Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE337 Edebiyat Felsefesi ve Estetik 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Edebiyat felsefesinin anlatıda estetik bir unsura dönüşebilmesi teorik düzlemde tanıma ve yorumlayabilme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. İlknur TATAR KIRILMIŞ

Ön Koşul Dersleri

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İsmail Tunalı, Estetik Benedetto Groce, Estetik Denis Huisman Estetik Adem Çalışkan Edebiyat Bilimi ve Modern Türk Edebiyatında Edebiyat Felsefesi

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Bu dersin öğrencisi estetik disiplinin önemli bir unsuru güzel kavramı etrafındaki temel birikimden tarihsel planda bilgi sahibi olur.Felsefe ve onun edebiyatta bir ifade unsuruna dönüşmesini örnek metinlerle tanır. Yıl içerisinde yapılan ara sınav ve final dönemlerinde derste edindiği bilgiyi sınav metni üzerinde uygular.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 100 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 2 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 30 30
2 Final Sınavı 1 45 45
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 1 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Felsefe ve Edebiyat’ın bir alt bilim dalı olarak Edebiyat Felsefesini ‘edebiyat estetiği’ dahil bütün alt kolları ile birlikte ‘kuramsal’ olarak incelenmesinin ilk basamakları üzerinde durulur.Edebiyatın kendi iç dinamikleriyle farklı disiplinlerden getirdiği bakış açısı yeni bir inceleme metodu olarak metne uygulanabilmesinin koşulları somutlaştırılır. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/181111
2 Felsefe ve Edebiyat’ın bir alt bilim dalı olarak Edebiyat Felsefesini ‘edebiyat estetiği’ dahil bütün alt kolları ile birlikte ‘kuramsal’ olarak incelenmesinin ilk basamakları üzerinde durulur.Edebiyatın kendi iç dinamikleriyle farklı disiplinlerden getirdiği bakış açısı yeni bir inceleme metodu olarak metne uygulanabilmesinin koşulları tanıma http://isamveri.org/pdfdrg/D03265/2003_2/2003_2_DUZGUNSA.pdf
3 Edebiyatın kendi iç dinamikleriyle farklı disiplinlerden getirdiği bakış açısının zamanla değişebilir. Klasik, romantik veya realist sanat anlayışlarının edebiyatın ifade mekanizmasına tesiri. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/149922
4 Modernizm ve sanat ilişkisi. Metnin anlatı dinamiklerindeki değişim.
5 Marksist Estetik Varoluşçuluk http://www.idildergisi.com/makale/pdf/1529166897.pdf
https://www.academia.edu/36060288/Marksist_Felsefenin_Estetik_Y%C3%BCz%C3%BC_Marx_Felsefesini_Yapt%C4%B1_Felsefesi_Marx%C4%B1_Yapt%C4%B1
6 Ara Sınav
7 Husserl'in Fenomenoloji ile ilgili düşünceleri ve estetik algının değişimi https://www.academia.edu/36060288/Marksist_Felsefenin_Estetik_Y%C3%BCz%C3%BC_Marx_Felsefesini_Yapt%C4%B1_Felsefesi_Marx%C4%B1_Yapt%C4%B1
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/758230
8 Postmodern estetik http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad/article/download/74/68
9 örnek metin HURUFÎ SONNET.doc
10 örnek metin mansur.doc
11 örnek metin merdiven.doc
12 örnek metin Murat Üstübal.doc
13 örnek metin Doğu'nun Diyalektiği.doc
14 örnek metin Dönem değerlendirmesi.doc
15 final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1293327 Edebiyat felsefesinin estetik bir unsura dönüşmesini teorik ve metin üzerinde bireysel çalışma ile kavrar.
2 1293328 Estetiğin değişken bir unsur olduğunu zaman kavramına bağlı olarak her çağın güzelinin farklı olduğunu keşfeder.
3 1293329 Edebiyatta ideoloji ve sanat kaygısının metnin dilini değiştirdiğini gözlemler.
4 1293330 Toplumun faydasına dayalı veya bireyin sanat zevkine bağlı anlayışların farklı bir estetik oluşturduğunu gözlemler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63667 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatının başlangıçtan günümüze kadar gelişimini ve tarihçesini bilir.
2 63668 Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
3 63669 Türkçeyi en güzel şekilde kullanabilmek ve kendini ifade edebilme yeteneği kazanır.
4 63670 Dil, kültür ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlılık ve zevke sahip olur.
5 63671 Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olur.
6 63672 Tarihi ve çağdaş Türk lehçelerini temel seviyede bilir.
7 63673 Halk bilimi (folklor) ve Halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.
8 63674 Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili araştırma projeleri yapabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olur.
9 63675 Belgesel filmi, sinema filmi ve reklam filmi gibi alanlarda metin ve senaryo yazarlığı; gazete, dergi ve matbaalarda redaktörlük ve editörlük yapar.
10 63693 Alanda edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
11 63688 Alanla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
12 63676 Bu bilgi ve çözümleri eğitim-öğretim kurumlarında ya da bu kurumların dışındaki kurum ve kuruluşlar aracılığıyla toplumla paylaşır.
13 63694 Alan ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
14 63686 Alana dair yenilikçi projeler hazırlar.
15 63689 Alan ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
16 63687 Bu projelere alanla ilgili kişi ve kuruluşları dâhil eder.
17 63678 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilir.
18 63690 Alanda edinilen ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
19 63691 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmeyi yönlendirebilir.
20 63692 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilir.
21 63677 Alandaki bilgiye erişim kaynaklarını (kütüphaneler, online kaynaklar, veri tabanları vs.) kullanabilir.
22 63679 Alan ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
23 63680 Alan ile ilgili konularda düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
24 63681 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşanılan sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilir.
25 63682 İletişim ve etkinlikler için yazılı, işitsel, görsel ve sosyal medyayı kullanabilir.
26 63683 Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
27 63684 Eleştirel bir biçimde alanda derinlemesine bilgi sahibi olur.
28 63685 Alana ilişkin gelişmelerden haberdar olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek