Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE325 Dede Korkut Oğuznamaleri 927003 3 5 5

Dersin Amacı

Dede Korkut Kitabı'nın nüshalarını okuma becerisi kazandırmak ve Dede Korkut Kitabı'ndan hareketle Türk kültürünün temel kodlarını belirlemek; bunlarla, yaşayan halk kültürümüz arasında bir bağ kurmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Bekir Şişman

Ön Koşul Dersleri

Yok.

Önerilen Diğer Hususlar

Yok.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Muharrem Ergin: Dede Korkut Kitabı I-II, Ank., 1991. Saim Sakaoğlu: Dede Korkut Kitabı I-II, Konya, 1998. Orhan Şaik Gökyay: Dedem Korkudun Kitabı, İst., 2000. Fahrettin Kırzıoğlı: Dede Korkut Oğuznâmeleri, Ank., 2000. Bekir Sami Özsoy: Dede Korkut Kitabı, Ank., 2006. Abdimalik Nısanbayev: Kazakistan'da Dede Korkut, Ank., 2000. Semih Tezcan: Dede Korkut Oğuznameleri Üzerine Notlar, İst., 2001. Semih Tezcan-Hendrik Boeschoten: Dede Korkut Oğuznameleri, İst., 2001.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok.

Dersin İçeriği

Dede Korkut Kitabı'na ait nüshaların özellikleri. Dede Korkut Kitabı üzerine yapılan çalışmalar. Dede Korkut Hikâyelerinin incelenmesi (Motif, mitolojik unsurlar, masal unsurları, destan unsurları, Türk Kültürüne ait izler).

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 2 10 20
10 Tartışma 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dede Korkut Kitabı'nın Tanıtılması özellikler.jpg
2 Nüsha Tavsifleri Nüshalar 1.jpg
Nüshalar 2.jpg
nüshalar 3.jpg
Nüshalar 4.jpg
3 Dede Korkut Hikâyelerinin Önemi özellikler.jpg
4 Nüsha Okumaları nüsha örneği.jpg
5 Nüsha Okumaları
6 Nüsha Okumaları
7 Boğaç Han Hikâyesi'nin İncelenmesi
8 Bamsı Beyrek Hikâyesi'nin İncelenmesi
9 Deli Dumrul Hikâyesi'nin İncelenmesi Dede Korkut'ta Ölüm.pdf
http://dedekorkutdergisi.com/Makaleler/95453882_%c5%9ei%c5%9fman,%20Bekir.pdf
10 Ara Sınav
11 Tepegöz Hikâyesi'nin İncelenmesi
12 Diğer Hikâyelerin Epizotlarının tespiti
13 Dede Korkut Hikâyeleri Üzerine Yapılmış Bazı Yayınların İncelenmesi kaynakça.jpg
14 Dede Korkut Hikâyelerindeki Türk Kültürüne Ait Temel Kodlar gelenek 1.jpg
Gelenek 2.jpg

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1388910 Dede Korkut Kitabı'ndan hareketle Türk kültürünün temel kodlarını öğrenmek ve bunlarla yaşayan halk kültürümüz arasında bir bağ kurmak.
2 1380113 Türk Kültürünün temel metinlerinden olan Dede Korkut Kitabı\'na ait nüshaları okuma becerisi kazanmak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71436 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatının başlangıçtan günümüze kadar gelişimini ve tarihçesini bilir.
2 71437 Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
3 71438 Türkçeyi en güzel şekilde kullanabilmek ve kendini ifade edebilme yeteneği kazanır.
4 71439 Dil, kültür ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlılık ve zevke sahip olur.
5 71440 Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olur.
6 71441 Tarihi ve çağdaş Türk lehçelerini temel seviyede bilir.
7 71442 Halk bilimi (folklor) ve Halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.
8 71443 Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili araştırma projeleri yapabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olur.
9 71444 Belgesel filmi, sinema filmi ve reklam filmi gibi alanlarda metin ve senaryo yazarlığı; gazete, dergi ve matbaalarda redaktörlük ve editörlük yapar.
10 71462 Alanda edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
11 71457 Alanla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
12 71445 Bu bilgi ve çözümleri eğitim-öğretim kurumlarında ya da bu kurumların dışındaki kurum ve kuruluşlar aracılığıyla toplumla paylaşır.
13 71463 Alan ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
14 71455 Alana dair yenilikçi projeler hazırlar.
15 71458 Alan ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
16 71456 Bu projelere alanla ilgili kişi ve kuruluşları dâhil eder.
17 71447 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilir.
18 71459 Alanda edinilen ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
19 71460 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmeyi yönlendirebilir.
20 71461 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilir.
21 71446 Alandaki bilgiye erişim kaynaklarını (kütüphaneler, online kaynaklar, veri tabanları vs.) kullanabilir.
22 71448 Alan ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
23 71449 Alan ile ilgili konularda düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
24 71450 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşanılan sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilir.
25 71451 İletişim ve etkinlikler için yazılı, işitsel, görsel ve sosyal medyayı kullanabilir.
26 71452 Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
27 71453 Eleştirel bir biçimde alanda derinlemesine bilgi sahibi olur.
28 71454 Alana ilişkin gelişmelerden haberdar olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 2 4 5 2 1 3 1 3 2 2 3 1 2 2 2 3 4 4 4 3 2 2 3 3 3 4
2 3 3 2 4 5 2 1 3 1 3 2 2 3 1 2 2 2 3 4 4 4 3 2 2 3 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek