Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE306 Harezm-Kıpçak Türkçesi 927001 3 6 4

Dersin Amacı

Türk dilinin tarihsel dönemlerinden Harezm-Altınorda ve Kıpçak yazı dillerinin karakteristik ses ve şekil özelliklerini tanıtmak, ilgili metinleri okuyup anlayabilmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Hanife ALKAN ATAMAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-ATA, Aysu (2002). Harezm-Altınordu Türkçesi, İstanbul: Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi. - ARGUNŞAH, Mustafa-SAĞOL YÜKSEKKAYA, Gülden (2012). Karahanlıca Harezmce Kıpçakça Dersleri, İstanbul: Kesit Yayınları. -ECKMANN, Janos (2003), Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi Üzerine Araştırmalar, (Yayına haz. Osman Fikri Sertkaya), Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. -ERCİLASUN, Ahmet (2004). Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi, Ankara: Akçağ Yayınları. -HACIEMİNOĞLU, Necmettin (1997). Harezm Türkçesi ve Grameri, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları. -VURAL, Hanifi-TOPARLI, Recep (2013). Kıpçak Türkçesi, Ankara: Son Çağ Yayınları. - VURAL, Hanifi-TOPARLI, Recep (2007). Harezm Türkçesi, Tokat: Öncü Basımevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Harezm-Altınorda ve Kıpçak yazı dillerinin Türk dili tarihi içerisindeki yeri, Harezm-Altınorda ve Kıpçak yazı dillerinin karakteristik ses ve şekil özellikleri, Harezm-Altınorda ve Kıpçak yazı dillerinin temsilcileri ve mevcut metinleri, Harezm-Altınorda ve Kıpçak yazı dillerinin karakteristik metinleri üzerinde gramatikal inceleme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 35 35
2 Final Sınavı 1 40 40
4 Quiz 1 30 30
48 Sözlü Sınav 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Harezm-Altınorda Türkçesinin Türk dili tarihi içerisindeki yeri Harezm Türkçesi Giriş.docx
2 Harezm-Altınorda Türkçesinin temsilcileri ve metinleri HAREZM TÜRKÇESİ İLE YAZILAN ESERLER.pdf
3 Harezm-Altınorda Türkçesinin karakteristik ses ve şekil özellikleri, isim çekim ekleri Harezm Kıpçak Türkçesi ses bilgisi İsim çekimi.pdf
4 Harezm-Altınorda Türkçesinin fiil çekim ekleri, dönem metinlerini okuma ve üzerinde gramatikal inceleme Harezm-Kıpçak Türkçesi fiil çekimi.pdf
Nehcü'l-Feradis Metin.jpg
001_LI.jpg
Kelime tahlilleri 1.jpeg
Kelime tahlilleri 1-2.jpg
5 Harezm-Altınorda Türkçesinin metinleri üzerinde gramatikal inceleme Nehcü'l-Feradis 2-1.jpg
Nehcü'l-Feradis 2-2.jpg
Nehcü'l-Feradis 2-3.jpg
NF çeviri 2-1.jpg
NF çeviri 2-2.jpg
Kelime tahlilleri 2-1.jpg
Kelime tahlilleri 2-2.jpg
6 Harezm-Altınorda Türkçesinin metinleri üzerinde gramatikal inceleme Nehcü'l-Feradis 3-1.jpg
Nehcü'l-Feradis 3-2.jpg
Nehcü'l-Feradis 3-3.jpg
Nehcü'l-Feradis 3-4.jpg
NF çeviri 3-1.jpg
NF çeviri 3-2.jpg
Kelime tahlilleri 3-1.jpg
Kelime tahlilleri 3-2.jpg
7 Harezm-Altınorda Türkçesinin metinleri üzerinde gramatikal inceleme NF 4-1.jpg
NF 4-2.jpg
NF 4-3.jpg
NF çeviri 4-1.jpg
NF çeviri 4-2.jpg
Kelime tahlilleri 4-1.jpg
Kelime tahlilleri 4-2.jpg
8 Ara Sınav
9 Kıpçak Türkçesinin Türk dili tarihi içerisindeki yeri ve dönemleri Kıpçak Türkçesinin Türk Dili Tarihi İçindeki Yeri ve Dönemleri.ppt
10 Kuman ve Ermeni Kıpçak Türkçesi metinleri Kuman ve Ermeni Kıpçakçası.ppt
11 Memluk Kıpçakçasının metinleri ve gramatikal yapısı Memluk Kıpçakçası.ppt
12 Kıpçak Türkçesinin metinleri üzerinde gramatikal inceleme 19.JPG
20.JPG
21.JPG
Çeviri 1.jpg
Çeviri 2.JPG
13 Kıpçak Türkçesinin metinleri üzerinde gramatikal inceleme 22.JPG
23 (1).JPG
24.JPG
Çeviri 2.JPG
14 Kıpçak Türkçesinin metinleri üzerinde gramatikal inceleme 25.JPG
26.JPG
27.JPG
Çeviri 3.JPG

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1405146 Öğrenciler, dönemin dil özelliklerini kavrar.
2 1416930 Dönem ile ilgili yapılan çalışmaları bilir.
3 1420678 Dönemin metinlerini okuyup anlar.
4 1401132 Dönemin dil özellikleri ile Türkiye Türkçesi dil özelliklerinin mukayesesini yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71436 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 71437 Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
3 71438 Türkçeyi en güzel şekilde kullanabilmek ve kendini ifade edebilme yeteneği kazanır.
4 71439 Dil, kültür ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlılık ve zevke sahip olur.
5 71440 Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olur.
6 71441 Tarihi ve çağdaş Türk lehçelerini temel seviyede bilir.
7 71442 Halk bilimi (folklor) ve Halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.
8 71443 Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili araştırma projeleri yapabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olur.
9 71444 Belgesel filmi, sinema filmi ve reklam filmi gibi alanlarda metin ve senaryo yazarlığı; gazete, dergi ve matbaalarda redaktörlük ve editörlük yapar.
10 71462 Alanda edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
11 71457 Alanla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
12 71445 Bu bilgi ve çözümleri eğitim-öğretim kurumlarında ya da bu kurumların dışındaki kurum ve kuruluşlar aracılığıyla toplumla paylaşır.
13 71463 Alan ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
14 71455 Alana dair yenilikçi projeler hazırlar.
15 71458 Alan ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
16 71456 Bu projelere alanla ilgili kişi ve kuruluşları dâhil eder.
17 71447 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilir.
18 71459 Alanda edinilen ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
19 71460 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmeyi yönlendirebilir.
20 71461 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilir.
21 71446 Alandaki bilgiye erişim kaynaklarını (kütüphaneler, online kaynaklar, veri tabanları vs.) kullanabilir.
22 71448 Alan ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
23 71449 Alan ile ilgili konularda düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
24 71450 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşanılan sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilir.
25 71451 İletişim ve etkinlikler için yazılı, işitsel, görsel ve sosyal medyayı kullanabilir.
26 71452 Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
27 71453 Eleştirel bir biçimde alanda derinlemesine bilgi sahibi olur.
28 71454 Alana ilişkin gelişmelerden haberdar olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 5 4
2 5 4
3 5 3 5 4
4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek