Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE202 Osmanlı Türkçesi IV 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Türk dili ve edebiyatının yaklaşık bin yıl devam eden edebi metinlerini sağlıklı bir şekilde okumak ve anlayabilmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed İkbâl GÜLER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 2, Kesit Yay. İstanbul. 2- Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Lügat, Aydın Kitabevi, Ankara. 3- Şemsettin Sami, Kamus-ı Türki. 4- Numan Külekçi, Osmanlı Türkçesi, Sahaflar Kitap Sarayı, İstanbul. 5- İ. Hakkı Aksoyak, Osmanlı Türkçesi Okuma Kitabı, Grafiker Yay., Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Farsça kelimelerin yapısı, Türkçede kullanımları, Farsça tamlama örnekleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
8 Rehberli Problem Çözümü 13 4 52
54 Ev Ödevi 13 3 39

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Osmanlı Türkçesinde Farsça unsurlar. Örnek metinler Osmanlı Türkçesi IV (1. HAFTA).docx
2 Farsçada fiillerin yapısı ve Türkçedeki kullanımları Osmanlı Türkçesi IV (2. HAFTA).docx
3 Farsça ön ve son edatlar. Örnek okuma metinleri
4 Farsçada kelime türetme yolları ve Türkçedeki durumu. Örnek metinler
5 Farsça bileşik sıfatlar ve isimler. Örnek metinler
6 Farsçada çoğulların ve edatların Osmanlı Türkçesinde kullanımı
7 Ara sınav
8 Farsça tamlama örnekleri ve çözümleri
9 Osmanlı Türkçesinde Farsça kelimelerin kullanım örnekleri, çözümler
10 Farsça yapılı tamlamaların çözümleri. Örnek metinler
11 Osmanlı Türkçesinde Farsça yapılı tamlamaların söz diziminde kullanımı
12 Farsçadan Türkçeye geçen ikileme-bileşik kelimeler ve bunların örnek metinlerle çözümü
13 Arapça ve Farsça tamlamaların Türkçe söz diziminde kullanımları
14 Arapça ve Farsça yapıların Türkçedeki örnek metinlerle çözümü

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1152636 Osmanlı Türkçesinde Farsça ve Arapça unsurları tespit etmek
2 1177681 Türk dili ve edebiyatının yaklaşık bin yıl devam eden edebi metinlerini sağlıklı bir şekilde okumak ve anlayabilmek
3 1167811 Farsçada kelime türetme yollarını ve Türkçedeki durumunu öğrenmek
4 1182323 Farsça yapılı tamlamaları çözümlemek
5 1183312 Arapça ve Farsça tamlamaların Türkçe söz diziminde kullanımlarını bilmek
6 1214999 Türkiye Türkçesindeki kelimelerin etimolojik kökenlerinin tespiti için Farsça kelimeleri bilmek
7 1220219 Etkili ve güzel konuşmada Türkçedeki Farsça kelimelerin sentaksına dikkat etmek
8 1221160 Türkçede mevcut olan kişi, yer, kavram, terim adı olarak kullanılan Farsça kelimelerin anlam ve yapı ilişkilerini bilmek
9 1204573 Tarihî metinlerin günümüz sinemasına uyarlanmasında Osmanlı Türkçesi metinlerinin önemini kavramak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63667 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatının başlangıçtan günümüze kadar gelişimini ve tarihçesini bilir.
2 63668 Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
3 63669 Türkçeyi en güzel şekilde kullanabilmek ve kendini ifade edebilme yeteneği kazanır.
4 63670 Dil, kültür ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlılık ve zevke sahip olur.
5 63671 Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olur.
6 63672 Tarihi ve çağdaş Türk lehçelerini temel seviyede bilir.
7 63673 Halk bilimi (folklor) ve Halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.
8 63674 Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili araştırma projeleri yapabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olur.
9 63675 Belgesel filmi, sinema filmi ve reklam filmi gibi alanlarda metin ve senaryo yazarlığı; gazete, dergi ve matbaalarda redaktörlük ve editörlük yapar.
10 63693 Alanda edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
11 63688 Alanla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
12 63676 Bu bilgi ve çözümleri eğitim-öğretim kurumlarında ya da bu kurumların dışındaki kurum ve kuruluşlar aracılığıyla toplumla paylaşır.
13 63694 Alan ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
14 63686 Alana dair yenilikçi projeler hazırlar.
15 63689 Alan ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
16 63687 Bu projelere alanla ilgili kişi ve kuruluşları dâhil eder.
17 63678 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilir.
18 63690 Alanda edinilen ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
19 63691 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmeyi yönlendirebilir.
20 63692 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilir.
21 63677 Alandaki bilgiye erişim kaynaklarını (kütüphaneler, online kaynaklar, veri tabanları vs.) kullanabilir.
22 63679 Alan ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
23 63680 Alan ile ilgili konularda düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
24 63681 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşanılan sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilir.
25 63682 İletişim ve etkinlikler için yazılı, işitsel, görsel ve sosyal medyayı kullanabilir.
26 63683 Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
27 63684 Eleştirel bir biçimde alanda derinlemesine bilgi sahibi olur.
28 63685 Alana ilişkin gelişmelerden haberdar olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
6 5
7 5
8 5
9 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek