Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE203 Köktürkçe 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Türk dilinin ilk yazılı ürünlerini içeren Köktürkçe döneminin alfabe, ses, biçim ve cümle bilgisi açısından kavratılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Serkan ŞEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

TEKİN, Talat, Orhon Yazıtları. Alyılmaz, Cengiz, Orhon Yazıtlarının Bugünkü Durumu. Arpat, Berta, Sözlerimi Dinleyin, Çev. Emine Yılmaz. Erdal, Marcel, Old Turkic Word Formation. Gabain, A. Von, Eski Türkçenin Grameri. Sertkaya, Osman F., Göktürk Tarihinin Meseleleri. Tekin, Talat, Orhon Türkçesi Grameri.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Orhon Türkçesi metin örneklerinin incelenmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 11 4 44
8 Rehberli Problem Çözümü 9 3 27

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türk dilinin tarihi gelişimi ve Göktürkçe dönemi 1..doc
2 Türk Runik harfli metinlerin tanıtımı 2..doc
3 Türk Runik harfli metinlerin imlası 3..doc
4 Türk Runik harfli metinlerin ses özellikleri 4..doc
5 Türk Runik harfli metinlerin biçim özellikleri 5..doc
6 Költigin Yazıtı’ndan seçilen bir bölümün yazı çevirimi, Türkiye Türkçesine çevirimi, kelimelerin yapı incelemesi, cümle yapısı 6..doc
7 Költigin Yazıtı’ndan seçilen bir bölümün okunup incelenmesine devam 7..doc
8 Költigin Yazıtı’ndan seçilen bir bölümün okunup incelenmesine devam 8..doc
9 Bilge Kağan Yazıtı’ndan seçilen bir bölümün yazı çevirimi, Türkiye Türkçesine çevirimi, kelimelerin yapı incelemesi,cümle yapısı 9.doc
10 Ara Sınav
11 Bilge Kağan Yazıtı’ndan seçilen bölümün okunup incelenmesine devam 10..doc
12 Tunyukuk Yazıtı’ndan seçilen bir bölümün; yazı çevirimi Türkiye Türkçesine çevirimi, kelimelerin yapı incelemesi, cümle yapısı 11..doc
13 Tunyukuk Yazıtı’ndan seçilen bölümün okunup incelenmesine devam 12..doc
14 Yenisey Yazıtlarının tanıtımı 13..doc

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1132900 Öğrenciler, dönemin dil özelliklerini kavrar.
2 1128198 Dönem ile ilgili yapılan çalışmaları bilir.
3 1131028 Dönemin metinlerini okuyup anlar.
4 1253742 Dönemin dil özellikleri ile Türkiye Türkçesi dil özelliklerinin mukayesesini yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63667 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatının başlangıçtan günümüze kadar gelişimini ve tarihçesini bilir.
2 63668 Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
3 63669 Türkçeyi en güzel şekilde kullanabilmek ve kendini ifade edebilme yeteneği kazanır.
4 63670 Dil, kültür ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlılık ve zevke sahip olur.
5 63671 Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olur.
6 63672 Tarihi ve çağdaş Türk lehçelerini temel seviyede bilir.
7 63673 Halk bilimi (folklor) ve Halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.
8 63674 Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili araştırma projeleri yapabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olur.
9 63675 Belgesel filmi, sinema filmi ve reklam filmi gibi alanlarda metin ve senaryo yazarlığı; gazete, dergi ve matbaalarda redaktörlük ve editörlük yapar.
10 63693 Alanda edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
11 63688 Alanla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
12 63676 Bu bilgi ve çözümleri eğitim-öğretim kurumlarında ya da bu kurumların dışındaki kurum ve kuruluşlar aracılığıyla toplumla paylaşır.
13 63694 Alan ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
14 63686 Alana dair yenilikçi projeler hazırlar.
15 63689 Alan ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
16 63687 Bu projelere alanla ilgili kişi ve kuruluşları dâhil eder.
17 63678 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilir.
18 63690 Alanda edinilen ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
19 63691 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmeyi yönlendirebilir.
20 63692 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilir.
21 63677 Alandaki bilgiye erişim kaynaklarını (kütüphaneler, online kaynaklar, veri tabanları vs.) kullanabilir.
22 63679 Alan ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
23 63680 Alan ile ilgili konularda düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
24 63681 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşanılan sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilir.
25 63682 İletişim ve etkinlikler için yazılı, işitsel, görsel ve sosyal medyayı kullanabilir.
26 63683 Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
27 63684 Eleştirel bir biçimde alanda derinlemesine bilgi sahibi olur.
28 63685 Alana ilişkin gelişmelerden haberdar olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 3 3 5 5
2 5 4 3 3 5 5
3 5 4 3 3 5 5
4 5 4 3 3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek