Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR323 Osmanlı Paleografyası I 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Osmanlı Arşiv belgelerinin Paleografik özelliklerini öğretmek, Kullanılan yazı çeşitlerini tanıtmak, yazışmalarda kullanılan diplomatik kaideleri kavratmak, belgeleri doğru okuyup anlayabilecek ileri düzey Osmanlı Türkçesi bilgisini kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Rıza Karagöz

Ön Koşul Dersleri

Tar 101 Osmanlıca ITar 102 Osmanlıca IITar 201 OsmanlıTarihi metinleri ITar 202 Osmanlı Tarihi Metinleri II

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Osmanlı Arşivi'nden Örnek Vesikalar 2. Mehmet Fuat, Usul-i Kitabet-i Resmiye, 1328. 3. Nihat m. Çetin, "İslamda Paleografya'nın Doğuşu ve Gelişimi", Tarih Bıyunca Paleografya ve Diplomatik Semineri, 30 Nisan - 2 Mayıs 1986, Bildiriler, 1988, s. 1 - 10. 4. Mübahat S. Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili, 1994. 5. M. Tayyip Gökbilgin, Osmanlı Paleografya ve Diplomatik İlmi,1992. 6. Mehmet Eminoğlu, Osmanlı Vesikalarını Okumaya Giriş, 2008. 7. Mahmut Yazır, Eski Yazıları Okuma Sanatı, 1942.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Osmanlı paleografyası, resmi yazışmalarda kullanılan yazılar, örnek metinlerle uygulama

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 4 40 1
34 Okuma 2 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Paleografya ilmi Hakkında Genel Bilgiler, İleri Seviye Osmanlı Türkçesini öğrenmenin temel şartları
2 Arap harfleri, özellikleri, harflerin birleşmesi, el yazısında harflerin şekil özellikleri
3 Aklam-ı sitte: tarihi gelişim içinde yazı çeşitleri,
4 Sülüs yazı ve özellikleri, örnek metinler
5 Nesih yazı, özellikleri, kullanım alanları, örnek metinler
6 Tevki yazı, özellikleri, kullanım alanları, örnek metinler
7 Muhakkak yazı, özellikleri, kullanım alanları, örnek metinler
8 Reyhani yazı, özellikleri, kullanım alanları, örnekler
9 Rika yazı, özellikleri, kullanım alanları, örnek metinler
10 Ara sınav
11 Osmanlı devrinde resmi özel yazışmalarda kullnaılan diğer yazı çeşitleri, genel bilgi.
12 18. ve 19. yüzyıl belgelerinde kullanılan Rika yazı, özellikleri, örnek metinler
13 Rika yazıda harflerin aldığı şekiller hakkında bilgi, örnek metinler
14 Rika yazının kullanıldığı belge çeşitleri, örnek metinler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
41787 1142530 Osmanlı Arşiv belgelerinin Paleografik özelliklerini öğretmek, Kullanılan yazı çeşitlerini tanıtmak, yazışmalarda kullanılan diplomatik kaideleri kavratmak, belgeleri doğru okuyup anlayabilecek ileri düzey Osmanlı Türkçesi bilgisini kazandırmak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63697 Amaç: Tarihi süreçte meydana gelen olayları ve olguları çağdaş yöntemlerle tartışıp araştıran, akademik çalışmalar sonucu meydana gelen bilgi değişikliklerini ve konulara yönelik yaklaşım farklılıklarını takip edebilme ve öğrenebilme yöntemini edinen bu donanımla alanlarındaki gelişmeleri yakından takip eden ve edindiği bilgi ve yaklaşımları çevresiyle paylaşabilen bir öğrenci profili oluşmasına yönelik bir program uygulamak.
2 63698 Hedef:Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek.
3 63699 Genel kültür ve tarihte yardımcı bilimlerle ilgili, güncel bilgileri içeren kitapları, uygulama araç- gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir. Bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve araştırmalarında kullanır.
4 63700 Alanında gerçekleştirilmiş araştırmaları ve yayınları takip eder.
5 63701 Tarihi temalarla ilgili kamuyu bilgilendirme ve kamuoyu oluşturmada inisiyatif alır.
6 63702 Kamuyu bulunduğu bölgenin tarihi geçmişi hakkında bilgilendirecek bilgi donanımına sahiptir.
7 63703 Lisans eğitimi sonrası yaşadığı yerde yer alan tarihi kaynakları toplama ve değerlendirmede bulunarak yerel ve milli tarih araştırmalarına katkıda bulunacak yeterlilikte alt yapıya sahip olur.
8 63704 Tarih alanının gerektirdiği oranda bilgisayar donanımına sahiptir. Çağdaş bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 63705 Yapacağı çalışmalar sonucu elde edeceği bilgi ve yaklaşımların paylaşımında toplumsal, insanî, bilimsel ve milli değerleri gözetir.
10 63706 Milli ve evrensel değerleri kavramış, Atatürk ilkelerine bağlı yeni bilgi ve fikirlere açıktır.
11 63707 İnsanlık tarihini, temel insanî değerleri ve demokrasiyi tanıyıp tanıtacak ve yayacak donanıma sahiptir.
12 63708 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir.
13 63696 Tarih disiplini ile ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, sosyal bilimler araştırma metotlarıyla inceler ve değerlendirir, gün yüzüne çıkmamış (henüz araştırılmamış) konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bunlarla ilgili bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
14 63709 Tarihe konu olan olgular hakkında bağımsız olarak araştırma ve inceleme yapma ve bunları yazıya dökme veya bu konularda dersler ve konferanslar verme yetisi kazanır.
15 63713 Tarihle ilgili konularda yayın yapma, dergi çıkarma, toplumsal projeler organize etme vs. becerisi kazanır
16 63695 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
17 63710 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
18 63711 Alanı ile ilgili toplumu aydınlatacak etkinliklerde görev alabilir.
19 63712 Tarih araştırmaları dersleri ve konferanslar verme gib konularda yetkinlik kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
41787 2 3 5 2 4 2 4 4 3 3 4 3 4 2 2 3 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek