Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE233 Diksiyon 927003 2 3 5

Dersin Amacı

Türkçeyi en güzel şekilde kullanabilmek ve kendini ifade edebilme yeteneği kazanmak.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Nüzhet Şenbay, Söz ve Diksiyon Sanatı, İstanbul: YKY, 2018 Ahmet Şahin Akbulut, Kim Güzel Konuşmak İstemez Ki? Uygulamalı, Alıştırmalı Diksiyon Sanatı, İstanbul: Gülhane, 2017.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
6 Uygulama/Pratik 12 100 1
51 Sözlü Sınav 2 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 5 2 10
6 Uygulama/Pratik 10 10 100
54 Ev Ödevi 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Doğru nefes alma (Doğru nefes alma uygulamaları yaptırılır)
2 Seslerin özellikleri, ses-alfabe ilişkisi, yanlış sesletimler (Ses alfabe ilişkisi vurgulanmak üzere yabancı bir dilin sesleri Türkçenin sesleriyle ve alfabeleri Türkçeninkiyle karşılaştırılır.)
3 Yazı dili-konuşma dili
4 Konuşma kusurları (Dudak tembelliği için kalem çalışması yaptırılacak. Açık ve kapalı e ile düzeltme imi taşıyan sözcüklerin telaffuzları, kesme işaretli kelimelerin telaffuzları için uygulamalar yaptırılacak.)
5 Sık yapılan yanlışlar (Öğrencilerden görsel ve işitsel yayın organlarında rastladıkları hataları toplamaları istenir.)
6 Tekerlemeler (Ünlülerin sesletilmesi ve ses açıklıklarıyla ilgili uygulamalar)
7 Tonlama ve vurgu (Değişik metinler ve aynı metin üzerinde sesli ve fısıltıyla okuma çalışmaları yaptırılır.)
8 Öğrenci sunumları (Öğrencilerden bir tören programı hazırlamaları ve sunmaları istenir.)
9 Alıştırmalar: Şiirde tonlama ve vurgu
10 Ara sınav
11 Düz yazıda tonlama ve vurgu (Örnek ses kayıtları dinletilir)
12 Öğrenci sunumları (Nişan, düğün, doğum günü gibi özel günlere için konuşmalar hazırlamaları ve sunmaları istenir.)
13 Öğrenci sunumları (Cenaze vb. gibi durumlar için konuşmalar hazırlamaları ve sunmaları istenir.)
14 Öğrenci sunumları (Öğrencilere birer haber metni hazırlatılarak okutulur.)

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
41811 1379538 Türkçeyi en güzel şekilde kullanabilmek ve kendini ifade edebilme yeteneği kazanmak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71436 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 71437 Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
3 71438 Türkçeyi en güzel şekilde kullanabilmek ve kendini ifade edebilme yeteneği kazanır.
4 71439 Dil, kültür ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlılık ve zevke sahip olur.
5 71440 Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olur.
6 71441 Tarihi ve çağdaş Türk lehçelerini temel seviyede bilir.
7 71442 Halk bilimi (folklor) ve Halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.
8 71443 Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili araştırma projeleri yapabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olur.
9 71444 Belgesel filmi, sinema filmi ve reklam filmi gibi alanlarda metin ve senaryo yazarlığı; gazete, dergi ve matbaalarda redaktörlük ve editörlük yapar.
10 71462 Alanda edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
11 71457 Alanla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
12 71445 Bu bilgi ve çözümleri eğitim-öğretim kurumlarında ya da bu kurumların dışındaki kurum ve kuruluşlar aracılığıyla toplumla paylaşır.
13 71463 Alan ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
14 71455 Alana dair yenilikçi projeler hazırlar.
15 71458 Alan ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
16 71456 Bu projelere alanla ilgili kişi ve kuruluşları dâhil eder.
17 71447 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilir.
18 71459 Alanda edinilen ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
19 71460 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmeyi yönlendirebilir.
20 71461 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilir.
21 71446 Alandaki bilgiye erişim kaynaklarını (kütüphaneler, online kaynaklar, veri tabanları vs.) kullanabilir.
22 71448 Alan ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
23 71449 Alan ile ilgili konularda düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
24 71450 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşanılan sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilir.
25 71451 İletişim ve etkinlikler için yazılı, işitsel, görsel ve sosyal medyayı kullanabilir.
26 71452 Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
27 71453 Eleştirel bir biçimde alanda derinlemesine bilgi sahibi olur.
28 71454 Alana ilişkin gelişmelerden haberdar olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Öğrenme Çıktısı
41811 2 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek