu aydınlatacak etkinliklerde görev alabilir.
19 63712 Tarih araştırmaları dersleri ve konferanslar verme gib konularda yetkinlik kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
8361 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek