Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR336 Helen ve Roma Dönemlerinde Anadolu 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı Büyük İskender ile başlayarak MS III. yüzyıla kadar Eskiçağ Anadolu tarihi hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Hellen kentlerinin özgürlüğü, Diadokhlar arasındaki mücadeleler, Anadolu’da kurulan Hellenistik krallıklar ve Roma Cumhuriyeti’nin Anadolu işlerine müdahalesi ve Anadolu’da Roma egemenliğini siyasi ve soysal olarak ele alınacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet AKŞAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Türkiye'nin Eskiçağ Tarihi III, Mehmet Ali Kaya, Bilge Kültür Sanat Yayınları, İstanbul, 2019 Hellenistik ve Roma Dönemlerinde Anadolu, Krallar, İmparatorlar, Kent Devletleri, Ed. Oğuz Tekin, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2019

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1- MÖ IV. yüzyıl ile MS III yüzyıl arası Anadolu tarihi hakkında bilgi sahibi olur. 2- Anadolu’da bulunan kent devletlerinin politikaları hakkında bilgi sahibi olur. 3- Roma İmparatorluğu’nun geç döneminde Anadolu’daki faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olur. 4- Hellenistik ve Roma dönemlerinde Anadolu kentlerinin ve kent sakinlerinin yaşantıları hakkında bilgi sahibi olur.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
52 Quiz için Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Anadolu’nun tarihi coğrafyası, halklar ve bölgeler
2 Büyük İskender, Seferleri ve Hellenizm Büyük İskender'in Seferi.pdf
3 Diadokhlar dönemi ve Seleukos Krallığı Hellenizm.pdf
Diadoklar Arası Mücadele.pdf
4 Pergamon Krallığı Pergamon Krallığı.pdf
5 Bithynia ve Pontos Krallıkları Bithynia Krallığı.docx
Pontos Adının Anlamı Üzerine.pdf
6 Galatlar’ın Anadolu’ya gelişi ve Galatya Krallığı Keltlerin Anadolu'ya Göçü.pdf
7 Kappadokia, Armenia ve Kommagene Krallıkları
8 Roma Cumhuriyeti’nin Anadolu Politikası, Anadolu’da ilk Roma Eyaleti
9 Ara Sınav
10 Mithridates Savaşları
11 Pompeius ve Caesar’ın Anadolu Seferleri
12 Roma İmparatorluğu Döneminde Anadolu
13 Anadolu’da Roma Eyaletleri, Kentler, Koloniler
14 İmparatorluk Dönemi Anadolu’sunda kent yaşamı, eğitim, din, ticaret,

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1282236 MÖ IV. yüzyıl ile MS III yüzyıl arası Anadolu tarihi hakkında bilgi sahibi olur.
2 1282237 Anadolu’da bulunan kent devletlerinin politikaları hakkında bilgi sahibi olur.
3 1282238 Roma İmparatorluğu’nun geç döneminde Anadolu’daki faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olur.
4 1282239 Hellenistik ve Roma dönemlerinde Anadolu kentlerinin ve kent sakinlerinin yaşantıları hakkında bilgi sahibi olur.
5 1282240 Anadolu’daki Roma eyaletleri hakkında bilgi sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63697 Amaç: Tarihi süreçte meydana gelen olayları ve olguları çağdaş yöntemlerle tartışıp araştıran, akademik çalışmalar sonucu meydana gelen bilgi değişikliklerini ve konulara yönelik yaklaşım farklılıklarını takip edebilme ve öğrenebilme yöntemini edinen bu donanımla alanlarındaki gelişmeleri yakından takip eden ve edindiği bilgi ve yaklaşımları çevresiyle paylaşabilen bir öğrenci profili oluşmasına yönelik bir program uygulamak.
2 63698 Hedef:Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek.
3 63699 Genel kültür ve tarihte yardımcı bilimlerle ilgili, güncel bilgileri içeren kitapları, uygulama araç- gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir. Bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve araştırmalarında kullanır.
4 63700 Alanında gerçekleştirilmiş araştırmaları ve yayınları takip eder.
5 63701 Tarihi temalarla ilgili kamuyu bilgilendirme ve kamuoyu oluşturmada inisiyatif alır.
6 63702 Kamuyu bulunduğu bölgenin tarihi geçmişi hakkında bilgilendirecek bilgi donanımına sahiptir.
7 63703 Lisans eğitimi sonrası yaşadığı yerde yer alan tarihi kaynakları toplama ve değerlendirmede bulunarak yerel ve milli tarih araştırmalarına katkıda bulunacak yeterlilikte alt yapıya sahip olur.
8 63704 Tarih alanının gerektirdiği oranda bilgisayar donanımına sahiptir. Çağdaş bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 63705 Yapacağı çalışmalar sonucu elde edeceği bilgi ve yaklaşımların paylaşımında toplumsal, insanî, bilimsel ve milli değerleri gözetir.
10 63706 Milli ve evrensel değerleri kavramış, Atatürk ilkelerine bağlı yeni bilgi ve fikirlere açıktır.
11 63707 İnsanlık tarihini, temel insanî değerleri ve demokrasiyi tanıyıp tanıtacak ve yayacak donanıma sahiptir.
12 63708 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir.
13 63696 Tarih disiplini ile ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, sosyal bilimler araştırma metotlarıyla inceler ve değerlendirir, gün yüzüne çıkmamış (henüz araştırılmamış) konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bunlarla ilgili bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
14 63709 Tarihe konu olan olgular hakkında bağımsız olarak araştırma ve inceleme yapma ve bunları yazıya dökme veya bu konularda dersler ve konferanslar verme yetisi kazanır.
15 63713 Tarihle ilgili konularda yayın yapma, dergi çıkarma, toplumsal projeler organize etme vs. becerisi kazanır
16 63695 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
17 63710 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
18 63711 Alanı ile ilgili toplumu aydınlatacak etkinliklerde görev alabilir.
19 63712 Tarih araştırmaları dersleri ve konferanslar verme gib konularda yetkinlik kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 3 4 5
2 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 3 5 4
3 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4
4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4
5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek