Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE106 Eski Türk Edebiyatı Kaynakları 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Eski Türk Edebiyatının tarihi sürecini ve gelişimini, terimlerini ve kaynaklarını tanımak ve kavrayabilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Semih Yeşilbağ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Osmanlı Türkçesi'ne ait lügat çalışmaları yapmak ve kelimelere hâkim olmak.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mengi, Mine (1997) Eski Türk Edebiyatı Tarihi. Ankara: Akçağ; İsen, Dr.Mustafa-Dr. Muhsin Macit v.d (2002) Eski Türk Edebiyatı El Kitabı. Ankara: Grafiker; Akün, Ömer Faruk (1994) "Divan Edebiyatı"; TDV İslam Ansiklopedisi, İstanbul. C.9, s.389-427; Prof. Dr. İskender Pala, “Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü” (Kapı Yayınları, İstanbul). Ahmet Talat Onay, “Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar” (Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara); Cem Dilçin, “Örneklerle Türk Şiir Bilgisi” (Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara).

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Eski Türk Edebiyatının tarihi sürecini ve gelişimini, estetiğini, terimlerini ve kaynaklarını tanımak. Aruz vezni, edebi sanatlar konusunda bilgi uygulamalar yapmak. Yazma eser, divanlar, mecmualar, tezkireler, mesneviler vb.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 10 3 30
6 Uygulama/Pratik 6 2 12
9 Problem Çözümü 6 2 12
10 Tartışma 6 1 6
54 Ev Ödevi 5 4 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Divan Edebiyatı Sözünden Anlaşılması Gerekenler Divan Şiirinin Hayâl Ufukları ve Terimler Dünyası Divan Edebiyatı Sözünden Anlaşılması Gerekenler.docx
İslamî Edebiatın Esasları ve Kaynakları.pdf
2 Edebî Terimler, Dinî Terimler Edebî Terimler-Dinî Terimler.docx
3 Kur'ân-ı Kerim Âyetleri ve Hadis-i Şerifler Divan Şiirinde Kuran.pdf
Kur'ân-ı Kerim Âyetleri ve Hadis-i Şerifler.docx
Türk İslam Edebiyatının Kaynağı Olarak Kurân-ı Kerim.pdf
4 Kur'ân-ı Kerim Âyetleri ve Hadis-i Şerifler Kur'ân-ı Kerim Âyetleri ve Hadis-i Şerifler.docx
Nailî Divânı’nda Peygamberler.pdf
5 Peygamber Kıssaları ve Mucizeler Peygamber Kıssaları ve Mucizeler.docx
6 Peygamber Kıssaları ve Mucizeler Peygamber Kıssaları ve Mucizeler.docx
7 Divan Edebiyatının Şahıslar Dünyası Divan Edebiyatının Şahıslar Dünyası.docx
Efsanevi Mitolojik şahıslar.pdf
8 Divan Edebiyatının Şahıslar Dünyası Divan Edebiyatının Şahıslar Dünyası.docx
9 Divan Edebiyatının Şahıslar Dünyası Divan Edebiyatının Şahıslar Dünyası.docx
10 Ara Sınav
11 Doğu Kültürünün Unutulmaz Aşk Hikayeleri: Mesneviler Doğu Kültürünün Unutulmaz Aşk Hikayeleri Mesneviler.docx
12 Doğu Kültürünün Unutulmaz Aşk Hikayeleri: Mesneviler Doğu Kültürünün Unutulmaz Aşk Hikayeleri Mesneviler.docx
13 Divan Şairinin Dil Varlığı: Atasözleri ve Deyimler Divan Şairinin Dil Varlığı Atasözleri ve Deyimler.docx
Atasözleri ve Deyimler.pdf
14 Divan Şairinin Dil Varlığı: Atasözleri ve Deyimler Divan Şairinin Dil Varlığı Atasözleri ve Deyimler.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1120506 Eski Türk edebiyatının kaynaklarını sıralar ve Divan şairlerinin hayata bakışlarını anlatır.
2 1130679 Divan edebiyatı metinlerimizin arkaik bilgiler yığını olmaktan öte, çağının tarihî, sosyal ve kültürel metinleri olduğuna dair değerlendirmelerde bulunur.
3 1314006 Eski Türk Edebiyatı metinlerinin arka planında yatan tarihi geçmişten haberdar olarak edebi metinlerde yapılan telmihleri fark eder

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63667 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatının başlangıçtan günümüze kadar gelişimini ve tarihçesini bilir.
2 63668 Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
3 63669 Türkçeyi en güzel şekilde kullanabilmek ve kendini ifade edebilme yeteneği kazanır.
4 63670 Dil, kültür ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlılık ve zevke sahip olur.
5 63671 Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olur.
6 63672 Tarihi ve çağdaş Türk lehçelerini temel seviyede bilir.
7 63673 Halk bilimi (folklor) ve Halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.
8 63674 Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili araştırma projeleri yapabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olur.
9 63675 Belgesel filmi, sinema filmi ve reklam filmi gibi alanlarda metin ve senaryo yazarlığı; gazete, dergi ve matbaalarda redaktörlük ve editörlük yapar.
10 63693 Alanda edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
11 63688 Alanla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
12 63676 Bu bilgi ve çözümleri eğitim-öğretim kurumlarında ya da bu kurumların dışındaki kurum ve kuruluşlar aracılığıyla toplumla paylaşır.
13 63694 Alan ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
14 63686 Alana dair yenilikçi projeler hazırlar.
15 63689 Alan ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
16 63687 Bu projelere alanla ilgili kişi ve kuruluşları dâhil eder.
17 63678 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilir.
18 63690 Alanda edinilen ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
19 63691 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmeyi yönlendirebilir.
20 63692 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilir.
21 63677 Alandaki bilgiye erişim kaynaklarını (kütüphaneler, online kaynaklar, veri tabanları vs.) kullanabilir.
22 63679 Alan ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
23 63680 Alan ile ilgili konularda düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
24 63681 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşanılan sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilir.
25 63682 İletişim ve etkinlikler için yazılı, işitsel, görsel ve sosyal medyayı kullanabilir.
26 63683 Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
27 63684 Eleştirel bir biçimde alanda derinlemesine bilgi sahibi olur.
28 63685 Alana ilişkin gelişmelerden haberdar olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 2 4
2 3 4 3 4
3 4 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek