Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR324 Osmanlı Paleografyası II 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Osmanlı Arşiv belgelerinin Paleografik özelliklerini öğretmek, Kullanılan yazı çeşitlerini tanıtmak, yazışmalarda kullanılan diplomatik kaideleri kavratmak, belgeleri doğru okuyup anlayabilecek ileri düzey Osmanlı Türkçesi bilgisini kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Mucize ÜNLÜ

Ön Koşul Dersleri

Tar 201 OsmanlıTarihi metinleri I Tar 202 Osmanlı Tarihi Metinleri II

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Osmanlı Arşivi'nden Örnek Vesikalar 2. Mehmet Fuat, Usul-i Kitabet-i Resmiye, 1328. 3. Nihat m. Çetin, "İslamda Paleografya'nın Doğuşu ve Gelişimi", Tarih Bıyunca Paleografya ve Diplomatik Semineri, 30 Nisan - 2 Mayıs 1986, Bildiriler, 1988, s. 1 - 10. 4. Mübahat S. Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili, 1994. 5. M. Tayyip Gökbilgin, Osmanlı Paleografya ve Diplomatik İlmi,1992. 6. Mehmet Eminoğlu, Osmanlı Vesikalarını Okumaya Giriş, 2008. 7. Mahmut Yazır, Eski Yazıları Okuma Sanatı, 1942.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Matbu ve el yazması metin okunması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 25 25
4 Quiz 1 15 15
54 Ev Ödevi 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Aklam-ı Sittede Kullanılan Kalem ve Mürekkepler
2 Reyhani Yazı, Özellikleri, Kaideleri, Kullanım Alanları, Örnekler
3 Muhakkak Yazı, özellikleri, Kaideleri, Kullanım Alanları, örnekler
4 Ta'lik Yazı, Menşei, Özellikleri, Kaideleri
5 Ta'lik Yazının Kullanım Alanları, Çeşitleri, Örnekler ve quiz
6 Divani Yazı, Özellikleri, Kaideleri, Kullanım Alanları, Örnekler
7 Celi ve Kırma Divani, Özellikleri, Örnek Metinler
8 Divani Yazının Kullanıldığı Belgelerden Örnekler
9 Mühimme ve Şeriye Sicil Defterlerinden örnek Metinler
10 Ara Sınav
11 Siyakat Yazı, Özellikleri, kaideleri, Kullanım Alanları
12 Siyakatla Yazılmış Örnek Metinlerden Okuma ve ev ödevi
13 Divan Rakamları, Özellikleri
14 Belgelerde Kullanılan Kısaltma ve Özel İşaretler
15 Yazışmalarda Tarihlerin Düşürülmesi, Tarih Düşürme Çeşitleri,
16 Genel Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1153440 Bu dersi alan öğrenci ileri seviye Osmanlıca bilgisine sahip olacaktır. Belgelerin paleografik özelliklerini öğrenmiş olarak, tarihi bilgiyi elde edebilecektir. Osmanlı Devleti\\\'ndeki resmi yazışmaları, bunların usullerini, bunlardaki üslubu öğrenmiş olarak geçmiş ile bugünü karşılaştırabilecektir. Bu dersi alan öğrenci Osmanlı Türkçesi ile kaydedilmiş her türlü evrakı okuyup günümüz harflerine çevirebilecek bilgi birikimiyle devletin ve toplumun çok ihtiyaç duyduğu bu alandaki yetişmiş eleman eksikliğini gidermiş olacaktır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63697 Amaç: Tarihi süreçte meydana gelen olayları ve olguları çağdaş yöntemlerle tartışıp araştıran, akademik çalışmalar sonucu meydana gelen bilgi değişikliklerini ve konulara yönelik yaklaşım farklılıklarını takip edebilme ve öğrenebilme yöntemini edinen bu donanımla alanlarındaki gelişmeleri yakından takip eden ve edindiği bilgi ve yaklaşımları çevresiyle paylaşabilen bir öğrenci profili oluşmasına yönelik bir program uygulamak.
2 63698 Hedef:Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek.
3 63699 Genel kültür ve tarihte yardımcı bilimlerle ilgili, güncel bilgileri içeren kitapları, uygulama araç- gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir. Bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve araştırmalarında kullanır.
4 63700 Alanında gerçekleştirilmiş araştırmaları ve yayınları takip eder.
5 63701 Tarihi temalarla ilgili kamuyu bilgilendirme ve kamuoyu oluşturmada inisiyatif alır.
6 63702 Kamuyu bulunduğu bölgenin tarihi geçmişi hakkında bilgilendirecek bilgi donanımına sahiptir.
7 63703 Lisans eğitimi sonrası yaşadığı yerde yer alan tarihi kaynakları toplama ve değerlendirmede bulunarak yerel ve milli tarih araştırmalarına katkıda bulunacak yeterlilikte alt yapıya sahip olur.
8 63704 Tarih alanının gerektirdiği oranda bilgisayar donanımına sahiptir. Çağdaş bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 63705 Yapacağı çalışmalar sonucu elde edeceği bilgi ve yaklaşımların paylaşımında toplumsal, insanî, bilimsel ve milli değerleri gözetir.
10 63706 Milli ve evrensel değerleri kavramış, Atatürk ilkelerine bağlı yeni bilgi ve fikirlere açıktır.
11 63707 İnsanlık tarihini, temel insanî değerleri ve demokrasiyi tanıyıp tanıtacak ve yayacak donanıma sahiptir.
12 63708 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir.
13 63696 Tarih disiplini ile ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, sosyal bilimler araştırma metotlarıyla inceler ve değerlendirir, gün yüzüne çıkmamış (henüz araştırılmamış) konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bunlarla ilgili bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
14 63709 Tarihe konu olan olgular hakkında bağımsız olarak araştırma ve inceleme yapma ve bunları yazıya dökme veya bu konularda dersler ve konferanslar verme yetisi kazanır.
15 63713 Tarihle ilgili konularda yayın yapma, dergi çıkarma, toplumsal projeler organize etme vs. becerisi kazanır
16 63695 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
17 63710 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
18 63711 Alanı ile ilgili toplumu aydınlatacak etkinliklerde görev alabilir.
19 63712 Tarih araştırmaları dersleri ve konferanslar verme gib konularda yetkinlik kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 3 3 2 3 2 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek