Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE207 Yeni Türk Edebiyatında Şiir I 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Yeni Türk edebiyatının ilk örneği olan Tanzimat şiirini şairler, şiirler ve şiir alanındaki gelişmeler açısından incelemek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Bekir Şakir Konyalı

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ahmet Hamdi Tanpınar, Ondokuzuncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi. Ahmet Hamdi Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler. Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri. Kenan Akyüz, Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi. Şerif Aktaş, Yenileşme Dönemi Türk Şiiri Antolojisi I. Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri I Mehmet Kaplan, Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar 1,2. Hece Dergisi, Türk Şiiri Özel Sayısı. Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yeni Türk Edebiyatında Şiir I dersinde, modern Türk şiirinin ilk örnekleri tanıtılacak; yeni tarz şiir yazan şairlerin eski şairlerle farkı kavratılacak; özellikle yeni şiirle birlikte gelişen eleştiri ve poetika kavramları üzerinde durulacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 11 4 44
54 Ev Ödevi 9 3 27

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri 1. TANZİMAT DÖNEMİ GENEL ÖZELLİKLERİ.docx
2. TANZİMAT ŞİİRİNİN ÖZELLİKLERİ.docx
3. SADULLAH PAŞA ONDOKUZUNCU ASIR.docx
4. ŞİNASİ MÜNACAAT.docx
5. ŞİNASİ KASİDE.docx
6. AKİF PAŞA ADEM KASİDESİ.docx
7. NAMIK KEMAL HÜRRİYET KASİDESİ.docx
8. ZİYA PAŞA TERCİ-İ BEND.docx
9. SERVET-İ FÜNUN ŞİİRİ.docx
11. TEVFİK FİKRET SİS.docx
12. TEVFİK FİKRET ŞİİRİ.docx
13. CENAB ŞEHABETTİN ELHAN-I ŞİTA.docx
14. CENAB ŞEHABETTİN ŞİİRİ.docx
2 Tanzimat Dönemi Şiirinin Özellikleri
3 Sadullah Paşa: Ondokuzuncu Asır
4 Şinâsi: Münacaat
5 Şinâsi: Kaside
6 Akif Paşa: Adem Kasidesi
7 Nâmık Kemal: Hürriyet Kasidesi
8 Ziyâ Paşa: Terci-i Bend
9 Servet-i Fünun Şiiri Genel Özellikleri
10 Ara Sınav
11 Tevfik Fikret: Sis
12 Tevfik Fikret şiirinin özellikleri
13 Cenab Şehabettin: Elhan-ı Şita
14 Cenab Şehabettin şiirinin özellikleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1213995 Bu dersin sonunda öğrenci; Yeni şiir ile eski şiirin farkını öğrenecek.
2 1214840 Türk şiirini yenileştiren öncü şairleri tanıyacak.
3 1193079 Yeni Türk şiiri ile birlikte gelişen eleştiri ve poetikaların ilk örneklerini tanıyacak.
4 1208519 Yeni Türk edebiyatının gelişmesinde etkili olan “polemik” kavramını öğrenecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63667 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatının başlangıçtan günümüze kadar gelişimini ve tarihçesini bilir.
2 63668 Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
3 63669 Türkçeyi en güzel şekilde kullanabilmek ve kendini ifade edebilme yeteneği kazanır.
4 63670 Dil, kültür ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlılık ve zevke sahip olur.
5 63671 Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olur.
6 63672 Tarihi ve çağdaş Türk lehçelerini temel seviyede bilir.
7 63673 Halk bilimi (folklor) ve Halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.
8 63674 Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili araştırma projeleri yapabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olur.
9 63675 Belgesel filmi, sinema filmi ve reklam filmi gibi alanlarda metin ve senaryo yazarlığı; gazete, dergi ve matbaalarda redaktörlük ve editörlük yapar.
10 63693 Alanda edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
11 63688 Alanla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
12 63676 Bu bilgi ve çözümleri eğitim-öğretim kurumlarında ya da bu kurumların dışındaki kurum ve kuruluşlar aracılığıyla toplumla paylaşır.
13 63694 Alan ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
14 63686 Alana dair yenilikçi projeler hazırlar.
15 63689 Alan ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
16 63687 Bu projelere alanla ilgili kişi ve kuruluşları dâhil eder.
17 63678 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilir.
18 63690 Alanda edinilen ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
19 63691 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmeyi yönlendirebilir.
20 63692 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilir.
21 63677 Alandaki bilgiye erişim kaynaklarını (kütüphaneler, online kaynaklar, veri tabanları vs.) kullanabilir.
22 63679 Alan ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
23 63680 Alan ile ilgili konularda düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
24 63681 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşanılan sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilir.
25 63682 İletişim ve etkinlikler için yazılı, işitsel, görsel ve sosyal medyayı kullanabilir.
26 63683 Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
27 63684 Eleştirel bir biçimde alanda derinlemesine bilgi sahibi olur.
28 63685 Alana ilişkin gelişmelerden haberdar olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 2 3 1 1 1 3 1 1 1 4 4 2 3 4 3 2 4 2 2 3
2 1 2 2 3 1 1 1 3 1 1 1 4 4 2 3 4 3 2 4 2 2 3
3 1 2 2 3 1 1 1 3 1 1 1 4 4 2 3 4 3 2 4 2 2 3
4 1 2 2 3 1 1 1 3 1 1 1 4 4 2 3 4 3 2 4 2 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek