Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE115 Türk Dili Tarihi I 927001 1 1 2

Dersin Amacı

Türk Dilinin tarihsel gelişimini kavratmak. Türk dilinin yurtları, dönemleri, temel eserleri hakkında bilgi vermek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Salih DEMİRBİLEK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Akar, Ali (2005), Türk Dili Tarihi, Dönem-Eser-Bibliyografya-, 1. baskı, İstanbul: Ötüken Yayınları. Bayat, Fuzuli (2003), Türk Dili Tarihi -Başlangıçtan Günümüze Kadar Türk Dili-, Çorum: Karam Yayınları. Caferoğlu, Ahmet (1984), Türk Dili Tarihi (I-II), 3. Baskı, İstanbul: Enderun Kitabevi. Ercilasun, Ahmet (2004), Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi, 1. Baskı, Ankara: Akçağ Yayınları. Gabain, Anna Marie Von (1988), Eski Türkçenin Grameri, Çev. Mehmet Akalın, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Kafesoğlu, İbrahim (2003), Türk Milli Kültürü, 22. Baskı, İstanbul: Ötüken Yayınları. Karamanlıoğlu, Ali Fehmi (2002), Türk Dili -Nereden Geliyor, Nereye Gidiyor-, 5. Baskı, İstanbul: Beşir Yayınları. Özkan, Mustafa (2004), Tarih İçinde Türk Dili, 5. Baskı, İstanbul: Filiz Kitabevi. Tuna, Osman Nedim (1990), Sümer ve Türk Dillerinin Tarihi İlgisi ve Türk Dili'nin Yaşı Meselesi, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Tekin, Talat-Ölmez, Mehmet (1999), Türk Dilleri -Giriş-, İstanbul: Simurg Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türk dilinin tarihsel dönemlerini kavramak

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 5 2 10
8 Rehberli Problem Çözümü 5 2 10
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türk dilinin tarihsel dönemlerinin ana hatları, yazı dilinin gelişimi 1.docx
2 Tarihte Türk adı, Türklerin ana yurdu ve en eski komşuları 2-.docx
3 Yapı ve köken bakımından Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Altay Dil ailesi 3-.docx
4 İlk Türkçe dönemi (başlangıçtan milat sonlarına kadar), Sümer-Türk dili ilişkisi 4-.docx
5 Ana Türkçe ve Ana Bulgarca dönemleri (1.-6. yy.), Hunlar ve dilleri, Hun birliğine dahil olan Sabir, Avar, Peçenek, Bulgar boylarının dilleri ile Türk dilinin ilişkisi 5-.docx
6 Eski Türkçe dönemi (6.-9. yy), Orhon Türkçesi (7.-9. yy.) dönemi eserleri ve dil yapısı, Yenisey yazıtları, Orhon alfabesi 6-.docx
7 Eski Uygurca dönemi (8.-11. yy.), Eski Uygur dönemi eserleri 7-.docx
8 Eski Uygurca dönemi dil yapısı, Eski Uygur alfabesi 8-.docx
9 Eski Bulgarca dönemi (Tuna Bulgarcası 8.-9. yy), Eski Türkçenin ağızları 9-.docx
10 Arasınav 10-.docx
11 Destan ve bozkır kültürü, Eski Türkçede Oğuzca unsurlar 11-.docx
12 Eski Türkçe hakkında yapılmış başlıca yayınlar 12-.docx
13 Orta Türkçe-Volga Bulgarcası dönemi (11.-16. yy), Karahanlı Türkçesi (11.-13. yy.) dönemi eserleri 13-.docx
14 Orta Türkçe-Volga Bulgarcası dönemi (11.-16.yy), Karahanlı Türkçesi (11.-13. yy.) dönemi eserleri 14-.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1126187 Türk Dilinin başlangıçtan günümüze kadar gelişimini ve tarihçesini bilmek
2 1125253 Yapı ve köken bakımından Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yerini bilmek
3 1122532 Tarihi ve çağdaş Türk lehçelerini temel seviyede bilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63667 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatının başlangıçtan günümüze kadar gelişimini ve tarihçesini bilir.
2 63668 Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
3 63669 Türkçeyi en güzel şekilde kullanabilmek ve kendini ifade edebilme yeteneği kazanır.
4 63670 Dil, kültür ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlılık ve zevke sahip olur.
5 63671 Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olur.
6 63672 Tarihi ve çağdaş Türk lehçelerini temel seviyede bilir.
7 63673 Halk bilimi (folklor) ve Halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.
8 63674 Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili araştırma projeleri yapabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olur.
9 63675 Belgesel filmi, sinema filmi ve reklam filmi gibi alanlarda metin ve senaryo yazarlığı; gazete, dergi ve matbaalarda redaktörlük ve editörlük yapar.
10 63693 Alanda edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
11 63688 Alanla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
12 63676 Bu bilgi ve çözümleri eğitim-öğretim kurumlarında ya da bu kurumların dışındaki kurum ve kuruluşlar aracılığıyla toplumla paylaşır.
13 63694 Alan ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
14 63686 Alana dair yenilikçi projeler hazırlar.
15 63689 Alan ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
16 63687 Bu projelere alanla ilgili kişi ve kuruluşları dâhil eder.
17 63678 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilir.
18 63690 Alanda edinilen ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
19 63691 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmeyi yönlendirebilir.
20 63692 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilir.
21 63677 Alandaki bilgiye erişim kaynaklarını (kütüphaneler, online kaynaklar, veri tabanları vs.) kullanabilir.
22 63679 Alan ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
23 63680 Alan ile ilgili konularda düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
24 63681 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşanılan sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilir.
25 63682 İletişim ve etkinlikler için yazılı, işitsel, görsel ve sosyal medyayı kullanabilir.
26 63683 Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
27 63684 Eleştirel bir biçimde alanda derinlemesine bilgi sahibi olur.
28 63685 Alana ilişkin gelişmelerden haberdar olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 1 1 3 2
2 2 2 2 2 2 4 3
3 3 3 3 3 3 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek