Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE304 Yeni Türk Edebiyatında Hikaye ve Roman-II 927001 3 6 5

Dersin Amacı

Hikaye ve roman alanında büyük bir gelişimin kaydedildiği Fecr-i Ati ve Milli Edebiyat dönemlerini; hikaye ve romancılar, hikaye ve roman örnekleri ve hikaye ve roman alanındaki gelişmeler açısından incelemek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. İlknur TATAR KIRILMIŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hasan Ali Yücel, Edebiyat Tarihimizden Hece dergisi, Türk Romanı Özel Sayısı Hece dergisi, Türk Öykücülüğü Özel sayısı Berna Moran, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış I. ve II. Cilt Cevdet Kudret, Türk Edebiyatında Hikaye ve Roman Mehmet Kaplan, Hikaye Tahlilleri Mehmet Kaplan, Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar Ömer Lekesiz, Yeni Türk Edebiyatında Öykü (1,2,3,4,5. Ciltler) Mehmet Kaplan ve arkadaşları, Atatürk Devri Türk Edebiyatı Ahmet Hamdi Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler Banarlı, N. Sami, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi Cilt II. Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yeni Türk Edebiyatında Hikaye ve Roman II dersinde Türk roman ve hikayesinin Fecr-i Ati ve Milli Edebiyat dönemlerinde nasıl bir gelişim gösterdiği üzerinde durulacak; Türk roman ve hikayesinin özellikle Anadolu’ya nasıl açıldığı anlatılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 13 4 52
54 Ev Ödevi 13 3 39

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 II. Meşrutiyet ortamı ve Türk romanı: Üç İstanbul (Mithat Cemal Kuntay)
2 Türk romanı ve tarih yorumu: Nahit Sırrı Örik (Abdülhamit Düşerken)
3 Türk hikayesinin ilk “milli” şahsiyeti: Ömer Seyfettin
4 Ömer Seyfettin’den hikayeler
5 Modernleşme döneminin her periyodunu romanlaştıran bir isim: Yakup Kadri Karaosmanoğlu: Yaban
6 Yakup Kadri Karaosmanoğlu: Ankara
7 Ara Sınav
8 Türk hikayesinin İstanbul dışına taşması: Refik Halit Karay: Memleket Hikayeleri
9 Refik Halit Karay: Gurbet Hikayeleri
10 İlk kadın romancımız: Halide Edip Adıvar: Sinekli Bakkal
11 Halide Edip’ten hikayeler
12 Türk romanında Anadolu ve taşra (Reşat Nuri Güntekin): Çalıkuşu
13 Çalıkuşu
14 Türk roman ve hikayesinde diğer açılımlar (ara nesil, popüler romanlar…

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1175157 Türk roman ve hikayesindeki teknik-estetik gelişmeleri fark edecek;
2 1194037 Edebiyatın özellikle savaş zamanlarında milleti nasıl etkilediğini öğrenecek
3 1195171 Ülke sorunlarının edebiyata nasıl yansıdığını görebilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63667 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatının başlangıçtan günümüze kadar gelişimini ve tarihçesini bilir.
2 63668 Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
3 63669 Türkçeyi en güzel şekilde kullanabilmek ve kendini ifade edebilme yeteneği kazanır.
4 63670 Dil, kültür ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlılık ve zevke sahip olur.
5 63671 Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olur.
6 63672 Tarihi ve çağdaş Türk lehçelerini temel seviyede bilir.
7 63673 Halk bilimi (folklor) ve Halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.
8 63674 Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili araştırma projeleri yapabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olur.
9 63675 Belgesel filmi, sinema filmi ve reklam filmi gibi alanlarda metin ve senaryo yazarlığı; gazete, dergi ve matbaalarda redaktörlük ve editörlük yapar.
10 63693 Alanda edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
11 63688 Alanla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
12 63676 Bu bilgi ve çözümleri eğitim-öğretim kurumlarında ya da bu kurumların dışındaki kurum ve kuruluşlar aracılığıyla toplumla paylaşır.
13 63694 Alan ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
14 63686 Alana dair yenilikçi projeler hazırlar.
15 63689 Alan ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
16 63687 Bu projelere alanla ilgili kişi ve kuruluşları dâhil eder.
17 63678 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilir.
18 63690 Alanda edinilen ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
19 63691 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmeyi yönlendirebilir.
20 63692 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilir.
21 63677 Alandaki bilgiye erişim kaynaklarını (kütüphaneler, online kaynaklar, veri tabanları vs.) kullanabilir.
22 63679 Alan ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
23 63680 Alan ile ilgili konularda düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
24 63681 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşanılan sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilir.
25 63682 İletişim ve etkinlikler için yazılı, işitsel, görsel ve sosyal medyayı kullanabilir.
26 63683 Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
27 63684 Eleştirel bir biçimde alanda derinlemesine bilgi sahibi olur.
28 63685 Alana ilişkin gelişmelerden haberdar olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 4 4 3 3 2 4 3 3 4
2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 4 4 3 3 2 4 3 3 4
3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 4 4 3 3 2 4 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek