Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE208 Yeni Türk Edebiyatında Hikaye ve Roman I 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Yeni Türk edebiyatında hikaye ve roman türünün doğuşunu ve ilk örneklerini tanıtmak; Tanzimat ve Servet-i Fünun dönemini; hikaye ve romancılar, hikaye ve roman örnekleri ve hikaye ve roman alanındaki gelişmeler açısından incelemek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Bekir Şakir Konyalı

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ahmet Hamdi Tanpınar, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi Güzin Dino, Türk Romanının Doğuşu. Mustafa Nihat Özön, Türkçede Roman Halit Ziya Uşaklıgil, Hikaye Robert Finn, Türk Romanı Hece dergisi, Türk Romanı Özel Sayısı Hece dergisi, Türk Öykücülüğü Özel sayısı Berna Moran, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış I. Cilt Cevdet Kudret, Türk Edebiyatında Hikaye ve Roman Mehmet Kaplan, Hikaye Tahlilleri Mehmet Kaplan, Türk edebiyatı Üzerine Araştırmalar Ömer Lekesiz, Yeni Türk Edebiyatında Öykü (1,2,3,4,5. Ciltler) Ahmet Hamdi Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler Banarlı, N. Sami, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi Cilt II.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yeni Türk Edebiyatında Hikaye ve Roman I dersinde Türk roman ve hikayesinin nasıl doğduğu anlatılacak; Türk roman ve hikayesinin hangi kaynaklardan beslendiği üzerinde durulacak; bu alandaki öncü roman ve hikaye yazarları tanıtılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 11 4 44
54 Ev Ödevi 9 3 27

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanzimat Dönemi roman ve hikayesinin genel özellikleri 1. TANZİMAT DEVRİ ROMAN VE HİKAYESİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ.docx
2 Ahmet Mithat Efendi'nin hikayeciliği. 2. A.M.E. HİKAYECİLİĞİ.docx
3 Ahmet Mithat Efendi: Karıkoca Masalı 3. KARIKOCA MASALI.docx
4 Ahmet Mithat Efendi: Beliyat-ı Mudhike 4. BELİYAT-I MUDHİKE.docx
5 Samipaşazade Sezai: Pandomima
6 Samipaşazade Sezai: Kediler
7 Namık Kemal'in roman anlayışı
8 Namık Kemal: İntibah
9 Ara Sınav
10 Recaizade Mahmut Ekrem: Araba Sevdası
11 Servet-i Fünun Dönemi hikaye ve romanı genel özellikleri
12 Halit Ziya’dan hikayeler: Ferhunde Kalfa
13 Halit Ziya'nın romancılığı
14 Halit Ziya: Mai ve Siyah

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1202796 Bu dersin sonunda öğrenci; Modern Türk roman ve hikayesinin nasıl doğduğunu öğrenecek;
2 1208041 Eski anlatılar ile yeni roman ve hikaye arasındaki ilişkiyi kavrayacak.
3 1210849 Türk roman ve hikayesinin kaç ayrı koldan gelişim gösterdiğini izleyebilecek.
4 1212581 Türk roman ve hikayesi ile Batı roman ve hikayesini karşılaştırabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63667 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatının başlangıçtan günümüze kadar gelişimini ve tarihçesini bilir.
2 63668 Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
3 63669 Türkçeyi en güzel şekilde kullanabilmek ve kendini ifade edebilme yeteneği kazanır.
4 63670 Dil, kültür ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlılık ve zevke sahip olur.
5 63671 Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olur.
6 63672 Tarihi ve çağdaş Türk lehçelerini temel seviyede bilir.
7 63673 Halk bilimi (folklor) ve Halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.
8 63674 Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili araştırma projeleri yapabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olur.
9 63675 Belgesel filmi, sinema filmi ve reklam filmi gibi alanlarda metin ve senaryo yazarlığı; gazete, dergi ve matbaalarda redaktörlük ve editörlük yapar.
10 63693 Alanda edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
11 63688 Alanla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
12 63676 Bu bilgi ve çözümleri eğitim-öğretim kurumlarında ya da bu kurumların dışındaki kurum ve kuruluşlar aracılığıyla toplumla paylaşır.
13 63694 Alan ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
14 63686 Alana dair yenilikçi projeler hazırlar.
15 63689 Alan ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
16 63687 Bu projelere alanla ilgili kişi ve kuruluşları dâhil eder.
17 63678 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilir.
18 63690 Alanda edinilen ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
19 63691 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmeyi yönlendirebilir.
20 63692 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilir.
21 63677 Alandaki bilgiye erişim kaynaklarını (kütüphaneler, online kaynaklar, veri tabanları vs.) kullanabilir.
22 63679 Alan ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
23 63680 Alan ile ilgili konularda düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
24 63681 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşanılan sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilir.
25 63682 İletişim ve etkinlikler için yazılı, işitsel, görsel ve sosyal medyayı kullanabilir.
26 63683 Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
27 63684 Eleştirel bir biçimde alanda derinlemesine bilgi sahibi olur.
28 63685 Alana ilişkin gelişmelerden haberdar olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 5 4 4 4 4 3 4 5 4 5 5
2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 5 4 4 4 4 3 4 5 4 5 5
3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 5 4 4 4 4 3 4 5 4 5 5
4 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 5 4 4 4 4 3 4 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek