Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE210 Dilbilim II 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Bir bilim dalı olarak dilbilimin alt alanları, çalışma konuları, dilbilim kuramları vb hakkında bilgilendirmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Özen YAYLAGÜL ÜSTÜNEL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Saussure, Ferdinand de, (1985), Genel Dilbilim Dersleri, (Çeviren: Berke Vardar), Remka Yayınları, Ankara. Yaylagül, Ö. (2015). Göstergebilim ve Dilbilim, Ankara: Hece Yayınları. Aksan, D. (2007).Her yönüyle dil (Ana çizgileriyle dilbilim). 4. Baskı, Ankara: Türk Dil Kurumu. Aksan, D. (2003). En Eski Türkçenin İzlerinde, İstanbul: Multilingual. Aitchison, J. (1996).The Seeds of Speech: Language Origin and Evolution, Cambridge[England]; New York, NY, USA: Cambridge University Press. Aitchison, J, (1996). Language Change: Progress or Decay? Cambridge[England]; New York. Andersen, Henning and Konrad Koerner (ed.), (1990), Historical Linguistics 1987, John Benjamins Publishhing Company Anderson, Stephen R., (1992), A-Morphous Morphology, Cambridge Univ. Press. Bartsch, Renate, (1987), Norms of Language: Theoretical and Practical Aspects, Longman, London. Binnick, R.I., (1991), Time and the Verb: A Guide to Tense and Aspect, Oxford Univ. Press. Breivik, L.E., E.H. Jahr, (1989), Language Change: Contributions to The Study of its Causes, Mouton de Gruyter, Berlin. Coulmas, F., (1989), Language Adaptation, Cambridge Univ. Press. Coulthard, Malcolm, (1985), An Introduction to Discourse Analysis, Longman, London and New York. Croft, William, (1990), Typology and Universals, Cambridge Univ. Press. Daswani, C.J., (1989), Language Adaptation, Cambridge Univ. Press. Dik, Simon C., (1989), The Theory of Functional Grammar, Foris Publication USA. Dilaçar, A., (1968), Dil, Diller ve Dilcilik, TDKY, Ankara. Hawkins, A. John, (1988), Explaining Language Universals, B. Blackwell, Oxford. Hock, Hans Henrich, (1991), Principles of Historical Linguistics, Mouton de Gruyter. Hopper, J. Paul and E. Closs Traugott, (1993), Grammaticalization, Cambridge Univ. Press. Lyons, (1977), Semantics Vol II, Cup, Cambridge. Martin, Robert M., (1989), The Meaning of Language, A Bradford Book The MIT Press Cambridge, London. Martinet, A., (1985), İşlevsel Genel Dilbilim, (çeviren: Berke Vardar), Ankara. Matthews, Richard, (1993), Papers on Semantics and Grammar, European Univ. Studies, Peter Lang. Matthiessen, Christian and Bateman, John A., (1991), Text Generation and Systemic-Functional Linguistics Experiences from English and Japanese, Pinter Publishers, London. McMahan, April M.S., (1994), Understanding Language Change, Cambridge University. Noble, William, (1996), Human Evolution, Language, and Mind: A Psychological and Archaeological Inquiry, Cambridge University Press, Cambridge. Palmer, F.R., (1986), Mood and Modality, Cambridge Textbooks in Linguistics, Cambridge. Sally Boyd, (1993), Progression and Regression in Language, Cambridge University Press. Stewart, Wiseman, et.al., (1994), Comparativist Controversies, London. Stockwell, P. and K.S. Ronald Macaulay, (1969), Linguistic Change and Generative Theory, Indiana University Press, Bloomington and London. Thomason, Sarah Grey and Terrence Kaufman, (1988), Language Contact, Creolization, and Genetic Linguistics, University of California Press, Berkeley. Winograd, Terry, (1983), Language as a Cognitive Process (Syntax), Addison-Wesley Publishin Company. Palmer, F.R., (2001), Semantik Yeni Bir Anlambilim Projesi, Ankara: Kitabiyat. Helbig, Herman (2006) Knowledge Representation and the Semantics of Natural Language, Springer-Verlag Berlin Heidelberg. Halliday, M. A. K. (1985) An Introduction to Functional Grammar, GB: Edward Arnold. Brinker, K. (2001) Linguistische Textanalyse. Berlin: Erich Schmidt Verlag.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dilbilimin alt alanları, çalışma konuları, dilbilim kuramları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1189287 Dil, kültür ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlılık ve zevke sahip olmak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63667 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatının başlangıçtan günümüze kadar gelişimini ve tarihçesini bilir.
2 63668 Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
3 63669 Türkçeyi en güzel şekilde kullanabilmek ve kendini ifade edebilme yeteneği kazanır.
4 63670 Dil, kültür ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlılık ve zevke sahip olur.
5 63671 Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olur.
6 63672 Tarihi ve çağdaş Türk lehçelerini temel seviyede bilir.
7 63673 Halk bilimi (folklor) ve Halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.
8 63674 Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili araştırma projeleri yapabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olur.
9 63675 Belgesel filmi, sinema filmi ve reklam filmi gibi alanlarda metin ve senaryo yazarlığı; gazete, dergi ve matbaalarda redaktörlük ve editörlük yapar.
10 63693 Alanda edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
11 63688 Alanla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
12 63676 Bu bilgi ve çözümleri eğitim-öğretim kurumlarında ya da bu kurumların dışındaki kurum ve kuruluşlar aracılığıyla toplumla paylaşır.
13 63694 Alan ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
14 63686 Alana dair yenilikçi projeler hazırlar.
15 63689 Alan ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
16 63687 Bu projelere alanla ilgili kişi ve kuruluşları dâhil eder.
17 63678 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilir.
18 63690 Alanda edinilen ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
19 63691 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmeyi yönlendirebilir.
20 63692 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilir.
21 63677 Alandaki bilgiye erişim kaynaklarını (kütüphaneler, online kaynaklar, veri tabanları vs.) kullanabilir.
22 63679 Alan ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
23 63680 Alan ile ilgili konularda düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
24 63681 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşanılan sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilir.
25 63682 İletişim ve etkinlikler için yazılı, işitsel, görsel ve sosyal medyayı kullanabilir.
26 63683 Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
27 63684 Eleştirel bir biçimde alanda derinlemesine bilgi sahibi olur.
28 63685 Alana ilişkin gelişmelerden haberdar olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 2 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek