Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE102 Okuma ve Yazma Eğitimi II 927001 1 2 2

Dersin Amacı

Öğrencilerin okuma ve yazmayla ilgili bilgi, birikim ve becerilerini geliştirmek, çeşitli yazı türlerini öğretmek ve bu türlerde yazılar yazılmasını sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Serkan ŞEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

BAYRAM Yavuz, Kuramdan Uygulamaya Yazma Yöntemleri, Kriter Yay., İstanbul 2009. CARNEGIE Dale, Söz Söylemek ve İş Başarmak Sanatı, Timaş Yay., İstanbul 1994. DEMİREL Özcan, Türkçe Öğretimi, PegemA Yay., Ankara 2000. KORKMAZ Zeynep vd., Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Yargı Yay., Ankara 2001. MAVİŞ Adil, Anlayarak Hızlı Okuma ve Öğrenme Teknikleri, Hayat Yay., İstanbul 1999. ÖZBEN Raif, Türkçe Diksiyon, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 1989. VAROL İsmail, Çok Hızlı Okuma, Arba Yay., İstanbul 1996.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Okuma yazmanın önemi, etkili yazmayı sağlamak için bilinçli ve doğru okuma, okunacak başlıca eserler, Türkçenin imla ve noktalama özellikleri, okuma stratejileri, okumada tempo, ritm, tonlama ve duruşun yeri, hızlı okuma teknikleri, medya okuryazarlığı, cümle ve paragraf geliştirme yöntemleri, farklı türlerde paragraf ve şiir yazma uygulamaları, anı, günlük, biyografi, mektup, makale, eleştiri, deneme, fıkra, fantastik, kurgusal metinler, tiyatro metinleri ve bu türlerde yazma uygulamaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 5 2 10
8 Rehberli Problem Çözümü 5 2 10
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Okuma ve yazmanın önemi, etkili ve güzel yazmak için öncesinde bilinçli okuma alışkanlığı ve okunacak başlıca eserler I.doc
2 Türkçenin imla ve noktalama özellikleri, uygulamalar II.pdf
3 Okuma stratejileri , türlere göre okuma farklılıkları, okumada tempo, ritm, tonlama ve duruşun yeri 3.doc
4 Hızlı okuma yöntemleri IV.doc
5 Medya okur yazarlığı, uygulamalar V.doc
6 Cümle ve paragraf geliştirme yöntemleri VI.doc
7 Farklı türlerde paragraflar yazma VII.doc
8 Şiir yazma, yazma uygulamaları VIII.doc
9 Anı, günlük, biyografi, mektup yazıları; yazma uygulamaları 9.doc
10 Ara Sınav
11 Makale, eleştiri, deneme yazıları; yazma uygulamaları 11.doc
12 Fantastik, kurgusal metinler; yazma uygulamaları XII-3.pdf
13 Fıkralar, yazma uygulamaları XIII.doc
14 Tiyatro metinleri, yazma uygulamaları XIV.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1190606 Öğrenciler bilinçli, eleştirel okuma alışkanlığı kazanır ve düzgün ve akıcı okumanın temel ilkelerini benimser.
2 1191063 Öğrendiği ilkeleri metin oluştururken uygular.
3 1191312 Yazma eylemine nereden başlayacağını bilir ve yazarken dikkat etmesi gereken yazım ve noktalama kurallarını uygular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63667 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatının başlangıçtan günümüze kadar gelişimini ve tarihçesini bilir.
2 63668 Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
3 63669 Türkçeyi en güzel şekilde kullanabilmek ve kendini ifade edebilme yeteneği kazanır.
4 63670 Dil, kültür ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlılık ve zevke sahip olur.
5 63671 Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olur.
6 63672 Tarihi ve çağdaş Türk lehçelerini temel seviyede bilir.
7 63673 Halk bilimi (folklor) ve Halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.
8 63674 Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili araştırma projeleri yapabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olur.
9 63675 Belgesel filmi, sinema filmi ve reklam filmi gibi alanlarda metin ve senaryo yazarlığı; gazete, dergi ve matbaalarda redaktörlük ve editörlük yapar.
10 63693 Alanda edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
11 63688 Alanla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
12 63676 Bu bilgi ve çözümleri eğitim-öğretim kurumlarında ya da bu kurumların dışındaki kurum ve kuruluşlar aracılığıyla toplumla paylaşır.
13 63694 Alan ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
14 63686 Alana dair yenilikçi projeler hazırlar.
15 63689 Alan ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
16 63687 Bu projelere alanla ilgili kişi ve kuruluşları dâhil eder.
17 63678 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilir.
18 63690 Alanda edinilen ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
19 63691 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmeyi yönlendirebilir.
20 63692 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilir.
21 63677 Alandaki bilgiye erişim kaynaklarını (kütüphaneler, online kaynaklar, veri tabanları vs.) kullanabilir.
22 63679 Alan ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
23 63680 Alan ile ilgili konularda düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
24 63681 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşanılan sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilir.
25 63682 İletişim ve etkinlikler için yazılı, işitsel, görsel ve sosyal medyayı kullanabilir.
26 63683 Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
27 63684 Eleştirel bir biçimde alanda derinlemesine bilgi sahibi olur.
28 63685 Alana ilişkin gelişmelerden haberdar olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 2 3 3 2 2 2 1 3 3 3
2 3 4 5 2 4 5 2 3 3 4 3 4 2
3 4 5 4 1 5 2 1 1 2 3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek