Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE331 Türk Destanlarının Tahlili 927003 3 5 5

Dersin Amacı

Destan türü ve Türk destanları hakkında temel bilgilere sahip olmak. Destan inceleme yöntemini kavramak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Bekir Şişman

Ön Koşul Dersleri

Yok.

Önerilen Diğer Hususlar

Yok.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Şakir İbraev: Destanın Yapısı, Ank., 1998. Hasan Köksal: Milli Destanlarımız ve Türk Halk edebiyatı, İst., 1985. Necati Sepetçioğlu: Karşılaştırmalı Türk Destanları, İst., 1995. Bekir Şişman: Cengiznâme, Samsun, 2009. Özkul Çobanoğlu: Türk Dünyası Epik Destan geleneği, Ank., 2003. Necati Demir: Danişmend Gazi Destanı, Tokat, 2005. Saim Sakaoğlu-Ali Duymaz: İslamiyet Öncesi Türk Destanları, İst., 2003. Hasan Köksal: Battal Gazi Destanı, Ank., 2003.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok.

Dersin İçeriği

Destan türleri, Türk destanlarının tasnifi, destan inceleme metotları ve örmek incelemeler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 25 25
5 Derse Katılım 4 5 20
34 Okuma 3 5 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Destanın Tanımı, Milli Destanlar, Destanların Yazıya Geçirilmesi
2 Türk Destanlarının Sınıflandırılması
3 Türk Destanlarının Kaynakları
4 Destanın Yapısı ve İnceleme Metotları
5 Türk Destanlarındaki Tipler ve Motifler
6 Destanlarda Metinlerarasılık.
7 Oğuznâme, Cengiznâme ve Timurnâme'nin Karşılaştırılması
8 Lord Raglan, Şakir İbraev ve Ülkü Kara Düzgün'e Göre Destanlardaki Geleneksel Kahraman Kalıbı
9 Köroğlu Destanı'nın Orta Asya ve Anadolun Varyantlarının Karşılaştırılması
10 Ara sınav
11 Folklorun Beş İşlevi ve Köroğlu
12 İslami Dönem Türk Destanları
13 Battalnâme'nin Motif Yapısı
14 Danışmendnâme'nin Motif Yapısı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1395311 Türk destanlarının başlangıçtan günümüze kadar gelişimini ve tarihçesini bilmek.
2 1397401 Türk destanlarının sınıflandırmasını bilmek.
3 1537667 Türk destanlarının kaynaklarını bilmek.
4 1537668 Destanın yapısı ve inceleme metotlarını bilmek.
5 1537669 Türk destanlarındaki tip ve motifleri bilmek.
6 1537670 Destanlarda metinlerarasılık ilişkilerini bilmek.
7 1537671 Oğuznâme, Cengiznâme ve Timurnâme'nin karşılaştırılmasını bilmek.
8 1537672 Lord Raglan, Şakir İbraev ve Ülkü Kara Düzgün'e göre destanlardaki geleneksel kahraman kalıbını bilmek.
9 1537673 Köroğlu Destanı'nın Orta Asya ve Anadolu varyantlarının karşılaştırılması bilmek.
10 1537674 Folklorun beş işlevini bilmek.
11 1537675 İslami dönem Türk destanlarını bilmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71436 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatının başlangıçtan günümüze kadar gelişimini ve tarihçesini bilir.
2 71437 Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
3 71438 Türkçeyi en güzel şekilde kullanabilmek ve kendini ifade edebilme yeteneği kazanır.
4 71439 Dil, kültür ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlılık ve zevke sahip olur.
5 71440 Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olur.
6 71441 Tarihi ve çağdaş Türk lehçelerini temel seviyede bilir.
7 71442 Halk bilimi (folklor) ve Halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.
8 71443 Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili araştırma projeleri yapabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olur.
9 71444 Belgesel filmi, sinema filmi ve reklam filmi gibi alanlarda metin ve senaryo yazarlığı; gazete, dergi ve matbaalarda redaktörlük ve editörlük yapar.
10 71462 Alanda edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
11 71457 Alanla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
12 71445 Bu bilgi ve çözümleri eğitim-öğretim kurumlarında ya da bu kurumların dışındaki kurum ve kuruluşlar aracılığıyla toplumla paylaşır.
13 71463 Alan ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
14 71455 Alana dair yenilikçi projeler hazırlar.
15 71458 Alan ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
16 71456 Bu projelere alanla ilgili kişi ve kuruluşları dâhil eder.
17 71447 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilir.
18 71459 Alanda edinilen ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
19 71460 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmeyi yönlendirebilir.
20 71461 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilir.
21 71446 Alandaki bilgiye erişim kaynaklarını (kütüphaneler, online kaynaklar, veri tabanları vs.) kullanabilir.
22 71448 Alan ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
23 71449 Alan ile ilgili konularda düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
24 71450 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşanılan sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilir.
25 71451 İletişim ve etkinlikler için yazılı, işitsel, görsel ve sosyal medyayı kullanabilir.
26 71452 Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
27 71453 Eleştirel bir biçimde alanda derinlemesine bilgi sahibi olur.
28 71454 Alana ilişkin gelişmelerden haberdar olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Öğrenme Çıktısı
1 2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek