Bu derse ait bilgi girilmemiş!

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 0 1 0
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 0 20 0
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 50 50
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 50 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eski Türk Edebiyatına giriş. Dersin önemi ve gereği. Derste yararlanılacak kaynakların tanıtılması. Eski Türk edebiyatının tarihi gelişimi (geçiş döneminden 19.yüzyıla kadar). 1. Hafta Eski Türk Edebiyatına giriş. Dersin önemi ve gereği. Derste yararlanılacak kaynakların tanıtılması..docx
2 Eski Türk Edebiyatını besleyen kaynaklar. Eski Türk Edebiyatıyla ilgili orijinal kaynaklar. 2. Hafta. Eski Türk Edebiyatını besleyen kaynaklar KUR'ÂN.docx
3 Eski Türk Edebiyatını besleyen kaynaklar - HADİS-KISAS-I ENBİYA 3. Hafta. Eski Türk Edebiyatını besleyen kaynaklar - HADİS-KISAS-I ENBİYA.docx
4 Eski Türk Edebiyatını besleyen kaynaklar -Şehname-Tasavvuf Edebiyatı 4. Hafta. Eski Türk Edebiyatını besleyen kaynaklar -ŞEHNAME-TASAVVUF EDEBİYATI.docx
5 Eski Türk Edebiyatını besleyen kaynaklar - TASAVVUF TEORİLERİ-TASAVVUF TERİMLERİ 5. Hafta. Eski Türk Edebiyatını besleyen kaynaklar - TASAVVUF TEORİLERİ-TASAVVUF TERİMLERİ.docx
6 Eski Türk Edebiyatını besleyen kaynaklar - TASAVVUF TEORİLERİ-TASAVVUF TERİMLERİ 6. Hafta. Eski Türk Edebiyatını besleyen kaynaklar - TASAVVUF TEORİLERİ-TASAVVUF TERİMLERİ.docx
7 Eski Türk Edebiyatında vezin. Aruz vezni, ilgili terimler ve uygulamalar 8. Hafta. Eski Türk Edebiyatında Vezin. Aruz vezni, ilgili terimler ve uygulamalar.docx
8 Eski Türk Edebiyatında vezin. Aruz vezni, ilgili terimler ve uygulamalar 8. Hafta. Eski Türk Edebiyatında Vezin. Aruz vezni, ilgili terimler ve uygulamalar.docx
9 Eski Türk Edebiyatında vezin. Aruz vezni, ilgili terimler ve uygulamalar 9. Hafta Eski Türk Edebiyatında Vezin. Aruz vezni, ilgili terimler ve uygulamalar.docx
10 Ara sınav
11 Eski Türk Edebiyatında Söz Sanatları 11. Hafta Eski Türk Edebiyatında Söz Sanatları.docx
12 Eski Türk Edebiyatında Söz Sanatları 12. Hafta Eski Türk Edebiyatında Söz Sanatları.docx
13 Örnekler üzerinde vezin, kafiye, redif ve Söz Santları Uygulamaları 13. Hafta Örnekler üzerinde vezin, kafiye, redif ve Söz Santları Uygulamaları.docx
14 Final Sınavı 14. Hafta Örnekler üzerinde vezin, kafiye, redif ve Söz Santları Uygulamaları.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1349039 Öğrenciler, Türk Edebiyatını bir bütün halinde değerlendirebilir.
2 1349040 Öğrenciler, 15 ve 16.yüzyılda Türk edebiyatının genel yapısı hakkında bilgi sahibi olur.
3 1349046 Öğrenciler, Türk şiirinde kullanılan iki önemli vezinden biri olan aruz hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
4 1349094 Öğrenciler, Türk Edebiyatını bir bütün halinde değerlendirebilir.
5 1349128 Öğrenciler, şiir ve edebiyat noktasında farklı bir bakış açısı kazanırlar.
6 1500964 Öğrenciler, diğer dersler yanında meslekî ve sosyal yaşantılarında Eski Türk Edebiyatından doğru ve yeterli biçimde yararlanma alışkanlığı ve becerisi kazanırlar.
7 1500965 Öğrenciler, Eski Türk Edebiyatının genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, önemli eserleri ve temsilcileri hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71436 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatının başlangıçtan günümüze kadar gelişimini ve tarihçesini bilir.
2 71437 Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
3 71438 Türkçeyi en güzel şekilde kullanabilmek ve kendini ifade edebilme yeteneği kazanır.
4 71439 Dil, kültür ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlılık ve zevke sahip olur.
5 71440 Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olur.
6 71441 Tarihi ve çağdaş Türk lehçelerini temel seviyede bilir.
7 71442 Halk bilimi (folklor) ve Halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.
8 71443 Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili araştırma projeleri yapabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olur.
9 71444 Belgesel filmi, sinema filmi ve reklam filmi gibi alanlarda metin ve senaryo yazarlığı; gazete, dergi ve matbaalarda redaktörlük ve editörlük yapar.
10 71462 Alanda edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
11 71457 Alanla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
12 71445 Bu bilgi ve çözümleri eğitim-öğretim kurumlarında ya da bu kurumların dışındaki kurum ve kuruluşlar aracılığıyla toplumla paylaşır.
13 71463 Alan ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
14 71455 Alana dair yenilikçi projeler hazırlar.
15 71458 Alan ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
16 71456 Bu projelere alanla ilgili kişi ve kuruluşları dâhil eder.
17 71447 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilir.
18 71459 Alanda edinilen ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
19 71460 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmeyi yönlendirebilir.
20 71461 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilir.
21 71446 Alandaki bilgiye erişim kaynaklarını (kütüphaneler, online kaynaklar, veri tabanları vs.) kullanabilir.
22 71448 Alan ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
23 71449 Alan ile ilgili konularda düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
24 71450 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşanılan sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilir.
25 71451 İletişim ve etkinlikler için yazılı, işitsel, görsel ve sosyal medyayı kullanabilir.
26 71452 Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
27 71453 Eleştirel bir biçimde alanda derinlemesine bilgi sahibi olur.
28 71454 Alana ilişkin gelişmelerden haberdar olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Öğrenme Çıktısı
1 2 3
2
3
4
5
6
7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek