Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE306 Harezm-Kıpçak Türkçesi 927001 3 6 5

Dersin Amacı

Türk dilinin tarihsel dönemlerinden Harezm-Altınorda ve Kıpçak yazı dillerinin karakteristik ses ve şekil özelliklerini tanıtmak, ilgili metinleri okuyup anlayabilmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Hanife ALKAN ATAMAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-ATA, Aysu (2002). Harezm-Altınordu Türkçesi, İstanbul: Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi. - ARGUNŞAH, Mustafa-SAĞOL YÜKSEKKAYA, Gülden (2012). Karahanlıca Harezmce Kıpçakça Dersleri, İstanbul: Kesit Yayınları. -ECKMANN, Janos (2003), Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi Üzerine Araştırmalar, (Yayına haz. Osman Fikri Sertkaya), Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. -ERCİLASUN, Ahmet (2004). Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi, Ankara: Akçağ Yayınları. -HACIEMİNOĞLU, Necmettin (1997). Harezm Türkçesi ve Grameri, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları. -VURAL, Hanifi-TOPARLI, Recep (2013). Kıpçak Türkçesi, Ankara: Son Çağ Yayınları. - VURAL, Hanifi-TOPARLI, Recep (2007). Harezm Türkçesi, Tokat: Öncü Basımevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Harezm-Altınorda ve Kıpçak yazı dillerinin Türk dili tarihi içerisindeki yeri, Harezm-Altınorda ve Kıpçak yazı dillerinin karakteristik ses ve şekil özellikleri, Harezm-Altınorda ve Kıpçak yazı dillerinin temsilcileri ve mevcut metinleri, Harezm-Altınorda ve Kıpçak yazı dillerinin karakteristik metinleri üzerinde gramatikal inceleme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 40 40
2 Final Sınavı 1 40 40
4 Quiz 1 25 25
6 Uygulama/Pratik 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Harezm-Altınorda Türkçesinin Türk dili tarihi içerisindeki yeri Harezm Türkçesi Giriş.docx
2 Harezm-Altınorda Türkçesinin temsilcileri ve metinleri
3 Harezm-Altınorda Türkçesinin karakteristik ses ve şekil özellikleri
4 Harezm-Altınorda Türkçesinin metinleri üzerinde gramatikal inceleme
5 Harezm-Altınorda Türkçesinin metinleri üzerinde gramatikal inceleme
6 Harezm-Altınorda Türkçesinin metinleri üzerinde gramatikal inceleme
7 Harezm-Altınorda Türkçesinin metinleri üzerinde gramatikal inceleme
8 Ara Sınav
9 Kıpçak Türkçesinin Türk dili tarihi içerisindeki yeri ve dönemleri
10 Kuman Kıpçakçasının metinleri ve gramatikal yapısı
11 Ermeni Kıpçakçasının metinleri ve gramatikal yapısı
12 Mısır Kıpçakçasının metinleri ve gramatikal yapısı
13 Kıpçak Türkçesinin metinleri üzerinde gramatikal inceleme
14 Kıpçak Türkçesinin metinleri üzerinde gramatikal inceleme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1177345 Öğrenciler, dönemin dil özelliklerini kavrar.
2 1189864 Dönem ile ilgili yapılan çalışmaları bilir.
3 1193844 Dönemin metinlerini okuyup anlar.
4 1173084 Dönemin dil özellikleri ile Türkiye Türkçesi dil özelliklerinin mukayesesini yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63667 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatının başlangıçtan günümüze kadar gelişimini ve tarihçesini bilir.
2 63668 Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
3 63669 Türkçeyi en güzel şekilde kullanabilmek ve kendini ifade edebilme yeteneği kazanır.
4 63670 Dil, kültür ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlılık ve zevke sahip olur.
5 63671 Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olur.
6 63672 Tarihi ve çağdaş Türk lehçelerini temel seviyede bilir.
7 63673 Halk bilimi (folklor) ve Halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.
8 63674 Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili araştırma projeleri yapabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olur.
9 63675 Belgesel filmi, sinema filmi ve reklam filmi gibi alanlarda metin ve senaryo yazarlığı; gazete, dergi ve matbaalarda redaktörlük ve editörlük yapar.
10 63693 Alanda edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
11 63688 Alanla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
12 63676 Bu bilgi ve çözümleri eğitim-öğretim kurumlarında ya da bu kurumların dışındaki kurum ve kuruluşlar aracılığıyla toplumla paylaşır.
13 63694 Alan ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
14 63686 Alana dair yenilikçi projeler hazırlar.
15 63689 Alan ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
16 63687 Bu projelere alanla ilgili kişi ve kuruluşları dâhil eder.
17 63678 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilir.
18 63690 Alanda edinilen ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
19 63691 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmeyi yönlendirebilir.
20 63692 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilir.
21 63677 Alandaki bilgiye erişim kaynaklarını (kütüphaneler, online kaynaklar, veri tabanları vs.) kullanabilir.
22 63679 Alan ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
23 63680 Alan ile ilgili konularda düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
24 63681 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşanılan sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilir.
25 63682 İletişim ve etkinlikler için yazılı, işitsel, görsel ve sosyal medyayı kullanabilir.
26 63683 Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
27 63684 Eleştirel bir biçimde alanda derinlemesine bilgi sahibi olur.
28 63685 Alana ilişkin gelişmelerden haberdar olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 5 4
2 5 4
3 5 3 5 4
4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek