Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE105 Eski Türk Edebiyatına Giriş 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Eski Türk Edebiyatının tarihi sürecini ve gelişimini, estetiğini, terimlerini ve kaynaklarını kavrayabilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Semih YEŞİLBAĞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Osmanlı Türkçesine ait lügat çalışmaları yapmak ve Türkçede kullanılan yabancı kökenli kelimelere anlamlarıyla bilmek.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mengi, Mine (1997) Eski Türk Edebiyatı Tarihi. Ankara: Akçağ. İsen, Mustafa v.d (2002) Eski Türk Edebiyatı El Kitabı. Ankara: Grafiker. Akün, Ömer Faruk (1994) "Divan Edebiyatı"; TDV İslam Ansiklopedisi, İstanbul. C.9, s.389-427. İskender Pala, “Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü” (Kapı Yayınları, İstanbul). Ahmet Talat Onay, “Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar” (Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara). Cem Dilçin, “Örneklerle Türk Şiir Bilgisi” (Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara).

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok.

Dersin İçeriği

Eski Türk Edebiyatının tarihi sürecini ve gelişimini, estetiğini, terimlerini ve kaynaklarını tanımak. Aruz vezni, edebi sanatlar, nazım şekilleri ve türleri konusunda bilgi sahibi olmak ve bunlarla ilgili uygulamalar yapmak.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 0 1 0
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 0 20 0
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 50 50
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 50 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eski Türk Edebiyatına giriş. Dersin önemi ve gereği. Derste yararlanılacak kaynakların tanıtılması. Eski Türk edebiyatının tarihi gelişimi (geçiş döneminden 19.yüzyıla kadar). 1. Hafta Eski Türk Edebiyatına giriş. Dersin önemi ve gereği. Derste yararlanılacak kaynakların tanıtılması..docx
2 Eski Türk Edebiyatını besleyen kaynaklar. Eski Türk Edebiyatıyla ilgili orijinal kaynaklar. 2. Hafta. Eski Türk Edebiyatını besleyen kaynaklar KUR'ÂN.docx
3 Eski Türk Edebiyatını besleyen kaynaklar - HADİS-KISAS-I ENBİYA 3. Hafta. Eski Türk Edebiyatını besleyen kaynaklar - HADİS-KISAS-I ENBİYA.docx
4 Eski Türk Edebiyatını besleyen kaynaklar -Şehname-Tasavvuf Edebiyatı 4. Hafta. Eski Türk Edebiyatını besleyen kaynaklar -ŞEHNAME-TASAVVUF EDEBİYATI.docx
5 Eski Türk Edebiyatını besleyen kaynaklar - TASAVVUF TEORİLERİ-TASAVVUF TERİMLERİ 5. Hafta. Eski Türk Edebiyatını besleyen kaynaklar - TASAVVUF TEORİLERİ-TASAVVUF TERİMLERİ.docx
6 Eski Türk Edebiyatını besleyen kaynaklar - TASAVVUF TEORİLERİ-TASAVVUF TERİMLERİ 6. Hafta. Eski Türk Edebiyatını besleyen kaynaklar - TASAVVUF TEORİLERİ-TASAVVUF TERİMLERİ.docx
7 Eski Türk Edebiyatında vezin. Aruz vezni, ilgili terimler ve uygulamalar 8. Hafta. Eski Türk Edebiyatında Vezin. Aruz vezni, ilgili terimler ve uygulamalar.docx
8 Eski Türk Edebiyatında vezin. Aruz vezni, ilgili terimler ve uygulamalar 8. Hafta. Eski Türk Edebiyatında Vezin. Aruz vezni, ilgili terimler ve uygulamalar.docx
9 Eski Türk Edebiyatında vezin. Aruz vezni, ilgili terimler ve uygulamalar 9. Hafta Eski Türk Edebiyatında Vezin. Aruz vezni, ilgili terimler ve uygulamalar.docx
10 Ara sınav
11 Eski Türk Edebiyatında Söz Sanatları 11. Hafta Eski Türk Edebiyatında Söz Sanatları.docx
12 Eski Türk Edebiyatında Söz Sanatları 12. Hafta Eski Türk Edebiyatında Söz Sanatları.docx
13 Örnekler üzerinde vezin, kafiye, redif ve Söz Santları Uygulamaları 13. Hafta Örnekler üzerinde vezin, kafiye, redif ve Söz Santları Uygulamaları.docx
14 Örnekler üzerinde vezin, kafiye, redif ve Söz Santları Uygulamaları 14. Hafta Örnekler üzerinde vezin, kafiye, redif ve Söz Santları Uygulamaları.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1119318 Öğrenciler, Türk Edebiyatını bir bütün halinde değerlendirebilir.
2 1119319 Öğrenciler, 15 ve 16.yüzyılda Türk edebiyatının genel yapısı hakkında bilgi sahibi olur.
3 1119325 Öğrenciler, Türk şiirinde kullanılan iki önemli vezinden biri olan aruz hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
4 1119373 Öğrenciler, Türk Edebiyatını bir bütün halinde değerlendirebilir.
5 1119407 Öğrenciler, şiir ve edebiyat noktasında farklı bir bakış açısı kazanırlar.
6 1280827 Öğrenciler, diğer dersler yanında meslekî ve sosyal yaşantılarında Eski Türk Edebiyatından doğru ve yeterli biçimde yararlanma alışkanlığı ve becerisi kazanırlar.
7 1280828 Öğrenciler, Eski Türk Edebiyatının genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, önemli eserleri ve temsilcileri hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63667 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatının başlangıçtan günümüze kadar gelişimini ve tarihçesini bilir.
2 63668 Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
3 63669 Türkçeyi en güzel şekilde kullanabilmek ve kendini ifade edebilme yeteneği kazanır.
4 63670 Dil, kültür ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlılık ve zevke sahip olur.
5 63671 Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olur.
6 63672 Tarihi ve çağdaş Türk lehçelerini temel seviyede bilir.
7 63673 Halk bilimi (folklor) ve Halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.
8 63674 Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili araştırma projeleri yapabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olur.
9 63675 Belgesel filmi, sinema filmi ve reklam filmi gibi alanlarda metin ve senaryo yazarlığı; gazete, dergi ve matbaalarda redaktörlük ve editörlük yapar.
10 63693 Alanda edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
11 63688 Alanla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
12 63676 Bu bilgi ve çözümleri eğitim-öğretim kurumlarında ya da bu kurumların dışındaki kurum ve kuruluşlar aracılığıyla toplumla paylaşır.
13 63694 Alan ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
14 63686 Alana dair yenilikçi projeler hazırlar.
15 63689 Alan ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
16 63687 Bu projelere alanla ilgili kişi ve kuruluşları dâhil eder.
17 63678 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilir.
18 63690 Alanda edinilen ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
19 63691 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmeyi yönlendirebilir.
20 63692 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilir.
21 63677 Alandaki bilgiye erişim kaynaklarını (kütüphaneler, online kaynaklar, veri tabanları vs.) kullanabilir.
22 63679 Alan ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
23 63680 Alan ile ilgili konularda düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
24 63681 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşanılan sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilir.
25 63682 İletişim ve etkinlikler için yazılı, işitsel, görsel ve sosyal medyayı kullanabilir.
26 63683 Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
27 63684 Eleştirel bir biçimde alanda derinlemesine bilgi sahibi olur.
28 63685 Alana ilişkin gelişmelerden haberdar olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4
5
6
7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek