Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE104 Osmanlı Türkçesi II 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Osmanlı coğrafyasında kullanılan Arap alfabesiyle yazılmış Türkçe metinleri okuyup anlamlandırabilmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Semih YEŞİLBAĞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

AKIN, Hüsrev, Osmanlı Türkçesi, Atılım Yayınları, Samsun, 2018. GÜFTA, Hüseyin, Osmanlı Türkçesi, Pegem Akademi Yayınları, Ankara 2018. KANAR, Mehmet, Osmanlı Türkçesine Giriş, Say Yayınları, İstanbul 2012. KURT, Yılmaz, Osmanlıca DErsleri, Akçağ YAyayınları, Ankara 2017. ÖZTÜRK, Mürsel, Farsça Dilbilgisi, Murat Kitabevi, Ankara 2011. TİMURTAŞ, Faruk Kadri (2000), Osmanlı Türkçesi Metinleri II, Tarihi Türkiye Türkçesi Araştırmaları, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Osmanlı Türkçesinin dil ve yazım özellikleri, Arapça ve Farsça sözcükler, Arapça kelimelerin masdarları, vezinleri, tamlama çeşitleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 13 4 52
8 Rehberli Problem Çözümü 13 3 39

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Osmanlı Türkçesi Yazım Özellikleri Kaynak Eserler.docx
osmanli_turkcesi_I.pdf
2 Osmanlı Türkçesi Dil Özellikleri Osmanlı Türkçesi Dil Özellikleri.docx
3 Osmanlı Türkçesi Dil Özellikleri Osmanlı Türkçesi Dil Özellikleri.docx
4 Arapça ve Farsça Kelimeler Arapça-Farsça Kelimeler.docx
5 Arapça ve Farsça Kelimeler Arapça-Farsça Kelimeler.docx
6 Tamlama Çeşitleri Tamlama Çeşitleri.docx
7 Arapça Kelimelerin Tanınması Arapça Kelimelerin Tanıtımı.docx
8 Arapça Kelimelerde Çokluk (Cem'-i Sâlim, Cem'-i Mükesser) Arapça Kelimelerde Çokluk.docx
9 Arapça Kelime Yapımı Arapça Kelime Yapımı.docx
10 Arasınav
11 Arapça Kelimelerin Vezni Arapça Kelimelerin Vezni.docx
12 Arapça Mücerred Masdarlar: İsm-i fâil, ism-i mef’ûl İsm-i Fâil-İsm-i Mefûl.docx
13 Mezidünfih Masdarlar Mezîdünfîh Masdarlar.docx
14 Okuma ve Yazma Çalışmaları Okuma Yazma Çalışmaları.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1124837 Arap harfli yazı yazma çalışmaları yapmak
2 1150639 Arap harfli Osmanlı Türkçesi metinlerini okumak ve anlamlandırmak
3 1133972 Arapça kelimelerin vezinlerini bulmak, tamlamalar oluşturmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63667 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatının başlangıçtan günümüze kadar gelişimini ve tarihçesini bilir.
2 63668 Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
3 63669 Türkçeyi en güzel şekilde kullanabilmek ve kendini ifade edebilme yeteneği kazanır.
4 63670 Dil, kültür ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlılık ve zevke sahip olur.
5 63671 Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olur.
6 63672 Tarihi ve çağdaş Türk lehçelerini temel seviyede bilir.
7 63673 Halk bilimi (folklor) ve Halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.
8 63674 Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili araştırma projeleri yapabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olur.
9 63675 Belgesel filmi, sinema filmi ve reklam filmi gibi alanlarda metin ve senaryo yazarlığı; gazete, dergi ve matbaalarda redaktörlük ve editörlük yapar.
10 63693 Alanda edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
11 63688 Alanla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
12 63676 Bu bilgi ve çözümleri eğitim-öğretim kurumlarında ya da bu kurumların dışındaki kurum ve kuruluşlar aracılığıyla toplumla paylaşır.
13 63694 Alan ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
14 63686 Alana dair yenilikçi projeler hazırlar.
15 63689 Alan ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
16 63687 Bu projelere alanla ilgili kişi ve kuruluşları dâhil eder.
17 63678 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilir.
18 63690 Alanda edinilen ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
19 63691 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmeyi yönlendirebilir.
20 63692 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilir.
21 63677 Alandaki bilgiye erişim kaynaklarını (kütüphaneler, online kaynaklar, veri tabanları vs.) kullanabilir.
22 63679 Alan ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
23 63680 Alan ile ilgili konularda düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
24 63681 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşanılan sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilir.
25 63682 İletişim ve etkinlikler için yazılı, işitsel, görsel ve sosyal medyayı kullanabilir.
26 63683 Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
27 63684 Eleştirel bir biçimde alanda derinlemesine bilgi sahibi olur.
28 63685 Alana ilişkin gelişmelerden haberdar olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Öğrenme Çıktısı
1 1 3 5 2
2 2 3 5
3 2 3 5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek