Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE201 Osmanlı Türkçesi III 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Türk dili ve edebiyatının yaklaşık bin yıl devam eden edebi metinlerini sağlıklı bir şekilde okumak ve anlayabilmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Ömer SARAÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 2, Kesit Yay., İstanbul. Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Lügat, Aydın Kitabevi, Ankara. Şemsettin Sami, Kamus-ı Türki. Numan Külekçi, Osmanlı Türkçesi, Sahaflar Kitap Sarayı, İstanbul. İ. Hakkı Aksoyak, Osmanlı Türkçesi Okuma Kitabı, Grafiker Yay., Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Osmanlı Türkçesinde Arapça unsurlar, Arapça kelime yapısı, masdar kelimeler, Türkçedeki Arapça kelimelerin vezinleri, Arapça tamlamalar ve Türkçede kullanımları, Arapça tamlamaların çözümleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
8 Rehberli Problem Çözümü 13 4 52
54 Ev Ödevi 13 3 39

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Osmanlı Türkçesinde Arapça unsurlar 1. HAFTA.docx
2 Arapça kelime yapısı. Örnek metinler 2. HAFTA.docx
3 Türkçedeki Arapça kelimelerin vezinleri ve anlamları 3. HAFTA.docx
4 Sülasi ve mezid mastarlar. Örnek metinler 4. HAFTA.docx
5 Mastar kelimeler ve bunların ismi-i fail ve mefulleri. Örnek metinler 5. HAFTA.docx
6 Arapça çoğullar ve bunların Türkçede kullanımı 6. HAFTA.docx
7 Arapça tamlamalar ve Türkçede kullanımları. Örnek okuma metinleri 7. HAFTA.docx
8 Arapça isim ve sıfat tamlama örnekleri ve bunların Türkçe söz diziminde kullanımı 8. HAFTA.docx
9 Arapça yapılı tamlamaların çözümü için örnek çalışmalar 9. HAFTA.docx
10 Ara sınav 10. HAFTA.docx
11 Arapça edatlar ve Türkçede kullanımları 11. HAFTA.docx
12 İsm-i mekan, ism-i zaman, ism-i alet kelimeler ve Türkçede kullanımları. Örnek metinler 12. HAFTA.docx
13 Okuma metinleri eşliğinde Arapça yapıların çözülmesi 13. HAFTA.docx
14 Okuma metinleri eşliğinde örnek uygulamalar 14. HAFTA.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1191984 Türk dili ve edebiyatının Osmanlı Türkçesiyle yazılmış edebî metinlerini sağlıklı bir şekilde okumak ve anlamak
2 1183503 Arapça kelime yapısını çözümlemek
3 1187748 Arapça kelimelerin masdarlarını, ism-i fâillerini ve ism-i mef'ûllerini öğrenmek
4 1188020 Arapça çoğul eklerinin, tamlamaların, isim ve sıfat tamlama örneklerinin, edatların Türkçede kullanılış şekillerini göstermek
5 1195759 Arapça ism-i mekan, ism-i zaman, ism-i alet kelimelerin Türkçede kullanılış şekillerini göstermek
6 1199526 Türkiye Türkçesindeki kelimelerin etimolojik kökenlerinin tespiti için Arapça kelimeleri bilmek
7 1207903 Etkili ve güzel konuşmada Türkçedeki Arapça kelimelerin sentaksına dikkat etmek
8 1198253 Türkçede mevcut olan kişi, yer, kavram, terim adı olarak kullanılan Arapça kelimelerin anlam ve yapı ilişkilerini bilmek
9 1188815 Tarihî metinlerin günümüz sinemasına uyarlanmasında Osmanlı Türkçesi metinlerinin önemini kavramak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63667 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatının başlangıçtan günümüze kadar gelişimini ve tarihçesini bilir.
2 63668 Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
3 63669 Türkçeyi en güzel şekilde kullanabilmek ve kendini ifade edebilme yeteneği kazanır.
4 63670 Dil, kültür ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlılık ve zevke sahip olur.
5 63671 Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olur.
6 63672 Tarihi ve çağdaş Türk lehçelerini temel seviyede bilir.
7 63673 Halk bilimi (folklor) ve Halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.
8 63674 Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili araştırma projeleri yapabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olur.
9 63675 Belgesel filmi, sinema filmi ve reklam filmi gibi alanlarda metin ve senaryo yazarlığı; gazete, dergi ve matbaalarda redaktörlük ve editörlük yapar.
10 63693 Alanda edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
11 63688 Alanla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
12 63676 Bu bilgi ve çözümleri eğitim-öğretim kurumlarında ya da bu kurumların dışındaki kurum ve kuruluşlar aracılığıyla toplumla paylaşır.
13 63694 Alan ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
14 63686 Alana dair yenilikçi projeler hazırlar.
15 63689 Alan ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
16 63687 Bu projelere alanla ilgili kişi ve kuruluşları dâhil eder.
17 63678 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilir.
18 63690 Alanda edinilen ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
19 63691 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmeyi yönlendirebilir.
20 63692 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilir.
21 63677 Alandaki bilgiye erişim kaynaklarını (kütüphaneler, online kaynaklar, veri tabanları vs.) kullanabilir.
22 63679 Alan ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
23 63680 Alan ile ilgili konularda düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
24 63681 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşanılan sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilir.
25 63682 İletişim ve etkinlikler için yazılı, işitsel, görsel ve sosyal medyayı kullanabilir.
26 63683 Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
27 63684 Eleştirel bir biçimde alanda derinlemesine bilgi sahibi olur.
28 63685 Alana ilişkin gelişmelerden haberdar olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Öğrenme Çıktısı
1 5 5
2 5 5
3 5 5
4 5 5
5 5 5
6 5 5
7 5 5
8 5 5
9 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek