Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE107 Yeni Türk Edebiyatına Giriş 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, eski Türk edebiyatı ve yeni Türk edebiyatı arasında mutlak bir sınır inşa etmek yerine dersin adında geçen Giriş kelimesinin sunmuş olduğu imkanla bu iki edebiyat arasındaki geçişliği mümkün kılacak bir tür “eşik alan” oluşturma çabasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Atiye Gülfer Gündoğdu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ahmet Hamdi Tanpınar, Ondokuzuncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul: YKY Ahmet Hamdi Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler, İstanbul: Dergah Orhan Okay, Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı, İstanbul: Dergah Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri,İstanbul: İnkılap Kitapevi Mehmet Kalpaklı, Osmanlı Divan Şiiri Üzerine Metinler, İstanbul: YKY Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi I-II-III-IV, Haz. Mehmet Kaplan, İnci Enginün, Birol Emil, İstanbul: Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak. Yay., 1993. Yirmisekiz Çelebi Mehmet, Fransız Sefaretnamesi, İstanbul: Dergah. Mehmet Kaplan, “Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat Devri Üslubu”, Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar II Enver Ziya Karal, “Tanzimattan Evvel Garplılaşma Hareketleri”, Tanzimat I : Yüzüncü Yıldönümü Münasebetiyle, İstanbul: Maarif Vekaleti, 1940, s. 13-30. İnci Enginün, “Yeni Fikirlerin Yansıma Alanı Olarak Edebiyat”, Araştırmalar ve Belgeler, s. 11-25. Johan Strauss, Osmanlı İmparatorluğu’nda Kimler, Neleri Okurdu?, Tanzimat ve Edebiyat, Osmanlı İstanbulu'nda Modern Edebi Kültür, Mehmet Fatih Uslu, Fatih Altuğ, İstanbul: İş Bankası Kültür Yay. İlber Ortaylı, “Tanzimat Adamı ve Tanzimat Toplumu”, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İstanbul: Timaş Şerif Mardin, Tanzimattan Sonra Aşırı Batılılaşma,Türk Modernleşmesi, İstanbul: İletişim. Halil İnalcık, Tanzimat: Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2018. Halil İnalcık, Şair ve Patron, İstanbul: Doğu Batı Yay. Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, Arkadaş Yayıncılık, 2008. Hilmi Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2013. Mümtaz Turhan, Kültür Değişmeleri, Ankara: Altınordu Yay. Hilmi Yavuz, Modernleşmenin Semiyolojisi, Alafrangalığın Tarihi, İstanbul: Timaş Yayınları, 2009. Hüseyin Tuncer, Arayışlar Devri Türk Edebiyatı, İzmir: Akademi Kitabevi, 1996 M. Kayahan Özgül, Arayışlar Devri Türk Şiiri Antolojisi, Diyanet Vakfı Yay., M. Kayahan Özgül, Divan Yolundan Pera’ya Selametle, Modern Türk Şiirine Doğru, İstanbul: YKY. Cevdet Perin, Tanzimat Edebiyatında Fransız Tesiri, İstanbul: Pulhan, 1946 Gül Mete Yula, Modern Türk Edebiyatının Fransız Kaynakları, İstanbul: YKY

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste, Yeni Türk Edebiyatı olarak adlandırılan bu arayış edebiyatının, eski, osmanlı ve yoğun olarak şiir olandan hangi noktalarda ayrışma çabası içinde olduğu üzerinde durulacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
34 Okuma 13 4 52
54 Ev Ödevi 13 3 39

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yeni Türk Edebiyatı adlandırması üzerine analiz Türk Edebiyatında Cereyanlar-Ahmet Hamdi Tanpınar.pdf
2 Yeni ve eski arasında bir arafta, eşikte durma imkanı olarak “Giriş” Türk Edebiyatında Cereyanlar-Ahmet Hamdi Tanpınar.pdf
3 Tanpınar’ın 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi girişindeki ikili karşıtlıklar üzerinden eski ve yeni şiir arasındaki farklılıklar Ahmet Hamdi Tanpınar - Giriş.pdf
4 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi girişi, ikili karşıtlıklar Ahmet Hamdi Tanpınar - Giriş.pdf
5 Eski şiir ve “saray istiaresi” Ahmet Hamdi Tanpınar - Giriş.pdf
6 Osmanlı edebiyatını ıslah etme projesi olarak Namık Kemal ve “Lisan-ı Osmanî’nin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülâhazâtı Şâmildir” Namık Kemal - Lisan-ı Osmaninin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazatı Şamildir.pdf
7 Osmanlı edebiyatını ıslah etme projesi olarak Namık Kemal ve “Lisan-ı Osmanî’nin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülâhazâtı Şâmildir” Namık Kemal - Lisan-ı Osmaninin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazatı Şamildir.pdf
