Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE202 Osmanlı Türkçesi IV 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Türk dili ve edebiyatının yaklaşık bin yıl devam eden edebi metinlerini sağlıklı bir şekilde okumak ve anlayabilmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed İkbâl GÜLER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 2, Kesit Yay. İstanbul. 2- Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Lügat, Aydın Kitabevi, Ankara. 3- Şemsettin Sami, Kamus-ı Türki. 4- Numan Külekçi, Osmanlı Türkçesi, Sahaflar Kitap Sarayı, İstanbul. 5- İ. Hakkı Aksoyak, Osmanlı Türkçesi Okuma Kitabı, Grafiker Yay., Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Farsça kelimelerin yapısı, Türkçede kullanımları, Farsça tamlama örnekleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
8 Rehberli Problem Çözümü 13 4 52
54 Ev Ödevi 13 3 39

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 - Farsçada yalın isimler ve sıfatlar - Farsçada sayı isimleri ve sıfatları - Farsçada kelime yapısı - İsimden türemiş isimler Osmanlı Türkçesi IV (1. HAFTA)r.pptx
Osmanlı Türkçesi IV (1. HAFTA).docx
2 Farsçada isimden türemiş sıfatlar Osmanlı Türkçesi IV (2. HAFTA).docx
Osmanlı Türkçesi IV (2. HAFTA)r.pptx
3 Farsça fiillerde emir gövdesi ve geçmiş zaman gövdesi Osmanlı Türkçesi IV (3. HAFTA).docx
Osmanlı Türkçesi IV (3. HAFTA)r.pptx
4 Farsça fiilden türemiş isimler ve sıfatlar ile Farsça birleşik isimler Osmanlı Türkçesi IV (4. HAFTA).docx
Osmanlı Türkçesi IV (4. HAFTA)r.pptx
5 Farsça birleşik sıfatlar ve zarf grupları Osmanlı Türkçesi IV (5. HAFTA)r.pptx
Osmanlı Türkçesi IV (5. HAFTA).docx
6 Farsça yapılı isim ve sıfat tamlamaları Osmanlı Türkçesi IV (6. HAFTA).docx
Osmanlı Türkçesi IV (6. HAFTA)r.pptx
7 Arapça yapılı tamlamalar, isim tamlamaları, harf-i tarif ve güneş harfleri Osmanlı Türkçesi IV (7. HAFTA)r.pptx
Osmanlı Türkçesi IV (7. HAFTA).docx
8 Arapça sıfat tamlamaları, Arapça ön edatlar ve Arapça tamlamalardaki değişiklikler Osmanlı Türkçesi IV (8. HAFTA).docx
Osmanlı Türkçesi IV (8. HAFTA)r.pptx
9 Ara sınav
10 Arapça birleşik sıfatlar, lafzî izafet, lafzî izafetlerin söz diziminde kullanılması ve Farsça yapılı tamlamaların Türkçe söz diziminde kullanılması Osmanlı Türkçesi IV (10. HAFTA)r.pptx
Osmanlı Türkçesi IV (10. HAFTA).docx
11 Farsça birleşik isimlerin ve birleşik sıfatların tamlamalarda kullanılması ve Farsça birleşik sıfatların Türkçe yardımcı fiillerle kullanılması Osmanlı Türkçesi IV (11. HAFTA).docx
Osmanlı Türkçesi IV (11. HAFTA)r.pptx
12 Arapça edatların kullanılışları Osmanlı Türkçesi IV (12. HAFTA)r.pptx
Osmanlı Türkçesi IV (12. HAFTA).docx
13 Arapça söz kalıpları Osmanlı Türkçesi IV (13. HAFTA).docx
Osmanlı Türkçesi IV (12. HAFTA)r.pptx
14 Transkripsiyon (Çevriyazı) Osmanlı Türkçesi IV (14. HAFTA).docx
Osmanlı Türkçesi IV (14. HAFTA)r.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1381741 Osmanlı Türkçesinde Farsça ve Arapça unsurları tespit etmek
2 1405468 Türk dili ve edebiyatının yaklaşık bin yıl devam eden edebi metinlerini sağlıklı bir şekilde okumak ve anlayabilmek
3 1396147 Farsçada kelime türetme yollarını ve Türkçedeki durumunu öğrenmek
4 1409843 Farsça yapılı tamlamaları çözümlemek
5 1410765 Arapça ve Farsça tamlamaların Türkçe söz diziminde kullanımlarını bilmek
6 1440622 Türkiye Türkçesindeki kelimelerin etimolojik kökenlerinin tespiti için Farsça kelimeleri bilmek
7 1445577 Etkili ve güzel konuşmada Türkçedeki Farsça kelimelerin sentaksına dikkat etmek
8 1446462 Türkçede mevcut olan kişi, yer, kavram, terim adı olarak kullanılan Farsça kelimelerin anlam ve yapı ilişkilerini bilmek
9 1430846 Tarihî metinlerin günümüz sinemasına uyarlanmasında Osmanlı Türkçesi metinlerinin önemini kavramak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71436 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatının başlangıçtan günümüze kadar gelişimini ve tarihçesini bilir.
2 71437 Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
3 71438 Türkçeyi en güzel şekilde kullanabilmek ve kendini ifade edebilme yeteneği kazanır.
4 71439 Dil, kültür ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlılık ve zevke sahip olur.
5 71440 Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olur.
6 71441 Tarihi ve çağdaş Türk lehçelerini temel seviyede bilir.
7 71442 Halk bilimi (folklor) ve Halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.
8 71443 Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili araştırma projeleri yapabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olur.
9 71444 Belgesel filmi, sinema filmi ve reklam filmi gibi alanlarda metin ve senaryo yazarlığı; gazete, dergi ve matbaalarda redaktörlük ve editörlük yapar.
10 71462 Alanda edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
11 71457 Alanla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
12 71445 Bu bilgi ve çözümleri eğitim-öğretim kurumlarında ya da bu kurumların dışındaki kurum ve kuruluşlar aracılığıyla toplumla paylaşır.
13 71463 Alan ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
14 71455 Alana dair yenilikçi projeler hazırlar.
15 71458 Alan ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
16 71456 Bu projelere alanla ilgili kişi ve kuruluşları dâhil eder.
17 71447 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilir.
18 71459 Alanda edinilen ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
19 71460 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmeyi yönlendirebilir.
20 71461 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilir.
21 71446 Alandaki bilgiye erişim kaynaklarını (kütüphaneler, online kaynaklar, veri tabanları vs.) kullanabilir.
22 71448 Alan ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
23 71449 Alan ile ilgili konularda düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
24 71450 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşanılan sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilir.
25 71451 İletişim ve etkinlikler için yazılı, işitsel, görsel ve sosyal medyayı kullanabilir.
26 71452 Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
27 71453 Eleştirel bir biçimde alanda derinlemesine bilgi sahibi olur.
28 71454 Alana ilişkin gelişmelerden haberdar olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
6 5
7 5
8 5
9 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek