Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE213 Anonim Halk Edebiyatı I 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Türk Halk Edebiyatı nesir türleri hakkında bilgi sahibi olmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Bekir Şişman

Ön Koşul Dersleri

Yok.

Önerilen Diğer Hususlar

Yok.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Öcal Oğuz: Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, Ank., 2004 Erman Artun: Türk Halk Edebiyatına Giriş, İst., 2004. Şükrü Elçin: Halk Edebiyatına Giriş, Ank., 1993. Saim Sakaoğlu: Masal Araştırmaları, Ank., 1999. Saim Sakaoğlu: Efsane Araştırmaları, Konya, 1992. Bilge Seyidoğlu: Mitoloji Üzerine Araştırmalar, İst., 2002. Dursun Yıldırım: Türk Edebiyatında Bektaşi Fıkraları, Ank.,1999. Bekir Şişman-M.Kuzubaş: Şehnâmenin Türk Kültür ve Edebiyatına Etkileri, İst., 2007. Bekir Şişman: Kadın evliyâ Menkıbeleri, İst., 2009. Vladimir Propp: Masalın Biçimbilimi, İst., 1985. Bahaeddin Ögel: Türk Mitolojisi I-II, Ank.,1995. Donna Rosenberg: Dünya Mitolojisi, İst., 1998.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok.

Dersin İçeriği

Mitoloji, Efsane, Masal ve Fıkra türlerinin incelenmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 25 25
5 Derse Katılım 3 5 15
34 Okuma 4 5 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mitoloji Nedir? Mitlerin Özellikleri, Kaynakları ve Çeşitleri Nelerdir? Myth 2 (1).jpg
Myth 2 (2).jpg
2 Altay Yaratılış Mit Metninin İncelenmesi Altay Yaratılış Miti.jpg
3 İran Mitolojisi, Şehnâme ve Türk Edebiyatına Etkileri Şehname.jpg
4 Efsanenin Tanımı, Özellikleri ve Türleri Hakkında Bilgi Efsane Türleri.jpg
5 Çeşitli Efsane Metinlerinin İncelenmesi
6 Menkıbe ve Menâkıbnâmeler hakkında Bilgi Verilmesi ve Menkıbe-Efsane, Efsane-Mit Karşılaştırmasının Yapılması menkıbe.jpg
7 Masalın Tanımı, Masalların Kaynakları ve Masal İnceleme Metotları masal kitapları.jpg
Aisopos.jpg
Kelile ve Dimne.jpg
8 Masallardaki Formeller, Motifler, Tipler
9 Masallarla Mitlerin ve Efsanelerin Karşılaştırılması; Masallarla Fablların Karşılaştırılması
10 Arasınav Haftası
11 Masal Metinlerinin okunup İncelenmesi
12 Fıkranın Tanımı, Yapı ve İçerik Özellikleri, Türk Edebiyatı'nda Fıkra Tipleri Fıkra.jpg
Fıkra tipleri.jpg
13 Örnek Fıkra Metinlerinin İncelenmesi
14 Nasrettin Hoca Fıkraları ve Fıkralarının Eğitimsel İşlevleri Nasrettin Hoca.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
26754 1122458 Türk Halk Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olmak.
95920 1185801 Halk Edebiyatının nesir anlatım türleri hakkında bilgi sahibi olmak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63667 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatının başlangıçtan günümüze kadar gelişimini ve tarihçesini bilir.
2 63668 Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
3 63669 Türkçeyi en güzel şekilde kullanabilmek ve kendini ifade edebilme yeteneği kazanır.
4 63670 Dil, kültür ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlılık ve zevke sahip olur.
5 63671 Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olur.
6 63672 Tarihi ve çağdaş Türk lehçelerini temel seviyede bilir.
7 63673 Halk bilimi (folklor) ve Halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.
8 63674 Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili araştırma projeleri yapabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olur.
9 63675 Belgesel filmi, sinema filmi ve reklam filmi gibi alanlarda metin ve senaryo yazarlığı; gazete, dergi ve matbaalarda redaktörlük ve editörlük yapar.
10 63693 Alanda edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
11 63688 Alanla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
12 63676 Bu bilgi ve çözümleri eğitim-öğretim kurumlarında ya da bu kurumların dışındaki kurum ve kuruluşlar aracılığıyla toplumla paylaşır.
13 63694 Alan ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
14 63686 Alana dair yenilikçi projeler hazırlar.
15 63689 Alan ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
16 63687 Bu projelere alanla ilgili kişi ve kuruluşları dâhil eder.
17 63678 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilir.
18 63690 Alanda edinilen ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
19 63691 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmeyi yönlendirebilir.
20 63692 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilir.
21 63677 Alandaki bilgiye erişim kaynaklarını (kütüphaneler, online kaynaklar, veri tabanları vs.) kullanabilir.
22 63679 Alan ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
23 63680 Alan ile ilgili konularda düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
24 63681 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşanılan sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilir.
25 63682 İletişim ve etkinlikler için yazılı, işitsel, görsel ve sosyal medyayı kullanabilir.
26 63683 Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
27 63684 Eleştirel bir biçimde alanda derinlemesine bilgi sahibi olur.
28 63685 Alana ilişkin gelişmelerden haberdar olur.