Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR327 Türk Teşkilat Tarihi I 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Türk Devlet Teşkilatının temeli hakkında bilgiler vermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi İlkay ERKEN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2004. -Reşat Genç, Karahanlı Devlet Teşkilatı, Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1981. -Mehmed Niyazi, Türk Devlet Felsefesi, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2007.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Türk Devletlerinin idare anlayışlarının karşılaştırmalı bir şekilde ortaya konması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 25 1
54 Ev Ödevi 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
52 Quiz için Bireysel Çalışma 1 5 5
54 Ev Ödevi 4 5 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kaynaklar, kavramlar ve içerik. teşkilat 1.pdf
2 Türk Devleti nedir? Unsurları nelerdir? teşkilat 2.pdf
3 İslamiyet öncesi dönemde Türklerde dünyaya hükmetmek ülküsü. teşkilat 3.pdf
4 Türk Devleti'nin ana unsurları: ülke. teşkilat 4.pdf
5 Türk Devleti'nin ana unsurları: halk ve kanun teşkilat 5.pdf
6 Türk Devleti'nin ana unsurları: İstiklal teşkilat 6.pdf
7 Türk Devleti'nde hükümdar ve çifte krallık meselesi. teşkilat 7.pdf
8 Türk Devleti'nde ordu. teşkilat 8.pdf
9 Ara sınav
10 İslamiyet sonrası Türk Devlet teşkilatı. İidl-Volga Bulgarları ve Karahanlılar. teşkilat 10.pdf
11 Karahanlılar'da Devlet Teşkilatı teşkilat 11.pdf
12 Karahanlılar'da hükümdarın özellikleri ve vazifeleri. teşkilat 12.pdf
13 Halkın hükümdardan beklediği görevler. Hükümdarın halktan beklediği görevler. teşkilat 13.pdf
14 Karahanlılarda hükümdarlık alametleri, unvan ve lakapları. teşkilat 14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1137241 Türk idare anlayışının temel unsurları öğrenilmiş olacaktır.
2 1295347 Türk Devlet anlayışının İslamiyet öncesi ve sonrası dönemlerdeki ilişkisi öğrenilecektir.
3 1295348 Türk hakimiyet anlayışının nedenleri ve uygulanması öğrenilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63697 Amaç: Tarihi süreçte meydana gelen olayları ve olguları çağdaş yöntemlerle tartışıp araştıran, akademik çalışmalar sonucu meydana gelen bilgi değişikliklerini ve konulara yönelik yaklaşım farklılıklarını takip edebilme ve öğrenebilme yöntemini edinen bu donanımla alanlarındaki gelişmeleri yakından takip eden ve edindiği bilgi ve yaklaşımları çevresiyle paylaşabilen bir öğrenci profili oluşmasına yönelik bir program uygulamak.
2 63698 Hedef:Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek.
3 63699 Genel kültür ve tarihte yardımcı bilimlerle ilgili, güncel bilgileri içeren kitapları, uygulama araç- gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir. Bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve araştırmalarında kullanır.
4 63700 Alanında gerçekleştirilmiş araştırmaları ve yayınları takip eder.
5 63701 Tarihi temalarla ilgili kamuyu bilgilendirme ve kamuoyu oluşturmada inisiyatif alır.
6 63702 Kamuyu bulunduğu bölgenin tarihi geçmişi hakkında bilgilendirecek bilgi donanımına sahiptir.
7 63703 Lisans eğitimi sonrası yaşadığı yerde yer alan tarihi kaynakları toplama ve değerlendirmede bulunarak yerel ve milli tarih araştırmalarına katkıda bulunacak yeterlilikte alt yapıya sahip olur.
8 63704 Tarih alanının gerektirdiği oranda bilgisayar donanımına sahiptir. Çağdaş bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 63705 Yapacağı çalışmalar sonucu elde edeceği bilgi ve yaklaşımların paylaşımında toplumsal, insanî, bilimsel ve milli değerleri gözetir.
10 63706 Milli ve evrensel değerleri kavramış, Atatürk ilkelerine bağlı yeni bilgi ve fikirlere açıktır.
11 63707 İnsanlık tarihini, temel insanî değerleri ve demokrasiyi tanıyıp tanıtacak ve yayacak donanıma sahiptir.
12 63708 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir.
13 63696 Tarih disiplini ile ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, sosyal bilimler araştırma metotlarıyla inceler ve değerlendirir, gün yüzüne çıkmamış (henüz araştırılmamış) konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bunlarla ilgili bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
14 63709 Tarihe konu olan olgular hakkında bağımsız olarak araştırma ve inceleme yapma ve bunları yazıya dökme veya bu konularda dersler ve konferanslar verme yetisi kazanır.
15 63713 Tarihle ilgili konularda yayın yapma, dergi çıkarma, toplumsal projeler organize etme vs. becerisi kazanır
16 63695 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
17 63710 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
18 63711 Alanı ile ilgili toplumu aydınlatacak etkinliklerde görev alabilir.
19 63712 Tarih araştırmaları dersleri ve konferanslar verme gib konularda yetkinlik kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 4 3 5 3 5 3 4 4 3 4 2 4 4 4 3
2 5 3 5 5 3 4 5 3 4 5 4 5 4 5 3 4 4 4 3
3 5 4 5 5 3 4 4 3 4 3 4 3 5 3 3 5 4 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek