Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE303 Yeni Türk Edebiyatında Şiir-II 927001 3 5 5

Dersin Amacı

Fecr-i Ati, Milli Edebiyat ve Beş Hececiler dönemlerini şairler, şiirler ve şiir alanındaki gelişmeler açısından incelemek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. İlknur TATAR KIRILMIŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ahmet Hamdi Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler. Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri. Kenan Akyüz, Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi. Şerif Aktaş, Yenileşme Dönemi Türk Şiiri Antolojisi I. Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri I Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı Mehmet Kaplan, Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar 1,2. Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı. Ali İhsan Kolcu, Servet-i Fünun Edebiyatı Ali İhsan Kolcu, Milli Edebiyat. Hece Dergisi, Türk Şiiri Özel Sayısı.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yeni Türk Edebiyatında Şiir II dersinde, modern Türk şiirinin estetik yönden farklı tercihler dönemine girerek gelişim gösterdiği Fecr-i Ati, Milli Edebiyat ve Beş Hececileri şiir alanındaki bireyselleşme ve yeni arayışlara değinilecek; şiir yoluyla yapılan yakın tarih yorumları üzerinde durulacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 13 4 52
54 Ev Ödevi 13 3 39

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ara Nesil (Süleyman Nazif, Hüseyin Siyret, Tahsin Nahit, İsmail Safa, Hüseyin Suat, Celâl Sahir...)
2 Fecr-î Âti Edebi Beyannamesi ve Ahmet Haşim; Ahmet Haşim’den şiirler. Fecr-i Ati.doc
3 Ahmet Haşim ve poetikası ahmet-hasimin-poetikasi-kapakli.pdf
4 Ara Sınav
5 Mehmet Akif Ersoy’dan şiirler. Mehmet Akif Ersoy Poetika.pdf
6 Tevfik Fikret-Mehmet Akif Polemiği Mehmet Akif ile Tevfik Fikret Polemiği.pdf
7 Yahya Kemal’den şiirler. Mehmet Akif ile Tevfik Fikret Polemiği.pdf
AÇIK DENİZ.doc
8 Yahya Kemal ve Nev-Yunanilik Nev Yunanilik.pdf
9 Midhat Cemal Kuntay, Emin Bülend, Rıza Tevfik…
10 Millî Edebiyat devri şiiri (Ziya Gökalp’ten şiirler) Ziya Gökalp ve Şiiri.pdf
11 Genç Kalemler dergisindeki Yeni Lisan beyannamesi ve etrafındaki edebiyatın dili ve içeriğine dair tartışmalar. Yeni Lisan.pdf
12 Ziya Gökalp ve Türkçülüğün Esasları Ziya Gökalp ve Türkçülüğün Esasları.pdf
13 Fikir Hareketlerinin siyasi kaynakları ve edebiyata tesiri açısından Türkçülük,İslamcılık ve Osmanlıcılık. Üç Tarz-ı Siyaset.pdf
14 Dönem şiirinde öne çıkan şekil özellikleri, estetik algının değişimi, dilin kullanımı ve tercih mekanizmasını etkileyen hususlar genel bir değerlendirmeye tabii tutulur. Milli Edebiyat Dönemi.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1222437 Bu dersin sonunda öğrenci; Yeni Türk şiirindeki gelişmeleri fark edecek.
2 1222454 Şiir sanatının felsefe ve ideoloji ile ilişkisini öğrenecek.
3 1224166 Yakın tarihin ve yaşanan siyasi olayların şiirdeki iz ve etkilerini fark edecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63667 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatının başlangıçtan günümüze kadar gelişimini ve tarihçesini bilir.
2 63668 Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
3 63669 Türkçeyi en güzel şekilde kullanabilmek ve kendini ifade edebilme yeteneği kazanır.
4 63670 Dil, kültür ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlılık ve zevke sahip olur.
5 63671 Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olur.
6 63672 Tarihi ve çağdaş Türk lehçelerini temel seviyede bilir.
7 63673 Halk bilimi (folklor) ve Halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.
8 63674 Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili araştırma projeleri yapabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olur.
9 63675 Belgesel filmi, sinema filmi ve reklam filmi gibi alanlarda metin ve senaryo yazarlığı; gazete, dergi ve matbaalarda redaktörlük ve editörlük yapar.
10 63693 Alanda edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
11 63688 Alanla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
12 63676 Bu bilgi ve çözümleri eğitim-öğretim kurumlarında ya da bu kurumların dışındaki kurum ve kuruluşlar aracılığıyla toplumla paylaşır.
13 63694 Alan ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
14 63686 Alana dair yenilikçi projeler hazırlar.
15 63689 Alan ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
16 63687 Bu projelere alanla ilgili kişi ve kuruluşları dâhil eder.
17 63678 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilir.
18 63690 Alanda edinilen ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
19 63691 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmeyi yönlendirebilir.
20 63692 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilir.
21 63677 Alandaki bilgiye erişim kaynaklarını (kütüphaneler, online kaynaklar, veri tabanları vs.) kullanabilir.
22 63679 Alan ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
23 63680 Alan ile ilgili konularda düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
24 63681 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşanılan sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilir.
25 63682 İletişim ve etkinlikler için yazılı, işitsel, görsel ve sosyal medyayı kullanabilir.
26 63683 Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
27 63684 Eleştirel bir biçimde alanda derinlemesine bilgi sahibi olur.
28 63685 Alana ilişkin gelişmelerden haberdar olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 4 4 3 3 2 4 3 3 4
2 3 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 4 4 3 3 2 4 3 3 4
3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 4 4 3 3 2 4 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek