Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE308 Tasavvufi Halk Edebiyatı-II 927001 3 6 3

Dersin Amacı

Türk edebiyatının önemli mutasavvıflarını tanımak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Şahin KÖKTÜRK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Anna Marie Schimmel, Tasavvufun Mistik Boyutları Ahmet Yaşar Ocak, Türk Sufiliğine Bakışlar Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi (Tasavvuf Başlığı) Osman Nuri Topbaş, İmandan İhsana Tasavvuf Dilaver Selvi, Kaynaklarıyla Tasavvuf Fuat Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar Abdülbaki Gölpınarlı, Yunus Emre Hayatı ve Bütün Şiirleri Abdülbaki Gölpınarlı, Yunus Emre ve Tasavvuf Abdurrahman Güzel, Dinî Tasavvufî Türk Edebiyatı Ahmet Kabaklı, Türk Edebiyatı, 2. Cilt Kemal Eraslan, Divan-ı Hikmet Seçmeler İsmail Özmen, Alevi Bektaşi Şairleri Antolojisi Erman Artun, Dini Tasavvufî Halk Edebiyatı Edebiyat Tarihi-Metinler Erman Artun, Dini Tasavvufî Halk Edebiyatı Metin Tahlilleri Ömür Ceylan, Tasavvufi Şiir Şerhleri Yesevilik Bilgisi (Hazırlayanlar: Cemal Kurnaz-Mustafa Tatçı) Abdülkerim Kuşeyrî, Risale-i Kuşeyriye Süleyman Ateş, İslam Tasavvufu Necip Fazıl Kısakürek, Batı Tefekkürü İslam Tasavvufu

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yunus Emre, Süleyman Çelebi, Kaygusuz Abdal gibi mutasavvıflar ve eserleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 2 50 1
4 Quiz 1 25 1
54 Ev Ödevi 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 50 50
2 Final Sınavı 1 75 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yunus Emre'nin edebî şahsiyeti 1. Yunus Emre'nin Edebî Şahsiyeti.docx
2 Risaletü’n-Nushiye 2. Risaletü’n-Nushiye.docx
3 Yunus Emre Divanı’ndan örnek şiirler ve tahlili 3. Yunus Emre Divanı’ndan Örnek Şiirler Ve Tahlili.docx
4 Yunus Emre Divanı’ndan örnek şiirler ve tahlili 4. Yunus Emre Divanı’ndan Örnek Şiirler Ve Tahlili.docx
5 Yunus Emre Divanı’ndan örnek şiirler ve tahlili 5. Yunus Emre Divanı’ndan Örnek Şiirler Ve Tahlili.docx
6 Süleyman Çelebi ve “ Vesîlet’ün- Necât” 6. Süleyman Çelebi ve “Vesîlet’ün- Necât”.docx
7 “ Vesîlet’ün- Necât” ve mevlid yazma geleneği 7. “Vesîlet’ün- Necât” Ve Mevlid Yazma Geleneği.docx
8 Kaygusuz Abdal tarihi ve menkıbevî hayatı, edebi şahsiyeti 8. Kaygusuz Abdal Tarihî Ve Menkıbevî Hayatı, Edebî Şahsiyeti.docx
9 Kaygusuz Abdal’ın manzum ve mensur eserleri, şiirlerinden örnekler 9. Kaygusuz Abdal’ın Manzum Ve Mensur Eserleri, Şiirlerinden Örnekler.docx
10 Sınav 10. SINAV.docx
11 Hacı Bayram-ı Velî, hayatı, edebi kişiliği, eserleri 11. Hacı Bayram-ı Velî, Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri.docx
12 Akşemseddin, hayatı, edebi kişiliği, eserleri 12. Akşemseddin, Hayatı, Edebi Şahsiyeti, Eserleri.docx
13 Niyazi Mısrî hayatı, edebi kişiliği, eserleri 13. Niyazi Mısrî Hayatı, Edebî Şahsiyeti, eserleri.docx
14 Erzurumlu İbrahim Hakkı, manzum ve mensur eserleri, Tefvizname 14. Erzurumlu İbrahim Hakkı, Manzum Ve Mensur Eserleri, Tefvizname.docx
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1422039 Öğrenci Yunus Emre, Süleyman Çelebi, Kaygusuz Abdal, Hacı Bayram gibi mutasavvıfları eserlerinden hareketle tanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71436 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatının başlangıçtan günümüze kadar gelişimini ve tarihçesini bilir.
2 71437 Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
3 71438 Türkçeyi en güzel şekilde kullanabilmek ve kendini ifade edebilme yeteneği kazanır.
4 71439 Dil, kültür ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlılık ve zevke sahip olur.
5 71440 Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olur.
6 71441 Tarihi ve çağdaş Türk lehçelerini temel seviyede bilir.
7 71442 Halk bilimi (folklor) ve Halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.
8 71443 Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili araştırma projeleri yapabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olur.
9 71444 Belgesel filmi, sinema filmi ve reklam filmi gibi alanlarda metin ve senaryo yazarlığı; gazete, dergi ve matbaalarda redaktörlük ve editörlük yapar.
10 71462 Alanda edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
11 71457 Alanla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
12 71445 Bu bilgi ve çözümleri eğitim-öğretim kurumlarında ya da bu kurumların dışındaki kurum ve kuruluşlar aracılığıyla toplumla paylaşır.
13 71463 Alan ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
14 71455 Alana dair yenilikçi projeler hazırlar.
15 71458 Alan ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
16 71456 Bu projelere alanla ilgili kişi ve kuruluşları dâhil eder.
17 71447 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilir.
18 71459 Alanda edinilen ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
19 71460 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmeyi yönlendirebilir.
20 71461 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilir.
21 71446 Alandaki bilgiye erişim kaynaklarını (kütüphaneler, online kaynaklar, veri tabanları vs.) kullanabilir.
22 71448 Alan ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
23 71449 Alan ile ilgili konularda düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
24 71450 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşanılan sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilir.
25 71451 İletişim ve etkinlikler için yazılı, işitsel, görsel ve sosyal medyayı kullanabilir.
26 71452 Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
27 71453 Eleştirel bir biçimde alanda derinlemesine bilgi sahibi olur.
28 71454 Alana ilişkin gelişmelerden haberdar olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 2 2 1 2 1 1 3 2 1 2 1 2 2 1 3 4 2 2 1 4 5 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek