Bu derse ait bilgi girilmemiş!

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 13 4 52
54 Ev Ödevi 13 3 39

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bir Arayış Olarak Yeni Türk Şiiri ArayışlarDevriTürkŞiiriAntolojisiGiriş-M.KayahanÖzgül.pdf
2 Bir Arayış Olarak Yeni Türk Şiiri New Turkish Poetry as a way of searcing ArayışlarDevriTürkŞiiriAntolojisiGiriş-M.KayahanÖzgül.pdf
3 Şinasi ve Münâcât Şinasi'ninTürkŞiirindeYaptığıYenilik-Mehmet Kaplan.pdf
MünâcâtŞinâsi.pdf
4 Namık Kemal, Hürriyet Kasidesi, Estetik Karşılaşmalar NamıkKemal'inUygarlıkGörüntüleri-EkremIşın.pdf
NamıkKemalHürriyetKasidesi.pdf
5 Hâmid ve Makber MakberMukaddimesiveMakber.pdf
Hamid_in_Makberinde_Ifadeyi_Bulma_Celisk.pdf
6 Türk Romanının Doğuşu BizdeRomanÜstüneMakaleler-AhmetHamdi Tanpınar.pdf
7 Yeni Türk Edebiyatında İlk Anlatılar (Muhayyelat, Akabi Hikayesi, Müsameretname) OsmanlıDönemiTürkRomanınınBaşlangıcındaBeşEser-GoncaGökalpA..pdf
8 Recaizade Mahmut Ekrem, Araba Sevdası, Tanzimattan Sonra Aşırı Batılılaşma TanzimattanSonraAşırıBatılılaşma-ŞerifMardin.pdf
9 Samipaşazade Sezai ve Küçük Şeyler küçükşeylermukaddimedf.pdf
10 Ara-sınav küçük şeyler-samipaşazadesezai.pdf
11 Ahmet Mithat Efendi, Türk Romanı, Evlere Okuma Saatinin Girişi, Okurun Yükselişi ev ve okuma saati.pdf
12 Tevfik Fikret ve Servet-i Fünun Edebiyatı Tevfik Fikret-Rübab-ı Şikeşte.pdf
13 Halit Ziya Uşaklıgil ve Servet-i Fünun Edebiyatı Ozerk_Bir_Edebiyatin_Oncusu_Halit_Ziya_U.pdf
Dogumunun_150._Yilinda_Kurucu_Bir_Figur.pdf
14 Servet-i Fünun ve Ütopya SERVET-İ FÜNUN ÜTOPYALARI VE HÜSEYİN CAHİT YALÇIN'IN HAYAT-I MUHAYYEL'İ:Nurettin ÖZTÜRK.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1348858 Tanzimat öncesi Türk Edebiyatının Yeni Türk edebiyatındaki izlerini ve etkilerini fark edebilme
2 1348937 Batı Edebiyatının Yeni Türk edebiyatındaki izlerini ve etkilerini fark edebilme
3 1348949 Modernite ve ideolojilerin Yeni Türk edebiyatındaki izlerini ve etkilerini fark edebilme
4 1348967 Gündelik hayatın, sosyal ve siyasi olayların Yeni Türk edebiyatındaki izlerini ve etkilerini fark edebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71436 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatının başlangıçtan günümüze kadar gelişimini ve tarihçesini bilir.
2 71437 Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
3 71438 Türkçeyi en güzel şekilde kullanabilmek ve kendini ifade edebilme yeteneği kazanır.
4 71439 Dil, kültür ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlılık ve zevke sahip olur.
5 71440 Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olur.
6 71441 Tarihi ve çağdaş Türk lehçelerini temel seviyede bilir.
7 71442 Halk bilimi (folklor) ve Halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.
8 71443 Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili araştırma projeleri yapabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olur.
9 71444 Belgesel filmi, sinema filmi ve reklam filmi gibi alanlarda metin ve senaryo yazarlığı; gazete, dergi ve matbaalarda redaktörlük ve editörlük yapar.
10 71462 Alanda edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
11 71457 Alanla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
12 71445 Bu bilgi ve çözümleri eğitim-öğretim kurumlarında ya da bu kurumların dışındaki kurum ve kuruluşlar aracılığıyla toplumla paylaşır.
13 71463 Alan ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
14 71455 Alana dair yenilikçi projeler hazırlar.
15 71458 Alan ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
16 71456 Bu projelere alanla ilgili kişi ve kuruluşları dâhil eder.
17 71447 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilir.
18 71459 Alanda edinilen ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
19 71460 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmeyi yönlendirebilir.
20 71461 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilir.
21 71446 Alandaki bilgiye erişim kaynaklarını (kütüphaneler, online kaynaklar, veri tabanları vs.) kullanabilir.
22 71448 Alan ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
23 71449 Alan ile ilgili konularda düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
24 71450 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşanılan sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilir.
25 71451 İletişim ve etkinlikler için yazılı, işitsel, görsel ve sosyal medyayı kullanabilir.
26 71452 Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
27 71453 Eleştirel bir biçimde alanda derinlemesine bilgi sahibi olur.
28 71454 Alana ilişkin gelişmelerden haberdar olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 4 3 2 3 3 2 4 4 3 3 2 4 4 4 4 3 3 2 4 3 4 4
2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 4 4 3 3 2 4 4 4 4 3 3 2 4 3 4 4
3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 4 4 3 3 2 4 4 4 4 3 3 2 4 3 4 4
4 3 3 3 4 3 2 3 3 2 4 4 3 3 2 4 4 4 4 3 3 2 4 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek