Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE101 Okuma ve Yazma Eğitimi I 927001 1 1 2

Dersin Amacı

Öğrencilerin okuma ve yazmayla ilgili bilgi, birikim ve becerilerini geliştirmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Serkan ŞEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

BAYRAM Yavuz, Kuramdan Uygulamaya Yazma Yöntemleri, Kriter Yay., İstanbul 2009. CARNEGIE Dale, Söz Söylemek ve İş Başarmak Sanatı, Timaş Yay., İstanbul 1994. DEMİREL Özcan, Türkçe Öğretimi, PegemA Yay., Ankara 2000. KORKMAZ Zeynep vd., Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Yargı Yay., Ankara 2001. MAVİŞ Adil, Anlayarak Hızlı Okuma ve Öğrenme Teknikleri, Hayat Yay., İstanbul 1999. ÖZBEN Raif, Türkçe Diksiyon, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 1989. VAROL İsmail, Çok Hızlı Okuma, Arba Yay., İstanbul 1996.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Okuma yazmanın önemi, etkili yazmayı sağlamak için bilinçli ve doğru okuma, okuma stratejileri, hızlı okuma, imla ve noktalama, medya okuryazarlığı, cümle ve paragraf geliştirme yöntemleri, okuma ve yazma uygulamaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 5 2 10
8 Rehberli Problem Çözümü 5 2 10
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Okuma ve yazmanın önemi ve bireye kazandıracağı özellikler 1..doc
2 Etkili yazma açısından bilinçli okuma ve okumada öncelikli eserler 2..doc
3 Türkçenin imla ve noktalama özellikleri 3.doc
4 İmla ve noktalama öğretimi üzerine uygulamalar 4.doc
5 Okumada tempo, ritm, tonlama ve duruşun yeri 5..doc
6 Okuma stratejileri 6.doc
7 Uygulamalı okuma çalışması 7.doc
8 Türlere göre okuma farklılıkları 8.doc
9 Hızlı okuma yöntemlerine giriş storage/app/public/serkansen/63430
10 Ara Sınav
11 Medya okur yazarlığı 11.doc
12 Medya okur yazarlığı üzerine uygulamalar 12.doc
13 Cümle geliştirme yöntemleri 13.doc
14 Paragraf geliştirme yöntemleri 14.doc

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1130933 Öğrenciler, dinleyiciye yönelik okuma alışkanlığı edinir.
2 1131527 Bilinçli ve eleştirel okuma alışkanlığının yazma eğitimi üzerindeki etkisini gözlemler.
3 1121142 Yazma yeteneğini geliştirme sürecinde nereden başlanacağını görür.
4 1169058 Düzgün ve akıcı okumanın temel ilkelerini benimser.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63667 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatının başlangıçtan günümüze kadar gelişimini ve tarihçesini bilir.
2 63668 Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
3 63669 Türkçeyi en güzel şekilde kullanabilmek ve kendini ifade edebilme yeteneği kazanır.
4 63670 Dil, kültür ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlılık ve zevke sahip olur.
5 63671 Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olur.
6 63672 Tarihi ve çağdaş Türk lehçelerini temel seviyede bilir.
7 63673 Halk bilimi (folklor) ve Halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.
8 63674 Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili araştırma projeleri yapabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olur.
9 63675 Belgesel filmi, sinema filmi ve reklam filmi gibi alanlarda metin ve senaryo yazarlığı; gazete, dergi ve matbaalarda redaktörlük ve editörlük yapar.
10 63693 Alanda edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
11 63688 Alanla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
12 63676 Bu bilgi ve çözümleri eğitim-öğretim kurumlarında ya da bu kurumların dışındaki kurum ve kuruluşlar aracılığıyla toplumla paylaşır.
13 63694 Alan ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
14 63686 Alana dair yenilikçi projeler hazırlar.
15 63689 Alan ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
16 63687 Bu projelere alanla ilgili kişi ve kuruluşları dâhil eder.
17 63678 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilir.
18 63690 Alanda edinilen ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
19 63691 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmeyi yönlendirebilir.
20 63692 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilir.
21 63677 Alandaki bilgiye erişim kaynaklarını (kütüphaneler, online kaynaklar, veri tabanları vs.) kullanabilir.
22 63679 Alan ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
23 63680 Alan ile ilgili konularda düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
24 63681 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşanılan sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilir.
25 63682 İletişim ve etkinlikler için yazılı, işitsel, görsel ve sosyal medyayı kullanabilir.
26 63683 Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
27 63684 Eleştirel bir biçimde alanda derinlemesine bilgi sahibi olur.
28 63685 Alana ilişkin gelişmelerden haberdar olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 5 4 2 2 3 3 3 4 4
2 3 4 4 3 3 3 1 3
3 3 5 3 3 4
4 4 4 4 3 4 2 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek