Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE325 Dede Korkut Oğuznamaleri 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Dede Korkut Kitabı'nın nüshalarını okuma becerisi kazandırmak ve Dede Korkut Kitabı'ndan hareketle Türk kültürünün temel kodlarını belirlemek; bunlarla, yaşayan halk kültürümüz arasında bir bağ kurmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Bekir Şişman

Ön Koşul Dersleri

Yok.

Önerilen Diğer Hususlar

Yok.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Muharrem Ergin: Dede Korkut Kitabı I-II, Ank., 1991. Saim Sakaoğlu: Dede Korkut Kitabı I-II, Konya, 1998. Orhan Şaik Gökyay: Dedem Korkudun Kitabı, İst., 2000. Fahrettin Kırzıoğlı: Dede Korkut Oğuznâmeleri, Ank., 2000. Bekir Sami Özsoy: Dede Korkut Kitabı, Ank., 2006. Abdimalik Nısanbayev: Kazakistan'da Dede Korkut, Ank., 2000. Semih Tezcan: Dede Korkut Oğuznameleri Üzerine Notlar, İst., 2001. Semih Tezcan-Hendrik Boeschoten: Dede Korkut Oğuznameleri, İst., 2001.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok.

Dersin İçeriği

Dede Korkut Kitabı'na ait nüshaların özellikleri. Dede Korkut Kitabı üzerine yapılan çalışmalar. Dede Korkut Hikâyelerinin incelenmesi (Motif, mitolojik unsurlar, masal unsurları, destan unsurları, Türk Kültürüne ait izler).

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 2 10 20
10 Tartışma 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dede Korkut Kitabı'nın Tanıtılması özellikler.jpg
2 Nüsha Tavsifleri Nüshalar 1.jpg
Nüshalar 2.jpg
nüshalar 3.jpg
Nüshalar 4.jpg
3 Dede Korkut Hikâyelerinin Önemi özellikler.jpg
4 Nüsha Okumaları nüsha örneği.jpg
5 Nüsha Okumaları
6 Nüsha Okumaları
7 Boğaç Han Hikâyesi'nin İncelenmesi
8 Bamsı Beyrek Hikâyesi'nin İncelenmesi
9 Deli Dumrul Hikâyesi'nin İncelenmesi Dede Korkut'ta Ölüm.pdf
http://dedekorkutdergisi.com/Makaleler/95453882_%c5%9ei%c5%9fman,%20Bekir.pdf
10 Ara Sınav
11 Tepegöz Hikâyesi'nin İncelenmesi
12 Diğer Hikâyelerin Epizotlarının tespiti
13 Dede Korkut Hikâyeleri Üzerine Yapılmış Bazı Yayınların İncelenmesi kaynakça.jpg
14 Dede Korkut Hikâyelerindeki Türk Kültürüne Ait Temel Kodlar gelenek 1.jpg
Gelenek 2.jpg

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
41822 1160174 Dede Korkut Kitabı\'ndan hareketle Türk kültürünün temel kodlarını öğrenmek ve bunlarla yaşayan halk kültürümüz arasında bir bağ kurmak.
41831 1150924 Türk Kültürünün temel metinlerinden olan Dede Korkut Kitabı\'na ait nüshaları okuma becerisi kazanmak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63667 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatının başlangıçtan günümüze kadar gelişimini ve tarihçesini bilir.
2 63668 Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
3 63669 Türkçeyi en güzel şekilde kullanabilmek ve kendini ifade edebilme yeteneği kazanır.
4 63670 Dil, kültür ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlılık ve zevke sahip olur.
5 63671 Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olur.
6 63672 Tarihi ve çağdaş Türk lehçelerini temel seviyede bilir.
7 63673 Halk bilimi (folklor) ve Halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.
8 63674 Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili araştırma projeleri yapabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olur.
9 63675 Belgesel filmi, sinema filmi ve reklam filmi gibi alanlarda metin ve senaryo yazarlığı; gazete, dergi ve matbaalarda redaktörlük ve editörlük yapar.
10 63693 Alanda edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
11 63688 Alanla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
12 63676 Bu bilgi ve çözümleri eğitim-öğretim kurumlarında ya da bu kurumların dışındaki kurum ve kuruluşlar aracılığıyla toplumla paylaşır.
13 63694 Alan ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
14 63686 Alana dair yenilikçi projeler hazırlar.
15 63689 Alan ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
16 63687 Bu projelere alanla ilgili kişi ve kuruluşları dâhil eder.
17 63678 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilir.
18 63690 Alanda edinilen ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
19 63691 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmeyi yönlendirebilir.
20 63692 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilir.
21 63677 Alandaki bilgiye erişim kaynaklarını (kütüphaneler, online kaynaklar, veri tabanları vs.) kullanabilir.
22 63679 Alan ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
23 63680 Alan ile ilgili konularda düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
24 63681 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşanılan sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilir.
25 63682 İletişim ve etkinlikler için yazılı, işitsel, görsel ve sosyal medyayı kullanabilir.
26 63683 Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
27 63684 Eleştirel bir biçimde alanda derinlemesine bilgi sahibi olur.
28 63685 Alana ilişkin gelişmelerden haberdar olur.