8 Ziya Paşa ve “Şiir ve İnşa” Ziya Paşa - Şiir ve İnşa.pdf
9 Ara Sınavı
10 Şemseddin Sami ve “Şiir ve Edebiyattaki Teceddüd­-i Ahirimiz” Şemseddin Sami-Şiir ve Edebiyattaki Teceddüd-i Ahirimiz.pdf
11 Yeni Türk Edebiyatının tarihi, siyasi, iktisadi ve kültürel gelişmelerin bir yansıma alanı olarak konumlandırılması İnci Enginün - Yeni Fikirlerin Yansıma Alanı Olarak Edebiyat.pdf
12 Yeni Türk Edebiyatının tarihi, siyasi, iktisadi ve kültürel gelişmelerin bir yansıma alanı olarak konumlandırılması İnci Enginün - Yeni Fikirlerin Yansıma Alanı Olarak Edebiyat.pdf
13 Yeni Türk Edebiyatının tarihi, siyasi, iktisadi ve kültürel gelişmelerin bir yansıma alanı olarak konumlandırılması İnci Enginün - Yeni Fikirlerin Yansıma Alanı Olarak Edebiyat.pdf
14 Edebiyatın Mutlak Bir Yansıma Aracı Olarak Konumlandırılmasının Sorunları İnci Enginün - Yeni Fikirlerin Yansıma Alanı Olarak Edebiyat.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1194100 Yeni Türk edebiyatının hangi noktalarda eski Türk edebiyatından özerkleşme çabası içinde olduğunu fark edebilecek.
2 1182722 Bir arayış edebiyatı, bir modernleşme süreci olması nedeniyle yeni Türk edebiyatı ve Eski Türk edebiyatı arasında mutlak bir sınır inşa etmenin mümkün olmadığını idrak edecek.
3 1183805 Yeni Türk edebiyatı yorum tarihinin edebiyatın bir yansıma aracı olarak konumlandırılmasıyla başladığının bilincine varacak, bu durumu eleştirel bir yaklaşımla değerlendirecek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63667 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatının başlangıçtan günümüze kadar gelişimini ve tarihçesini bilir.
2 63668 Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
3 63669 Türkçeyi en güzel şekilde kullanabilmek ve kendini ifade edebilme yeteneği kazanır.
4 63670 Dil, kültür ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlılık ve zevke sahip olur.
5 63671 Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olur.
6 63672 Tarihi ve çağdaş Türk lehçelerini temel seviyede bilir.
7 63673 Halk bilimi (folklor) ve Halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.
8 63674 Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili araştırma projeleri yapabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olur.
9 63675 Belgesel filmi, sinema filmi ve reklam filmi gibi alanlarda metin ve senaryo yazarlığı; gazete, dergi ve matbaalarda redaktörlük ve editörlük yapar.
10 63693 Alanda edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
11 63688 Alanla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
12 63676 Bu bilgi ve çözümleri eğitim-öğretim kurumlarında ya da bu kurumların dışındaki kurum ve kuruluşlar aracılığıyla toplumla paylaşır.
13 63694 Alan ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
14 63686 Alana dair yenilikçi projeler hazırlar.
15 63689 Alan ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
16 63687 Bu projelere alanla ilgili kişi ve kuruluşları dâhil eder.
17 63678 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilir.
18 63690 Alanda edinilen ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
19 63691 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmeyi yönlendirebilir.
20 63692 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilir.
21 63677 Alandaki bilgiye erişim kaynaklarını (kütüphaneler, online kaynaklar, veri tabanları vs.) kullanabilir.
22 63679 Alan ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
23 63680 Alan ile ilgili konularda düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
24 63681 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşanılan sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilir.
25 63682 İletişim ve etkinlikler için yazılı, işitsel, görsel ve sosyal medyayı kullanabilir.
26 63683 Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
27 63684 Eleştirel bir biçimde alanda derinlemesine bilgi sahibi olur.
28 63685 Alana ilişkin gelişmelerden haberdar olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 5 5 5
2 4 4 3 5 5 5
3 4 4 3 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek