Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE238 Türkoloji Kaynakçası 927003 2 4 5

Dersin Amacı

Klasik Türk edebiyatı araştırmalarında kaynaklara farklı yollardan ulaşmayı ve bu alanda yapılacak bilimsel çalışmaların yöntemini ortaya koymak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed İkbâl GÜLER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Selami Ece, Klasik Türk Edebiyatı Araştırma Yöntemleri.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

İlmî çalışmalarda yola çıkılırken dikkat edilmesi gereken hususlar Bilimsel bir çalışmaya başlamadan önce şablon oluşturma. Yazım kuralları Klasik Türk edebiyatı literatürü Yazma eserlere dair bilgiler. Tarih düşürme çeşitleri Metin transkripsiyonu Metin neşri Metin tenkidi Metin tamiri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 25 25
2 Final Sınavı 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İlmî çalışma yapacak olan kişinin sahip olması gereken özellikler. TÜRKOLOJİ KAYNAKÇASI (1. HAFTA)r.pptx
TÜRKOLOJİ KAYNAKÇASI (1. HAFTA).docx
2 Etik, intihal ve araştırma konusunun tespiti konuları hakkında bilgi sahibi olma. TÜRKOLOJİ KAYNAKÇASI (2. HAFTA).docx
TÜRKOLOJİ KAYNAKÇASI (2. HAFTA)r.pptx
3 Klasik Türk edebiyatı çalışmalarında eserin çerçevesini-şablonunu oluşturma. TÜRKOLOJİ KAYNAKÇASI (3. HAFTA).docx
TÜRKOLOJİ KAYNAKÇASI (3. HAFTA)r.pptx
4 Yazım kuralları ve düzende dikkat edilmesi gereken hususlar. TÜRKOLOJİ KAYNAKÇASI (4. HAFTA)r.pptx
TÜRKOLOJİ KAYNAKÇASI (4. HAFTA).docx
5 Yazım kuralları ve düzende dikkat edilmesi gereken hususlar. TÜRKOLOJİ KAYNAKÇASI (5. HAFTA)r.pptx
TÜRKOLOJİ KAYNAKÇASI (5. HAFTA).docx
6 Klasik Türk edebiyatının literatürü TÜRKOLOJİ KAYNAKÇASI (6. HAFTA).docx
TÜRKOLOJİ KAYNAKÇASI (6. HAFTA)r.pptx
7 Nüsha tavsifi TÜRKOLOJİ KAYNAKÇASI (7. HAFTA).docx
TÜRKOLOJİ KAYNAKÇASI (7. HAFTA)r.pptx
8 Nüsha tavsifi TÜRKOLOJİ KAYNAKÇASI (8. HAFTA)r.pptx
TÜRKOLOJİ KAYNAKÇASI (8. HAFTA).docx
9 Ara sınav
10 Hat çeşitleri ve el yazması eserlerden örnekler TÜRKOLOJİ KAYNAKÇASI (10. HAFTA).docx
TÜRKOLOJİ KAYNAKÇASI (10. HAFTA)r.pptx
11 Metin transkripsiyonu TÜRKOLOJİ KAYNAKÇASI (11. HAFTA).docx
TÜRKOLOJİ KAYNAKÇASI (11. HAFTA)r.pptx
12 Metin neşri TÜRKOLOJİ KAYNAKÇASI (12. HAFTA).docx
TÜRKOLOJİ KAYNAKÇASI (12. HAFTA)r.pptx
13 Metin tenkidi TÜRKOLOJİ KAYNAKÇASI (13. HAFTA).docx
14 Metin tamiri TÜRKOLOJİ KAYNAKÇASI (14. HAFTA).docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1522456 Öğrenci ilmî çalışma yolunda hangi özelliklere sahip olması gerektiğini öğrenir.
2 1522455 Öğrenci klasik Türk edebiyatı alanındaki kaynaklara ulaşır.
3 1522461 Öğrenci klasik Türk edebiyatı sahasında bilimsel çalışma yaparken hangi yolları takip etmesi gerektiğini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71436 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatının başlangıçtan günümüze kadar gelişimini ve tarihçesini bilir.
2 71437 Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
3 71438 Türkçeyi en güzel şekilde kullanabilmek ve kendini ifade edebilme yeteneği kazanır.
4 71439 Dil, kültür ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlılık ve zevke sahip olur.
5 71440 Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olur.
6 71441 Tarihi ve çağdaş Türk lehçelerini temel seviyede bilir.
7 71442 Halk bilimi (folklor) ve Halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.
8 71443 Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili araştırma projeleri yapabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olur.
9 71444 Belgesel filmi, sinema filmi ve reklam filmi gibi alanlarda metin ve senaryo yazarlığı; gazete, dergi ve matbaalarda redaktörlük ve editörlük yapar.
10 71462 Alanda edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
11 71457 Alanla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
12 71445 Bu bilgi ve çözümleri eğitim-öğretim kurumlarında ya da bu kurumların dışındaki kurum ve kuruluşlar aracılığıyla toplumla paylaşır.
13 71463 Alan ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
14 71455 Alana dair yenilikçi projeler hazırlar.
15 71458 Alan ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
16 71456 Bu projelere alanla ilgili kişi ve kuruluşları dâhil eder.
17 71447 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilir.
18 71459 Alanda edinilen ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
19 71460 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmeyi yönlendirebilir.
20 71461 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilir.
21 71446 Alandaki bilgiye erişim kaynaklarını (kütüphaneler, online kaynaklar, veri tabanları vs.) kullanabilir.
22 71448 Alan ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
23 71449 Alan ile ilgili konularda düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
24 71450 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşanılan sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilir.
25 71451 İletişim ve etkinlikler için yazılı, işitsel, görsel ve sosyal medyayı kullanabilir.
26 71452 Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
27 71453 Eleştirel bir biçimde alanda derinlemesine bilgi sahibi olur.
28 71454 Alana ilişkin gelişmelerden haberdar olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek