Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE227 Türk Dilinin Genel Sorunları 927003 2 3 2

Dersin Amacı

Türk dilinin günümüzdeki başlıca sorunlarına dikkati çekmek; dilin doğru ve güzel kullanımına katkı sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Salih DEMİRBİLEK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aksan, Doğan (2007), Türkçenin Bağımsızlık Savaşımı –Son 75 Yılda Türkiye Türkçesi-, İstanbul: Bilgi Yayınları. Argunşah, Mustafa (2006), Dil Yarası, Kayseri: Türk Ocakları Kayseri Şubesi Yayınları. Evren, Kerim (2005), Güncel Örneklerle Medyada Dil Yanlışları, İstanbul: Alfa Yayınları. Hacıeminoğlu, Necmettin (1975), Türkçenin Karanlık Günleri, İstanbul: Polat Ofset. Sinanoğlu, Oktay (2004), -Bir Nev-York Rüyası-“Bye-Bye” Türkçe, 15. Baskı, İstanbul: Otopsi Yayınları. Türkçenin Çağdaş Sorunları (2006), Editörler: Gürer Gülsevin-Erdoğan Boz, 2. Baskı, Ankara: Gazi Yayınları. Yabancı Sözlere Karşılıklar Kılavuzu (2008), Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Yılmaz, Yakup (2010), Türkçede Dil Yanlışları -Sebepler-Çözümler-Teklifler-, 2. Baskı, İstanbul: Özel Kitaplar.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türk dilinin genel sorunlarının çıkış sebepleri ve çözüm önerilerini tartışmak

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 5 2 10
8 Rehberli Problem Çözümü 5 2 10
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tarihi süreçte Türk dilinin var olma sorunu. İlk Türkçeciler 1.docx
2 Türk dil devrimi. Yazı Devrimi. Tasfiye-Diriltme-Sadeleştirme-Uydurmaca Kavgaları. Dil Kurultayları. Tarama / Derleme Girişimleri 2-.docx
3 Türkçenin Başlıca Çağdaş Sorunları. Türkçenin Gelişimini Engelleyen İç ve Dış Faktörler 3-.docx
4 Ana Dili Bilinci Sorunu. Dil Politikaları Sorunu 4-.docx
5 Yabancı Dille Öğretim Sorunu. Türkçe ve Bilim Dili Sorunu 5-.docx
6 Türkçe Öğretiminin Sorunları. Türkiye Türkçesinde Güncel Yazım Sorunları 6-.docx
7 Dil Kirliliği Sorunu. Ölçünlü Türkçede Yerelleşme Sorunları 7-.docx
8 Dilde Medya Dili Sorunu. Yazılı Medyada Karşılaşılan Başlıca Dil Yanlışları 8-.docx
9 Görsel Medyada ve Diğer Kitle İletişim Araçlarında Kaarşılaşılan Başlıca Dil Yanlışları 9-.docx
10 Ara Sınav 10-.docx
11 Yabancı Kelimelere Türkçe Karşılıklar Bulma Sorunu. Sözlük ve Sözlükçülük Sorunu 11-.docx
12 İnternette Türkçe Kullanımı Sorunu 12-.docx
13 Türk Dünyası ve Ortak İletişim Dili Sorunu 13-.docx
14 Dil Yanlışlarının Sonuçları 14-.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
41812 1156090 Dili yanlış kullanmanın sonuçlarını bilmek
41815 1177531 Türk dilinin günümüzdeki başlıca sorunlarına dikkat çekmek ve çözüm önerileri geliştirmek
41816 1179880 Türk dilinin genel sorunlarının çıkış nedenlerini araştırmak
123121 1194010 Türkçe öğretiminin sorunlarını bilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63667 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatının başlangıçtan günümüze kadar gelişimini ve tarihçesini bilir.
2 63668 Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
3 63669 Türkçeyi en güzel şekilde kullanabilmek ve kendini ifade edebilme yeteneği kazanır.
4 63670 Dil, kültür ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlılık ve zevke sahip olur.
5 63671 Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olur.
6 63672 Tarihi ve çağdaş Türk lehçelerini temel seviyede bilir.
7 63673 Halk bilimi (folklor) ve Halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.
8 63674 Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili araştırma projeleri yapabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olur.
9 63675 Belgesel filmi, sinema filmi ve reklam filmi gibi alanlarda metin ve senaryo yazarlığı; gazete, dergi ve matbaalarda redaktörlük ve editörlük yapar.
10 63693 Alanda edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
11 63688 Alanla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
12 63676 Bu bilgi ve çözümleri eğitim-öğretim kurumlarında ya da bu kurumların dışındaki kurum ve kuruluşlar aracılığıyla toplumla paylaşır.
13 63694 Alan ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
14 63686 Alana dair yenilikçi projeler hazırlar.
15 63689 Alan ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
16 63687 Bu projelere alanla ilgili kişi ve kuruluşları dâhil eder.
17 63678 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilir.
18 63690 Alanda edinilen ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
19 63691 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmeyi yönlendirebilir.
20 63692 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilir.
21 63677 Alandaki bilgiye erişim kaynaklarını (kütüphaneler, online kaynaklar, veri tabanları vs.) kullanabilir.
22 63679 Alan ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
23 63680 Alan ile ilgili konularda düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
24 63681 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşanılan sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilir.
25 63682 İletişim ve etkinlikler için yazılı, işitsel, görsel ve sosyal medyayı kullanabilir.
26 63683 Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
27 63684 Eleştirel bir biçimde alanda derinlemesine bilgi sahibi olur.
28 63685 Alana ilişkin gelişmelerden haberdar olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Öğrenme Çıktısı
41812 3 5 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4
41815 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4
41816 5 3 3 4 4 5 3 4 3 4 4
123121 5 3 3 3 3 4 3 4 3 5 3 4 3 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek